Skip to content

INTEGRATION AV HÄLSOFRÄMJANDE BELYSNING

Har du ett konkret bygg- eller renoveringsprojekt och behöver du tänka på belysning i projektet? Det är viktigt att vara medveten om att belysning inte bara är belysning.

Många saknar ofta den nödvändiga kunskapen för att kunna integrera hälsosam och hållbar belysning, som samtidigt ger ekonomiska vinster. Vi kommer därför på denna sida guida dig genom de områden som är nödvändiga för att skapa värde för hela projektet.

01

SYFTET MED BELYSNING

Inledningsvis är det viktigt att förstå syftet med belysning. De flesta känner till att belysningen används för att se och skapa stämning i olika situationer. Men belysning har en djupare betydelse än så. Den ska även säkerställa att vi får den optimala mängden ljus under dygnet för att stödja biologiska och fysiologiska processer samt ha psykologiska effekter på människor. På så vis blir belysningen en central del av människors fysiska och psykiska hälsa.

Belysning är en av de primära faktorer som reglerar den cirkadiska rytmen eller dygnsrytmen. Människokroppen är biologiskt programmerad att vara aktiv på dagen och vila på natten. Exponering för naturligt ljus på dagen och mörker på natten hjälper till att upprätthålla en hälsosam dygnsrytm, vilket är avgörande för regleringen av sömn-vaken-cykeln, hormonproduktion och andra biologiska processer inklusive ämnesomsättning, matsmältning och immunförsvar.

Eftersom vi spenderar 90% av vår tid inomhus idag, exponeras vi inte för naturligt ljus, utan är beroende av konstgjorda ljuskällor, vilket ställer krav på belysningen i de byggnader där vi vistas.

Sunet_square

 

02

KONSEKVENSEN AV FEL BELYSNING

Valet av belysning är avgörande för att säkerställa hälsan i byggnaden. Att välja fel belysning kan få allvarliga konsekvenser, och vi ser gång på gång att konventionellt ljus kan leda till hälsoproblem.

Problemen uppstår när belysningen inte tar hänsyn till människans behov av ljus under olika tider på dygnet. Det skapar långsiktiga utmaningar för företag och organisationer, som kan uppleva ökad sjukfrånvaro, sämre prestation och generell missnöjdhet bland sina anställda.

Konventionellt ljus kan bland annat ge följande hälsoproblem:

Albertshoj_outdoor_evening_square

  • Sämre och avbruten sömn
 • Matlust vid fel tidpunkter
 • Nedsatt immunförsvar
 • Hormonobalans
 • Dåligt humör och frustration
 • Ökad risk för depression
 • Minskad prestation
 • Problem med hjärtfrekvens och puls
 • Oönskat buller och aktivitet vid fel tidpunkter
 • Förvirring

Utforska vår bloggartikel om konsekvenserna vid dålig ljusdesign

03

BYGGNADENS RYTME

De problem vi stöter på med inomhusbelysningen uppstår eftersom vi främst vistas inomhus. Det kan därför vara frestande att dra slutsatsen att det är ett problem att vi tillbringar så mycket tid inomhus. Men är det verkligen realistiskt att spendera mer tid utomhus, och kommer det ens att förändras i framtiden? Dessutom finns det grupper, som till exempel äldre medborgare och patienter, som inte har något val.

Det verkliga problemet uppstår eftersom det inte finns någon inomhusrytm i våra byggnader som matchar människans biologiska behov, och som kroppen förväntar sig och är beroende av.

För att skapa den perfekta rytmen i byggnaden måste vi först och främst analysera de specifika behoven, inklusive byggnadens syfte, vilka användare som finns, vilka arbetsuppgifter som ska utföras i byggnaden samt hur arkitekturen, rummen etc. är utformade.

Belysningen bör främja en bra arbetsmiljö och stödja arbetsuppgifterna, oavsett tid på dygnet, samtidigt som den fokuserar på en hälsosam naturlig dygnsrytm för att inte kompromissa med användarnas hälsa.

04

DEN HÄLSOFRÄMJANDE BELYSNINGEN - DYGNRYTMLJUS

Det hälsopromotiva ljuset skapar en naturlig rytm för byggnaden, och på så sätt uppnår vi en mängd fördelaktiga effekter som alla bidrar till vår hälsa och välbefinnande.

Dygnrytmljus är en innovativ ljuslösning skapad för att efterlikna det naturliga ljusets förlopp under dagen för att påverka den mänskliga dygnsrytmen, hälsan och välbefinnandet.

Dygnrytmljus anpassar automatiskt färgtemperaturen och intensiteten under dagen. På morgonen ger det en mjuk soluppgång, och medan dagen fortskrider levererar det svalare, högintensivt ljus för att hjälpa till att ge energi och förbättra koncentrationen. Under eftermiddagen anpassas ljuset gradvis och blir varmare och dämpas för att främja avslappning på kvällen.

Dygnrytmljus och human-centric lighting kan tolkas på olika sätt och handlar inte bara om att ändra färgtemperaturer, vilket till exempel tuneable white-konceptet fokuserar på. För att säkerställa att du uppnår en hälsosam effekt med belysningen är det viktigt att veta vad som garanterar effekten i lösningen.

Den icke-visuella effekten

Ljusets icke-visuella påverkan på kroppen är den främsta faktorn för att säkerställa vår hälsa. Kroppen tolkar tidpunkten på dagen baserat på ljusets påverkan och skickar signaler om de fysiologiska och biologiska behoven. Fel ljus vid fel tidpunkter kan därför störa kroppens förståelse av dess behov.

För att mäta den biologiska - hälsofrämjande - påverkan av ljuset används en nyare mätmetod kallad Melanopic EDI. Baserat på forskning har ett antal rekommendationer skapats för hur många Melanopic EDI en person bör ha vid olika tidpunkter på dygnet för att främja bästa hälsa. Det ger konkreta data för den hälsofrämjande effekten.

Därför är det viktigt att alltid fråga efter denna mätmetod när du integrerar hälsosam belysning i ditt projekt.

Evidens

En annan viktig faktor för att säkerställa att din investering kommer att ge hälsoeffekter är att fråga om hälsoeffekten kan bevisas. Bevisen kan komma i form av praktiska erfarenheter och genom klinisk forskning. Om effekten har bevisats genom klinisk forskning för den specifika lösningen, ger det dig trygghet att lösningen kommer att ha den önskade effekten. Dessutom kan fler praktiska erfarenheter stödja den kliniska forskningen och ge dig ännu större trygghet i valet av lösning. Fråga alltid om effekten av lösningen är dokumenterad och granska vilka studier som stöder det samt vilka effekter som är dokumenterade.

Lär dig mer om forskningen och de praktiska erfarenheterna som finns kring Chroma Zenit Dygnsrytmssljuset.

Implementeringen

En lösning är inte framgångsrik i sig själv, eftersom byggnader och människor är olika. Därför krävs en noggrant planerad implementeringsprocess från början till slut med en användarcentrerad strategi genom hela processen. Byggnadens och användarens behov måste analyseras och anpassas utifrån dessa analyser. Dessutom är det viktigt att också fokusera på tiden efter installationen, att utbilda användarna och följa upp och finjustera baserat på konkreta erfarenheter.

Det är också av yttersta vikt att skräddarsy varje projekt, eftersom varje utmaning är unik. Mer information om hur vi på Chromaviso anpassar våra projektprocesser för att möta specifika behov kan du hitta här.

Non-visual effect model-1

 

05

FÖRDELADE EFFEKTER

Genom att använda rätt belysning som ger byggnaden en rytm och samtidigt anpassas till användarna, rummets förhållanden och arkitekturen, samt genom en effektiv men noggrann implementering, kan du eliminera hälsoproblemen och istället uppnå flera fördelaktiga effekter.

Arbetsmiljön kommer att förbättras och sjukfrånvaron minskas. Konkret kommer medarbetarna att uppleva:

 • Bättre sömn
 • Mer energi
 • Mindre stress
 • Bättre humör
 • Förbättrad prestation
 • Mindre huvudvärk

Allt detta påverkar deras allmänna hälsa och på lång sikt resulterar i ett hälsosammare liv. Inom hälso- och sjukvården kommer den korrekta sunda belysningen också förbättra behandling, rehabilitering och vård för patienter och medborgare.

06

INVESTERINGEN

Investeringen i en belysningslösning handlar också om priset, och här kan det vara stor skillnad i vad de olika lösningarna på marknaden kostar. Det är dock viktigt att titta på två saker när du jämför priser:

 1. Vad ingår i priset?
 2. Vad är den långsiktiga ROI och ekonomi?

När det handlar om vad som ingår i priset, se till att det är jämförbart och att alla tjänster under implementeringsprocessen ingår.

Fundera också över de hälsoeffekter eller konsekvenser av olika val. Vilken betydelse får t.ex. minskad sjukfrånvaro på sikt? Och vad sägs om produkternas livslängd?

webinar-03-unsplash

BEHÖVER MER KUNSKAP?

Ta en avslappnad pratstund med en av våra experter och få reda på mer om hur du kan säkra en hälsofrämjande effekt med rätt belysning.