Skip to content
Project_hero

ANPASSAD PROJEKTPROCESS

FÅ FULL AVKASTNING AV DIN INVESTERING

När du investerar i en hälsoskapande belysningslösning är det avgörande att uppnå hälsoeffekten, en bra arbetsmiljö och hög användarnöjdhet. En förutsättning för denna framgång är en noggrant genomtänkt projektprocess utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Vår projektprocess består av en kombination av rådgivning och skräddarsydda lösningar som anpassas efter specifika behov och krav.

KONSULTATION

Vi ger råd om hur du sammanhängande kan designa dina byggnader med en effektiv och hälsosam belysningslösning. Vår konsulttjänst omfattar både de tekniska aspekterna av belysningslösningen och hälsan hos de personer som använder byggnaderna. Vår konsulttjänst bygger på mer än 17 års erfarenhet av att maximera de positiva hälsoeffekterna av dygnsrytmljus.

Vi är experter på människocentrerad belysning.

ANPASSAD LÖSNING

Inga byggnader och behov är likadana, men de viktigaste elementen i vår lösning består alltid av

  • Design
  • Belysningssystem
  • Implementering

Projektets omfattning och de specifika behoven kommer att avgöra vilka tjänster, belysning och mjukvarupaket som behövs.

ANALYS
DESIGN
LJUSSYSTEM
IMPLEMENTERING
KONSULTATION

DITT PROJEKT FRAMSTEG

Även om projekt kan likna varandra mycket är inga projekt identiska. Boka ett förutsättningslöst möte och få mer information om hur ett projektförlopp skulle kunna se ut i just ert projekt.

EXPERTER PÅ INTEGRATION

I varje belysningsprojekt är integration en central del av hela implementeringsprocessen. Det handlar om att kartlägga vilka integrationer som behövs och planera det i detalj. Hos Chromaviso är vi experter på tekniska integrationsprojekt med vår egen utvecklings- och testmiljö. Vi ansvarar för en mängd tekniska integrationer till styr- och sensorteknologier samt byggnadens tekniska infrastruktur, som du kan läsa mer om här.

Vi tar även en titt på den befintliga installationen i byggnaden, om det inte är ett nybyggnadsprojekt. Vi har god erfarenhet av att återanvända det vi kan för att göra det smartare, billigare och mer hållbart för våra kunder. Allt detta sker naturligtvis i nära samarbete med kunden och användarna.

Läs här om vårt samarbete med Nordflöjens Neurocenter, Rigshospitalet, där vi återanvände deras befintliga ljusmiljö och gav den hälsofrämjande effekter med klinisk dokumentation.

Forskning_AndersW_HelleI_square_2

DOKUMENTATION AV EFFEKT

Hälsomässiga effekter är kärnan i allt vi gör på Chromaviso. Därför genomför vi användarundersökningar i samråd med våra kunder för att dokumentera om önskad effekt har uppnåtts med belysningen.

Dessutom deltar vi kontinuerligt i kliniska forskningssamarbeten för att utforska hälsoeffekterna av våra lösningar inom olika specialområden.

Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM VÅR PROJEKTPROCESS?

Om du vill veta mer om hur vårt projektarbete fungerar och hur vi med vår expertis och skräddarsydda lösningar säkerställer att du får full nytta av din investering, kontakta vår specialist.
TOUCH
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager, Sverige
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager, Sverige