Skip to content
Color_Hero_orange

INTEGRITETSPOLICY

GDPR och Integritetspolicy

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER

Detta bör du veta om vår behandling av dina personuppgifter:

CHROMAVISO AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi får från dig.

Du är välkommen att kontakta Anders Kryger - Telefon: 72406007 - E-post: info@chromaviso.com.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa god kommunikation med dig och hålla dig informerad om nyheter, funktioner och produktmöjligheter.

Rättslig grund (laglig grund) för behandlingen av dina personuppgifter är ingångna kontrakt, beställning, annat avtal, lagstiftning eller samtycke.

Kategorin av personuppgifter vi sparar för kunder är vanliga kontaktuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer. För anställda har vi även konfidentiella personuppgifter som hemadress och personnummer för användning i vårt lönesystem.

Vi vidarebefordrar eller överlåter dina (anställdas) personuppgifter till externa mottagare, till exempel Skatteverket, kommunen, ATP, pension, försäkring, semesterkonto, föräldraledighet och andra underbiträden.

Några av våra underbiträden finns utanför EU/EES - till exempel i USA, och de amerikanska databehandlarna finns på EU-kommissionens godkända EU-US Privacy Shield-lista.

Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter ska du kontakta oss.

Du har rätt till insyn och rättelse, det vill säga att du när som helst kan se alla dina insamlade data på vår plattform och korrigera/uppdatera informationen.

Du har rätt till radering, det vill säga att du alltid har tillgång att radera information. Vi raderar all information efter projektets/anställningens avslut, om vi inte av redovisnings- eller juridiska skäl anser att det är nödvändigt att behålla dem under en längre tid. Uppgifterna raderas senast när eventuella fordringsrättsliga krav har preskriberats.

Du har rätt att invända, det vill säga att du i vissa fall har rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.

Klagomål till Datainspektionen. Om du vill klaga, kommer vi naturligtvis att vara glada att bli informerade och göra vad vi kan för att göra dig nöjd, men du har alltid rätt att direkt klaga till Datainspektionen, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K. Tel. 3319 3200 eller e-post dt@datatilsynet.dk, se eventuellt mer på www.datatilsynet.dk.