Skip to content
Aalholmhjemmet_light_night

VI KOMBINERAR LJUS OCH HÄLSA

Chromavisos grundpelare

LJUSETS BETYDELSE FÖR HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Instinktivt har människan alltid känt till att ljus är essentiellt för liv och välbefinnande. Ljuset definierar vår koppling till dygnsrytmen och vårt behov av sömn. Dagsljuset är läkande och säkerställer energi för aktivitet. Frånvaron av ljus på kvällen signalerar lugn, vila och återhämtning - och den skiftande cykeln håller kroppen och sinnet i balans. År 2017 tilldelades tre forskare Nobelpriset för deras upptäckter av de molekylära mekanismerna som styr dygnsrytmen. Men redan över 10 år innan det började vi på Chromaviso att utforska effekterna av ljus och mörker på människors hälsa och de hälsoeffekter som dygnsrytmsstörningar kan medföra. Här lades grunden för vår verksamhet. 

HUMAN CENTRIC LIGHTING MED KLINISK EVIDENS

Till skillnad från andra leverantörer inom belysningsbranschen specialiserar vi oss enbart på evidensbaserad belysning för hälsosektorn. Våra koncept, Chroma Zona® ergonomiskt ljus och Chroma Zenit® dygnsrytmljus, har gått igenom ansedda kliniska studier med peer-reviewed artiklar som publicerats i internationella tidskrifter. Dessutom har praktiska tester av båda ljuslösningarna genomförts för att möta de specifika kraven på belysning som är lämplig för klinisk behandling och vård inom högspecialiserade områden. Studierna dokumenterar positiva effekter på välbefinnande, depression, trötthet, dygnsrytm och sömn. Tillsammans med vår teknologiska innovation har dessa studier banat vägen för användningen av ljus för att säkerställa bättre hälsa och behandling.

Dynamisk belysning har genomgått en förvandling från att vara ett "feel-good"- och "nice-to-have"-designföremål till en definitivt nödvändig komponent i verksamheten. För våra kunder garanterar detta effekterna både på patienter och personal, vilket gör deras investering till ett säkert val istället för en experimentell satsning.

De medicinska tillämpningarna är många och varierar från att vara ett essentiellt arbetsredskap i den högt specialiserade operationssalen, till att vara en aktiv behandling för patienter diagnosticerade med exempelvis demens, depression, ångest eller bipolär sjukdom.

LJUSETS KRAFT

Ljus spelar en avgörande roll för vår hälsa och kan användas både som ett alternativ till medicin och som en del av behandlingen. Detta är vår utgångspunkt och målsättning för utveckling, design och implementering av ljuskoncept.

— Vi är banbrytare och strävar efter att sätta nya standarder för kliniskt dokumenterade belysningslösningar som kan förbättra patienternas läkningsprocess och livskvalitet, samt arbetsmiljön för personalen.

AKR_Anders
Anders KrygerVD hos Chromaviso
PowerOfLight_v2_SE

VI UTMANAR GRÄNSERNA MED KONTINUERLIG INNOVATION

Innovation är en del av vårt DNA, och våra R&D-aktiviteter grundar sig på ett nära samarbete med både forskare och kliniker på sjukhus samt personal och äldre på vårdhem. Genom daglig interaktion med hälso- och sjukvårdsexperter samlar vi djupgående kunskap om arbetsmiljöer och behov av ljusbehandling. Denna insikt kombineras med starka möjligheter till innovation och expertis inom utvecklingen av lampor, ljusstyrning, ljusprotokoller och user interfaces, som ger önskad hälsoeffekt, minskar kostnader och implementeringstid samt upprätthåller en hög användarnöjdhet både i små och stora installationer.

Chromavisos interna utvecklingsteam består av specialister inom hälsa och belysningsteknologi, fotonik, design, ingenjörsarbete och mjukvaruutveckling. Vårt implementeringsteam är specialiserat på användardialog och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gör det möjligt för oss att leverera en komplett lösning. Vårt uppdrag är att främja liv, hälsa och rehabilitering och göra inomhusmiljöer hälsosamma genom optimal belysningsdesign. Därför vågar vi påstå att vi transformerar standarderna för evidensbaserad belysning.

TOUCH

EVIDENS

EVIDENS

Vi har utvecklat våra lösningar, kompetenser och kunskap baserat på forskning och evidens. Vår drivkraft är att säkerställa att vi levererar praktisk värde med dokumenterade resultat till användarna, och därför är evidensen grundstenen i vår verksamhet.
TOUCH

BELYSNING

BELYSNING

Det moderna människan tillbringar 90% av dygnet inomhus och är därför beroende av konstgjorda ljuskällor. Vi för in det naturliga ljuset från dygnet inomhus och skapar rätt arbetsljus i krävande miljöer.
TOUCH

HÄLSA

HÄLSA

Vår ambition är att utveckla och designa teknologi som främjar hälsa och välbefinnande samtidigt med att den har en positiv effekt på vår hälsa, oavsett om det gäller patienter, boenden på äldreboenden eller hälso- och sjukvårdspersonal. Dessutom är det en teknologi som kan användas för behandling utan användning av medicin.
Bakom Chromaviso

TRÄFFA VÅRT TEAM

Vi är en kunskapsorganisation med en framstående utvecklingsavdelning bestående av specialister inom ljusteknologi, fotonik, hälsovårdsteknologi, design och konstruktion samt software.

Chromaviso_team_square
Tidslinje

HISTORIEN OM CHROMAVISO

Chromaviso grundades med en djup förståelse för hur rätt belysningsförhållanden påverkar människors hälsa och välbefinnande. Företaget bygger på att förvandla belysningsmiljöer inom hälsosektorn till förmån för patienter och personal.

OPvarnamo_nopeople_square
AarhusCity_about

ET URVAL AV VÅRA KUNDER

Vi har över 3 000 ljusinstallationer på äldreboenden, sjukhus och psykiatriska avdelningar i hela Skandinavien. Här är några av våra kunder.
Forskning & Vetenskap

LJUS SKAPAR HÄLSA

Våra belysningslösningar är väl dokumenterade i flera forskningsprojekt. Samtidigt genomför vi systematiska användarundersökningar och använder oss av evidens från över 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden.
Kontakta oss

FÅ RÄTT LJUS VID RÄTT TILLFÄLLE

Kontakta oss för att få veta mer om våra evidensbaserade ljuslösningar som främjar hälsa och välbefinnande.

Landekort2023