Skip to content
UppsalaOP_heroZona

CHROMA ZONA ERGONOMISKT LJUS

Vad är Chroma Zona?

OLIKA BEHOV AV BELYSNING

Vårt ergonomiska ljus, Chroma Zona®, är en zonindelad, färgad och vit belysning för operationssalar och undersökningsrum. Ljuslösningen består av en effektiv kombination av grönt och rött ljus, vilket ger dokumenterade resultat för arbetsmiljö, kvalitet i procedurer och patientsäkerhet.

Operationsljuset är anpassat efter användarnas behov på den specifika salen och innehåller skräddarsydda ljusinställningar till utvalda zoner och arbetsuppgifter före, under och efter procedur. Vårt specialdesignade betjäningsuniversum betyder att den optimala belysningen alltid är nära till hands.

Chroma Zona ergonomiskt ljus kan förprogrammeras för alla tänkbara arbetsuppgifter i rummet, som till exempel städning, förberedelser och patienthantering samt olika procedurer. Chroma Zona kan fördelaktigt installeras i alla rum där det används skärmar - eller där det finns differentierade ljusbehov relaterade till arbetsuppgifter och rummets användning. Ergonomiskt ljus kan programmeras både för vanligt vitt ljus och färgat ljus - och därför behövs ingen annan takbelysning.
TOUCH

Anpassad varm belysning för att motverka ångest, stress och rädsla hos patienten innan ingrepp.

TOUCH

Belysning för operationsprocedur 1.

TOUCH

Belysning för operationsprocedur 2.

TOUCH

Belysning för operationsprocedur 3.

TOUCH

Belysning för operationsprocedur 4.

TOUCH

Belysning för rengöring av operationssalen.

Fördelar med Chroma Zona

BÄTTRE SKÄRMBILD OCH KVALITETSSÄKER OPERATION

ÖKAR KONCENTRATIONEN OCH MINIMERAR TRÖTTHETENNär belastningen på ögonen minskar, ökar koncentrationen och personalen blir inte trötta lika snabbt.
MINDRE SPÄNNING OCH BELASTNING FÖR ÖGATBelysningen i zonerna är designade för att stödja synen, och personalen behöver inte anstränga sina ögon för att se tydligt.
OPTIMERAR BILDKVALITETEN PÅ SKÄRMENMed rätt belysning bakom och framför skärmen framträder kontrasterna tydligt och bilden blir skarpare och bättre.
MINIMERAR REFLEKTIONER OCH BLÄNDNING PÅ SKÄRMARZonindelat färgljus säkerställer att bilder på skärmar framträder klara och tydliga.
ÖKAR DETALJGRADEN OCH PRECISIONENEn skarp bild gör det enklare att upptäcka nyanser och detaljer, vilket ökar precisionen.
SKÄRPER SÄKERHETEN FÖR PATIENTER OCH PERSONALGenom att optimera eliminera reflektioner och optimera skärmbilden minskar vi risken för fel.

SÅDAN UPPNÅS DEN DOKUMENTERADE EFFEKTEN

Vårt unika tillvägagångssätt för ljusdesign är baserat på sex parametrar som tillsammans skapar Chroma Zona ergonomiskt ljus med kliniskt dokumenterad effekt.

 • Rumsförhållanden
  Samtliga rumförhållanden bör beaktas för att undvika oavsiktliga störningar och för att säkerställa optimala förhållanden vid bildskärmsarbete.
 • Luminansbalans
  Rummets ljusförhållanden bör balanseras med ljuset från skärmen, så att skärmens bild framstår tydligt och är lätt avkodad för kirurgen.
 • Kontrastdämpning
  Bredspektrala och odjupmättade färger bör användas för att dämpa miljön bakom skärmen och öka fokus på skärmen. Detta säkerställer även avslappning av ögonmuskulaturen.
 • Simultan kontrast
  Bakgrundsfärgen bör finjusteras i förhållande till färgerna i skärmbilden, så att detaljerna i skärmbilden framträder skarpare än i vanligt vitt ljus eller i mörker.
 • Komplementärfärger
  Komplementärfärger bör användas för att skapa en rumslig belysning som är balanserad och lugnande. Det är avgörande för att uppnå en bra atmosfär och en lugn visuell arbetsmiljö.
  Kromatisk aberration
  Ljuset bakom kirurgen bör ha en färg som motsvarar de som önskas framhävas i skärmbilden, för att minska bländning och störningar. Samtidigt bör allt blått ljus bakom kirurgen avlägsnas för att minimera skärmreflektioner och suddighet i bilden.
OPvarnamo_nopeople_square

ANVÄNDARVÄNLIG BETJÄNING

Ljusarmaturerna med ergonomiskt ljus är alltid upphängda i taket och installeras därför direkt på taket eller som en inbyggd taklösning. Ergonomiskt ljus placeras enligt optimal ljusfördelning i rummet med fokus på användarnas behov. Ergonomiskt ljus styrs från en väggpanel som är placerad på ett bekvämt sätt i förhållande till övrig elektronisk och medicinsk utrustning. Det är också möjligt att styra ljuset från en touchskärm i det sterila området, förutsatt att rummet är utrustat med speciella high-tech system. Ergonomiskt ljus kan enkelt omprogrammeras om det behövs för att utföra uppgifter i rummet som kräver en annan ljusinställning.

De takhängda armaturerna med ergonomiskt ljus kräver ingen separat rengöring. Den specialutvecklade kontrollpanelen är även designad för användning i sterila rum och är lätt att rengöra. Ergonomiskt ljus har uppgraderats med LED och den senaste teknologin - och är en framtidssäkrad och flexibel produkt som kan omprogrammeras och anpassas till nya förhållanden.

Varnamo_OP_fullscreen

Värnamo Sjukhus

På operationsavdelningen i Värnamo utförs kirurgi, laparoskopi, ortopedi, urologi, plastikkirurgi och gallkirurgi. Avdelningen består av totalt 10 operationssalar, där alla är utrustade med Chroma Zona ergonomiskt ljus.

Chroma Zona ergonomiskt ljus har förbättrat arbetsmiljön på operationsavdelningen. Se mer i videon.

Uttalanden

DET SÄGER ANVÄNDARNA

Britta KraemerAvdelningssköterska, gastroenterologiska avdelningen, Herlev Sjukhus
"Att se det färgglada ergonomiska ljuset i aktion var banbrytande! Helt enkelt en AHA-upplevelse. Det gjorde ett stort intryck. Det är en revolutionerande produkt."
Majken WintherSäkerhetsrepresentant och sjuksköterska, endoskopisk avdelning, Køge Sjukhus
"Ergonomiskt ljus är verkligen en fantastisk produkt. Man kan verkligen känna hur engagerade Chromaviso är för den. Det var en fröjd att se hur omtänksam säljaren var gentemot patienten när han var på avdelningen. Det är något som jag som sjuksköterska verkligen värdesätter."
Knud Venborg PedersenÖverläkare på Urologisk avdelning, Skejby Sjukhus
Med ergonomiskt ljus blir belysningen lugnare och mycket bättre att arbeta i. Det är fysiskt avlastande att slippa det dåliga ljuset och få lugn. Undersökningarna blir bättre, det skonar ögonen och ger en bättre arbetsmiljö.
Peter VilmannÖverläkare, Kirurgisk Gastroenterologisk avdelning, Amtssygehuset Gentofte
"Ergonomiskt ljus är den perfekta belysningen som är anpassad för arbetsfunktionerna på bästa sätt. Den lyckas tillgodose flera motstridiga behov på operationssalen, såsom ultraljud och narkos."
Jens-Otto Skovgaard JeppesenVD på Odense Universitetssjukhus
"Ergonomiskt ljus är ett utmärkt exempel på användardrivet innovativt tänkande som genom produktutveckling har blivit en framgångsrik kommersiell produkt. Det är en tankegång om tillväxt och ett exempel på hur det offentliga och det privata tillsammans skapar en innovation."
Lars HansenProjektledare, Medicinteknisk avdelning, Skejby Sjukhus
"Ergonomiskt ljus skapar en bättre arbetsmiljö. Personalen blir inte lika trötta i ögonen, vardagen blir enklare och mindre ansträngande. Det blir färre som lider av huvudvärk – och fler säkra diagnoser kan ställas. Ögat ser bättre och nyanserna uppfattas tydligare."
Torben CasmerKoordinator, Teknisk avdelning, Skejby Sjukhus

"Ergonomiskt ljus är färgat ljus som är anpassat för olika funktioner så att de kan fungera optimalt samtidigt i samma rum. Inga ansträngda ögon innebär större säkerhet. Vi har redan ergonomiskt ljus på Dagkirurgisk avdelning och på Kats - och det är ett enormt framsteg eftersom vi har riktigt dåligt ljus på många ställen. Ny utrustning och en förbättrad arbetsmiljö kan locka arbetskraft. Det är något både läkare och sjuksköterskor bör ta med i sina överväganden."

Per JohannesenIngenjör, Carl Bro

"Ergonomiskt ljus är särskilt relevant eftersom allt fler operationer utförs via skärmar - och det är ofta en oönskad allmän belysning på operationssalen. Det har visat sig vara användbart att använda färgade ljuszoner. Ergonomiskt ljus är flexibelt och kan anpassas efter de olika arbetsförhållandena i operationsrummet, där många arbetar i olika roller samtidigt."

Annika Loft JakobsenÖverläkare, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet Danmark

"Ergonomiskt ljus är en skräddarsydd ljuslösning för varje individ. Vi har upplevt en stor förändring i vår vardag sedan vi installerade ergonomiskt ljus i vårt kontrollrum. Vi har 10 arbetsplatser fördelade på 6 arbetsstationer i samma rum, där varje station har individuell ljusstyrning. Nu kan vi var och en justera ljuset precis som vi vill ha det. Med det färgade ljuset behöver vi inte längre anstränga oss för att se detaljerna på skärmen - det gör att vi inte blir så trötta i ögonen och huvudet efter arbetsdagen. Och under hela dagen kan vi helt enkelt behålla koncentrationen längre än tidigare."

Inger CarstensenSocial- och hälsovårdsassistent, Gentofte Sjukhus

"Jag har varit med på laparoskopiska ingrepp sedan de introducerades. Efter en hel dag med dessa ingrepp brukade jag gå hem från arbetet med en känsla av att vara instängd i en 'ostkupa'. Jag var trött i huvudet. Men sedan vi installerade ergonomiskt ljus känner jag mig piggare efter arbetsdagen. Jag upplever att jag är mer klar i huvudet under hela dagen och har en bättre känsla för förloppet och tiden. Det färgade ljuset ger en behaglig och lugnande atmosfär i rummet."

Specialområden

VAR ANVÄNDAS CHROMA ZONA?

Ergonomiskt ljus används brett inom flera olika specialområden. Läs mer om dessa nedan. Dessutom erbjuder vi också ett belysningskoncept för öppen kirurgi.
Operationssalar – Laparoskopisk kirurgi

Belysningen är anpassad för operationssalens procedurer för att säkerställa optimala ljusförhållanden för alla arbetsfunktioner.

Endoskopi

Allt arbete på endoskopisalen följs på datorskärmar, röntgenskärmar och TV-skärmar - Ergonomiskt ljus eliminerar reflexerna i skärmbilderna utan att personalen behöver att släcka ljuset på salen.

Bilddiagnostikrum

Ergonomiskt ljus kan med fördel användas på avdelningar för bildundersökning, där arbetet huvudsakligen utförs genom användning av skärmar.

Kontrollrum och scanningsrum

Med ergonomiskt ljus i kontrollrum och scanningsrum upplever personalen att kontrasterna på skärmarna framträder tydligare. Detta resulterar i att de känner sig piggare i ögonen och huvudet efter en arbetsdag samt att de kan genomföra arbete av högre kvalitet.

Förlossningsrum

Ergonomiskt ljus förbättrar inte bara arbetsmiljön för personalen, utan också kvinnans födelseupplevelse. Det zonindelade färgade ljuset hjälper till att fokusera på kroppens naturliga processer under födseln.

Interventionsrum

En förbättrad arbetsmiljö för personalen och trevliga omgivningar för patienterna.

Ultraljud

Vid ultraljud hjälper ergonomiskt ljus till att ge en bättre och skarpare bild, där kontrasterna framträder tydligare. Samtidigt minimerar det belastningen på ögonen för personalen som spenderar många timmar framför skärmen.

Bronkoskopi

Vid kikarundersökningar är det avgörande med en tydlig och klar bild som möjliggör att se alla detaljer. Ergonomiskt ljus skapar de rätta förutsättningarna för framgångsrika undersökningar och operationer.

Chroma Zona

FORSKNING OCH EVIDENS

Chroma Zona ergonomiskt ljus har dokumenterats i flera forskningsprojekt. Samtidigt genomför vi systematiskt användarundersökningar och använder oss av praktisk evidens från över 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden.

Forskning_light_green2

TURNKEY LÖSNING BASERAD PÅ KUNSKAP

När du väljer Chroma Zona ergonomiskt ljus, finns vi på Chromaviso med dig hela vägen. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov och ser till att den implementeras på bästa sätt. Få en översikt över faserna i vårt projektförlopp här.

1
Analys och RådgivningVi börjar med att titta på dina specifika behov och faciliteter.
2
ProjekteringVi garanterar projekteringen genom vårt samarbete med projektledningen.
3
Teknisk IntegrationI denna fas undersöker vi befintliga system och integrationskrav.
4
Montering och LeveransDen slutliga installationen och anslutning tillsammans med en teknisk genomgång och driftsättning.
5
ProgrammeringSkapandet av ljusinställningar och kvalitetssäkringsrapport.
6
Utbildning och DriftsättningUtbildning av användare och teknisk personal inför driftsättning.
7
Uppföljning och ServiceAnvändarmanualer och uppföljning samt finjusteringar av ljuset.
Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM CHROMA ZONA?

Vill du lära dig mer om hur Chroma Zona® ergonomiskt ljus kan förbättra operationer och arbetsmiljön på ert sjukhus? Ta då kontakt med vår expert.
TOUCH
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager, Sverige
GREGER JOHANSSON Senior Sales and Relations Manager, Sverige