Skip to content
Belysning för sjukhus

OLIKA SPECIALOMRÅDEN
— OLIKA BEHOV

Sjukhusets olika avdelningar och specialområden ger upphov till olika behov av belysning som måste ta hänsyn till patienter, personal och rummets inredning. Därför är inget behov likadant, och belysningen bör därför utgå från den specifika situationen. På så sätt uppnår vi konkreta resultat där belysningen stödjer både personalens arbete och patientens behandling och rehabilitering. Här är några av de specialområden som vi på Chromaviso har erfarenhet av att leverera belysning till.

Operation & Diagnostik

På operationsrummet behöver personalen det mest optimala arbetsljuset samtidigt som belysningen också kan användas för att ge patienten en lugn ankomst och uppvakning.

Intensiv & Rehabilitering

På intensivvårdsavdelningar används belysningen både som arbetsbelysning men även för att skapa optimala förhållanden för både patienter och personal.

Uppvakning

Efter ingreppet är det viktigt för patienten att återställa en hälsosam dygnsrytm efter att ha varit bedövad under en kortare eller längre tid.

Neonatal

De små spädbarnen som föds för tidigt är mycket känsliga för starkt ljus, men de behöver fortfarande etablera en dygnsrytm. Dessutom måste hänsyn tas till personalens arbete och föräldrarnas situation.

Förlossningsrum

Belysningen på förlossningsrummen kan vara till stor hjälp för personalen som arbetar dygnet runt, men ljuset kan också underlätta för den födande att få en bra och effektiv förlossning.

Kunder

ETT URVAL AV SJUKHUS VI ARBETAR MED

Många sjukhus har redan valt att fokusera på belysning med evidensbaserad effekt. Här är några av dem vi samarbetar med idag inom olika specialområden.

Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM BELYSNING FÖR SJUKHUS?

Om du vill veta mer om hur våra belysningslösningar kan främja hälsa och välbefinnande hos patienter och personal på ert sjukhus, kontakta vår expert.
TOUCH
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager