Skip to content

TIDSLINJE

 • 2006 - CHROMAVISO GRUNDADES

  Chromaviso grundades av Anders Kryger och Claus Puggaard, båda med bakgrund inom belysningsbranschen. Tillsammans med överläkare Jesper Durup från Odense Universitetssjukhus hade de en gemensam vision om att förbättra arbetsmiljön på avancerade operationssalar genom belysning.

 • 2008 - CHROMA ZONA ERGONOMISKT LJUS LANSERAS

  Från och med 2008 utvecklas och förfinas vårt ergonomiska ljuskoncept Chroma Zona genom användarmedverkan på danska sjukhus i pilotprojekt. Chroma Zona lanseras officiellt år 2008.

 • 2009 – CHROMA ZONAS GENOMBROTT

  Chroma Zona ljuskonceptet sprids på danska och svenska sjukhus, och de första stora projekten startas med ergonomiskt ljus för operationsrum i Danmark.

 • 2010 – VISIONEN OM DYGNSRYTMLJUS ÄR FÖDD

  Anders och Claus deltar på konferensen "Society for Light Treatment and Biological Rhythms (SLTBR)" - ett vetenskapligt nätverk om ljusets effekter på organismen och kronobiologin av psykiatriska såväl som andra medicinska sjukdomar. Det blir starten på vår kunskapsutveckling om ljus och dygnsrytm, och idén och visionen kring dygnsrytmljus skapas. Konceptutvecklingen påbörjas tillsammans med Aarhus Universitetssjukhus (AUH) och vi utvecklar en pilot och testar i en klinisk miljö på AUH.

 • 2012 – FÖRSTA STORA PROJEKTET I SVERIGE

  Vi har fått ett stort projekt avseende belysningslösningar för den stora sjukhusbyggnaden i Karlstad, som inkluderar avdelningslösningar inom operation, endoskopi, intensivvård, akut och uppvakning. Detta kommer att bli en stor framgång inom den svenska hälsosektorn.

 • 2013 – SAMARBETE MED AARHUS UNIVERSITETSSJUKHUS & RIGSHOSPITALET I KÖPENHAMN

  Teknologi och forskning kommer att vara central för Chromavisos företagsutveckling. Vi inleder ett samarbete med AUH och Rigshospitalet i Köpenhamn med fokus på dygnsrytmljus och en stor forskningsstudie påbörjas. Samtidigt utökar vi våra kompetenser inom kunskap om ljus och belysning genom att anställa en utvecklingschef och ljusexpert som kommer att ingå i vår ledningsgrupp.

 • 2015 – CHROMA ZENIT DYGNSRYTMLJUS

  Från 2013 till 2015 har vi genomfört pilotprojekt med Chroma Zenit dygnsrytmljus på sjukhus och äldreboenden i Danmark. Vi utvecklar konceptet och lösningen tillsammans med och för användarna genom ett användardrivet tillvägagångssätt för produktutveckling och innovation.

 • 2016 - AABENRAA PSYKIATRI ÖPPNAR

  Vårt första stora Chroma Zenit-projekt ser dagens ljus. Aabenraa Sjukhus öppnar den nybyggda psykiatriska avdelningen med Chroma Zenit dygnsrytmljus, som främjar kroppens naturliga dygnsrytm och säkerställer rätt belysning för verksamhetens olika funktioner.

 • 2016 – LANSERING AV FLERRUM

  Vi påbörjar digitaliseringen av vår verksamhet med fokus på UX-utveckling, användarvänligt design och användarupplevelsen. Användarna är alltid i centrum och involverade i hela utvecklingsprocessen. Mot denna bakgrund lanserar vi en digital "kakel-design" som sedd på bilden, för styrning av flerrumsfunktioner.

 • 2017 – HALO PRODUKTLANSERING

  Vi introducerar LED-armaturen HALO till Chroma Zenit-konceptet. HALO har LED-ljus i 3 eller 6 olika färger (3/6 kanaler) för att skapa dygnsrytm- och biologiskt mörker-simulerande ljus (Chroma Zenit®). HALO kombinerar ljusöppningens utseende och ljusets dynamik, med möjlighet att justera mellan kallt och varmt vitt ljus samt amber (3 kanaler). Dessutom erbjuder HALO terapeutiskt ljus i nyanser av rött, grönt och blått (6 kanaler). Vi är även stolta över att ha fått patent på denna innovativa produkt.

 • 2019 – KLINISK OCH PRAKTISK EVIDENS

  Från 2015 till 2019 har det arbetats målinriktat med att dokumentera effekten av ergonomisk ljus och dygnsrytmljus inom sjukhus, vård och psykiatri. År 2019 publicerar Anders West en omfattande doktorsavhandling som drar signifikant evidens för Chroma Zenit dygnsrytmljusets effekt på bland annat ångest, sömn, depression och dygnsrytm. Samtidigt har vi praktiska undersökningar bland kunder som dokumenterar en användarnöjdhet på 92%.

 • 2019 – 100 SJUKHUS

  Det är en betydande milstolpe att nå 100 sjukhus i Norden med våra belysningskoncept, Chroma Zona och Chroma Zenit, som används inom olika specialområden och även i stora nya byggprojekt. Detta påvisar en acceptans för Chromavisos koncept och att belysning nu ses som en integrerad del av behandlingen på sjukhusen.

 • 2020 – GENOMBROTT I NORGE

  Vi får två stora projekt i Norge på Rikshospitalet i Oslo och Valens psykiatriska sjukhus. Tone Elise Gjøtterud Henriksen har sedan 2015 forskat inom mörker- och ljusbehandling för bipolära och är ledande inom området. Resultaten har publicerats i peer-reviewed tidskrifter som Bipolar Disorders och Journal of Sleep Research. Detta gör att Valens sjukhus kan implementera evidensbaserat dygnsrytmljus.

 • 2020 – DIAGNOSSPECIFIKA LJUSPROTOKOLL

  Vi arbetar på att kunna anpassa våra lösningar till specifika behov inom hälsosektorns olika specialområden. Detta leder till utvecklingen av diagnosspecifika ljusprotokoll anpassade för olika segment.

 • 2021 – GENOMBROTT INOM ÄLDRE- OCH DEMENSVÅRDEN

  Chroma Zenit dygnsrytmljus har kommit för att stanna och fler äldreboenden har insett den gynnsamma effekten av evidensbaserat dygnsrytmljus för både boenden och personal. Vi har nu installationer på över 40 äldreboenden i Danmark. Norge och Sverige följer med under 2022. Samtidigt når vi upp på 130 sjukhus med våra belysningslösningar installerat inom olika specialområden.

 • 2022 – PERCILIGHT INNOVATIONSPROJEKT STARTAR

  EU-programmet AAL - "Ageing Well in the Digital World" satsar 9 miljoner på belysning som ska förbättra hälsan på äldreboenden. Ett konsortium bestående av sex internationella partners har startat ett projekt som utvecklar ett nytt individualiserat och flexibelt dygnsrytmljus. Ett danskt äldreboende testar lösningens effekt på både boenden och personal.

 • 2022 – EXPERTER PÅ HÄLSOFRÄMJANDE LJUS

  Genom åren har vi ständigt förbättrat oss när det gäller rätt ljus vid rätt tidpunkt. Det har skett genom forskning, studier, användarundersökningar och samarbete med klinisk personal. Dessutom deltar vi i ett brett nätverk inom området för att alltid vara uppdaterade kring den senaste kunskapen, som vi kan använda både vid utvecklingen av våra produkter/koncept och i rådgivning till kunder. Samtidigt håller vi egna presentationer och deltar på konferenser där vi delar med oss av kunskap om ljus och belysning inom hälsosektorn.

Kontakta oss

ÄR DU NYFIKEN ATT VETA MER OM CHROMAVISO?

Skicka oss ett meddelande och berätta vad du vill veta mer om.