Skip to content

VI ÄR SPECIALISTER

Hos Chromaviso är vi experter inom hälsosektorn och vet exakt hur vi kan ge rätt ljus vid rätt tidpunkt i olika situationer.
FORSKNINGVi baserar våra lösningar på forskning och använder den senaste kunskapen i vår rådgivning och design.
EVIDENSVåra lösningar har blivit dokumenterade genom både klinisk och praktisk evidens.
KNOW-HOWGenom åren har vi utvecklat specialiserad kunskap om ljus och om de specialiserade och komplexa hälsovårdsmiljöerna.
SAMARBETEÄnda sedan Chromaviso grundades har vi samarbetat med läkare och yrkespersonal inom hälso- och sjukvården för att tillgodose specifika behov.
Äldreboenden

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE FÖR BOENDEN OCH PERSONAL

Sedan 2015 har vi samarbetat med kommuner, läkare och vårdpersonal för att skapa ett dygnsrytmljus som främjar den krävande vårdmiljön och förenar hänsyn till både boenden och personal.

Aalholmhjemmet_hall_day_square
Sjukhus

BELYSNING FÖR ALLA SPECIALOMRÅDEN

Vi samarbetar med forskare, läkare, sjuksköterskor och arkitekter för att skapa en belysning som stödjer den komplexa sjukhusmiljön med dess många specialområden. Här är det avgörande att belysningen tar hänsyn både till patienter och personal.
Varnamo_OP_square
Psykiatri

BELYSNING SOM FRÄMJAR BEHANDLINGEN

Vår belysning för psykiatrin grundar sig på omfattande erfarenhet och kunskap inom det psykiatriska området. Här anpassas ljuset individuellt för att stimulera patienternas behov och bidrar därmed till att främja behandlingen.
Aabenraa_psyk_outside_square
— Det fanns aldrig någon tvekan om att vi skulle ha bra belysning. Vi arbetar alltid utifrån vetenskap i allt vi gör. Eftersom det finns forskning inom detta område är det självklart att vi kommer att utgå från den. Det var den bakomliggande forskningen som gjorde lösningen så intressant.
Ulrika ThörnMedicintekniskt ansvarig intensivvårdssjuksköterska på IVA Örebro Universitetssjukhus
Chromaviso till hälsosektorn

ANVÄNDARCENTRERAD INNOVATION OCH LÖSNINGAR

  • Vår kompetens kombinerar djup användarinsikt med expertkunskap om hur ljus påverkar människor, samt de senaste teknologierna och user interfaces.
  • Vi ger råd om den optimala, helhetsinriktade lösningen - tidig involvering säkerställer störst värde och möjlighet till anpassning för diagnoser och den specifika miljön.
  • Användarimplementering, anpassningar och kalibrering är en avgörande del av framgången.
  • Våra lösningar bygger på evidensbaserad – peer-reviewed klinisk forskning – och är en aktiv del av behandlingsmiljön.
  • Dokumentation av best practice från undersökningar med över 400 anställda och mer än 3000 lösningar.
  • Unika produkter som stödjer högkvalitativa och komplexa behandlingsmiljöer – möjliggör blåfritt nattljus, hög färgåtergivning, smidiga övergångar, flexibilitet och integration, utan flimmer och bländning.
Videnscenter_hero5

VILL DU VETA MER OM BELYSNING FÖR HÄLSOSEKTORN?