Skip to content
Color_Hero_blue2

CHROMA ZENIT

Forskning och evidens kring Chroma Zenit Dygnsrytmljus
Översikt

KLINISKA STUDIER

Klinisk studie - Chroma Zenit

PATIENTER

RIGSHOSPITALET GLOSTRUP

Sedan 2013 har Apopleksienheten vid Rigshospitalet Glostrup i Köpenhamn forskat i effekten av Chromavisos Dygnsrytmljus på 90 patienter som är intagna för rehabilitering i mer än två veckor. Studien har undersökt olika faktorer som trötthet, sömn, depression, ångest, återhämtning, dygnsrytmmarkörer och kognitiva förmågor. Följande resultat har offentliggjorts av doktor Anders West i samarbete med en tvärvetenskaplig expertgrupp:

 • Minskad depression - signifikans
 • Minskad trötthet - signifikans
 • Minskad ångest - signifikans
 • Förbättrad dygnsrytm enligt markörerna kortisol och melatonin - signifikans
 • Förbättrad välbefinnande - signifikans

Läs mer om resultaten här eller se klipp från TV2 Nyheterna om dygnsrytmljus och depression. Veckobrevet för Läkare har även publicerat resultaten - se här.

 

Från och med nu bör dygnsrytmljuset övervägas som en del av behandlingsmiljön.

— Anders West, läkare, doktor vid Rigshospitalet

 

Klinisk studie - Chroma Zenit

PATIENTER

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Avdelningen för neurokirurgisk intensivvård vid Aarhus Universitetssjukhus har sedan 2013 genomfört forskning om effekten av Chromavisos Dygnsrytmljus som en heltäckande vårdmiljö med både ljus, ljud, informationsskärmar och observation. Effekten undersöks med fokus på faktorer som sömn, agitation, minne och vårdtid.

Läs mer om projektets bakgrund här.

 

De preliminära observationerna av effekten av Chromavisos Dygnsrytmljus visar att patienterna är lugnare under natten, mindre oroliga, och att de olika ljusinställningarna, som ingår i ljuskonceptet utan vitt ljus, innebär att patienten störs minimalt och inte väcks, samtidigt som personalen kan utföra sin vård runt patienten dygnet runt.

— Leanne Langhorn, klinisk sjuksköterskespecialist, Ph.D, Aarhus Universitetssjukhus

Klinisk studie - Chroma Zenit

PERSONAL

RIGSHOSPITALET OCH AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

De två avdelningarna på Rigshospitalet och Aarhus Universitetshospital har samarbetat i en pilotstudie som undersöker effekten av Chroma Zenit Dygnsrytmljus på personalen. Studien fokuserar på sjuksköterskor med skiftande arbetstider och visar att dygnsrytmljuset har en positiv inverkan på sömn, återhämtning och arbetsmiljö.

Resultaten presenterades på Den Nationala Neurokonferencen i maj 2018.

Läs mer om resultatet i denna artikel

På denna TV2-video kan du få en närmare titt och höra mer om forskningen och de första indikationerna. Se inslaget här.

 

Personalen upplever att de är mindre trötta under sina skift och att de har mer energi.

— Helle Iversen, Klinisk forskningsledare, överläkare, Rigshospitalet

Klinisk studie - Chroma Zenit

ROOM-LIGHT

PSYKIATRISKT CENTER KÖPENHAMN, DANSK TEKNISK UNIVERSITET, FOTONIK OCH COPENHAGEN TRIAL UNIT

Projektet ROOM-LIGHT leds av Clinical Associate Research Professor och psykiater Klaus Martiny från Rigshospitalet. Det är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kliniker, forskare och experter inom belysning. Målet är att utveckla och dokumentera ett terapeutisk ljuskoncept som förbättrar behandlingen av patienter som är inskrivna med depression, med fokus på faktorer som vårdtid, medicinering, återhämtning, depression, sömn och tolerans.

Projektet har vunnit UNESCOs Year of Light Innovationspris för att vara det mest innovativa och framtidsskapande projektet.

Projektet bygger på en förstudie som tydligt dokumenterar sambandet mellan vårdtid och solljus.

Få mer information om projektet här.

Chroma Zenit

ANDRA KLINISKA STUDIER

Valen Sykehus i Norge - Ljusbehandling för bipolär sjukdom

Banbrytande forskningsresultat gör nu att akutavdelningen på Valen Sjukhus i Norge inför dygnsrytmljus för de bipolära patienterna. Ljuset anpassas efter individuell behandling och de första erfarenheterna är positiva.

Läs mer om de framstående resultaten här.

Forskningsprojekt: Implementering av dygnsrytmljus och mätning av effekten på personalen

Dygnsrytmljus har visat sig vara en effektiv behandling för inlagda patienter och personer med demens. Men för att säkerställa den optimala effekten, fokuserar ett nytt forskningsprojekt nu på betydelsen av implementering och hur ljuset påverkar personalen inom hälsosektorn.

Läs vidare om projektet här.

Klinisk forskningsenhet vid Hvidovre Hospital, Albertslund Kommun, Aalborg Universitet med flera.

Projektet Lightel är en kliniskt kontrollerad studie på Albertshøj Äldreboende. Här undersöker vi effekten av Chroma Zenit Dygnsrytmljus på hälsa, sömn, rörlighet med mera. Studien bygger vidare på den kunskap som bland annat Rigshospitalet har utvecklat. Läs mer om projektet här.

Läs mer om vårt spännande projekt här!

Översikt

PRAKTISK EVIDENS

Praktisk evidens - Chroma Zenit

UTVÄRDERINGSRAPPORT: DYGNSRYTMLJUS I PSYKIATRI

Region Syddanmark, CoLab Health & Rehab: 

Aabenraa Psykiatri 

Rapporten har utarbetats av CoLab Recovery & Rehab och Region Syddanmark. Det är en samlad utvärdering av dygnsrytmljus på regionens tre psykiatriska avdelningar med dygnsrytmljus - levererat av olika leverantörer. Syftet med rapporten är att undersöka den upplevda effekten av dygnsrytmljus på medarbetare och patienter samt ge en bild av den övergripande upplevelsen både på varje avdelning och på tvärs av avdelningar.

Rapportens resultat offentliggjordes den 20 januari 2017 och visar:

 • Både medarbetare och patienter bedömer att Chroma Zenit Dygnsrytmljus har en positiv effekt på att främja den naturliga dygnsrytmen och sömnkvaliteten, det är behagligt att vistas i, det skapar mer lugn och en mysig atmosfär på kvällen.
 • Chromavisos installation i Aabenraa får beröm för implementeringen och den höga tillfredsställelsen samt effekten på sömn och välbefinnande.
 • Chromavisos blåfria nattljus rekommenderas på grund av dess positiva effekt på sömn, ljuskvalitet och färgåtergivning.

Rapporten finns tillgänglig på Region Syddanmarks hemsida här.

Titta på en video från TV Syd här som sammanfattar effekten av dygnsrytmljus. Videon är filmad i Aabenraa.

 

Psyk_aabenraa_outside_hero
Praktisk evidens - Chroma Zenit

DEMENSCENTRUM AARHUS

Aarhus Kommun

DemensCentrum Aarhus arbetar aktivt med att stimulera demensdrabbade personer genom en ny kombination av ljus, ljud och bilder för att lugna ner utåtagerande beteenden. Resultaten från analysen av användningen av det nya stimulansrummet visar att det sensoriskt stimulerande ljuset gör en betydande skillnad när det gäller:

 • Förbättrat humör
 • Mer alerta och aktiva
 • Effekt på ilska och utåtagerande individer
 • Effekt för personer med fysisk och psykisk oro
 • Effekt för de som söker uppmärksamhet
 • Effekt för att lösa sömnproblem
 • Ökar närvaro och glädje

Läs vidare om undersökningen här. 

NursingHome_DCA_stimulirum
Praktisk evidens - Chroma Zenit

LOKALT CENTRUM SØNDERSKOVHUS OCH CENTER FÖR FRIHETSTEKNOLOGI

Aarhus Kommun

Lokalcenter Sønderskovhus har infört Chroma Zenit Dygnsrytmljus i 12 vårdboenden, matsal, vardagsrum och flera aktivitetsrum. I april 2016 genomfördes en användarundersökning bland personalen som arbetar regelbundet med dygnsrytmljuset.

13 medarbetare svarade på frågorna och resultaten visade:

 • Personalen är mycket nöjda och skulle gärna rekommendera det till andra. De upplever mindre trötthet, mer energi, mer lugn och mindre huvudvärk.
 • De olika ljusinställningarna är av stort värde. Personalen använder inställningarna ofta för att lugna och skapa trygghet.
 • Det finns en positiv effekt på de boende, med mindre aggression, mindre nattvandring, bättre sömn, ökad aptit och mer energi. 
 • En användarvänlig betjäning - i alla rum. Personalen bedömer att betjäningen är enkel att använda och att det är viktigt att ljuset kan styras från alla rum.
 • Nattljuset bedöms positivt. Nattvakten ser bra i nattljuset, de kan läsa och skriva, och det är behagligt att vara i. Det skapar trygghet och lugn samt en mer dämpad röst. 2 av 3 upplever att det är lättare att somna efter avslutat nattpass.
bg-two-people-table-unsplash

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Om du är intresserad av att få veta mer om våra forskningsprojekt och kliniska studier, är du varmt välkommen att skicka oss ett meddelande.