Skip to content
Bauneparken_hall_evening_hero

CHROMA ZENIT DYGNSRYTMLJUS

Chroma Zenit dygnsrytmljus är en icke-farmakologisk behandling med evidensbaserad effekt

VAD ÄR CHROMA ZENIT?

Chroma Zenit är ett evidensbaserat dygnsrytmljus som återskapar de fördelaktiga effekterna av naturligt ljus. Det förändras automatiskt i takt med dygnets gång och med en mjuk soluppgång och starkt dagsljus skapas en god dygnsrytmförankring, energi och sömn.

Dygnsrytmljudet är baserat på en kliniskt dokumenterad ljusprotokoll som är anpassad efter diagnoser, beteenden och avdelningens behov - utvecklad i samarbete med sömnexperter, läkare och forskare.

Chroma Zenit är en heltäckande lösning med aktivitetsbaserade ljusinställningar som stödjer den komplexa vardagen inom hälso- och sjukvården.

Idag används lösningen på över 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden över hela Skandinavien med en användarnöjdhet på 92%.

DIFFERENTIERADE LJUSBEHOV DYGNET RUNT

De befintliga belysningslösningarna inom hälsosektorn tillgodoser inte behovet av att skapa en optimal dygnsrytm för varken patienter/boenden eller personal. Det finns därför efterfrågan på lösningar som tar hänsyn till patienternas och personalens behov av differentierade belysningscenarier på de många avdelningarna där boenden, patienter och personal vistas dygnet runt. Det gäller till exempel vårdhem, psykiatriska avdelningar, intensivvårdsavdelningar, observations- och uppvakningsavdelningar samt akuta operationsavdelningar.

Chroma Zenit tar också hänsyn till de boendes, patienters och personalens differentierade behov av ljus. Där patienter och boenden behöver snabb normalisering av dygnsrytmen samt lugn och vila, behöver personalen samtidigt ljus för akuta situationer, behandling, rapportering och övervakning. Det kräver en särskild teknologi och särskild kunskap att förena dessa behov i en sammanhängande ljuslösning.

 • Anpassat efter diagnos, beteende samt avdelningens rytm och behov
 • Ljusinställningarna används för terapi, aktiviteter och behandling
 • Lösningen stödjer olika arbets- och användningssituationer under dygnet
SE Døgnrytmeur med flow - nyt design
ChromaZenit_Bauneparken_videocover

VAD ÄR CHROMA ZENIT DYGNSRYTMLJUS?

I denna video får du en introduktion till vårt evidensbaserade dygnsrytmljus, Chroma Zenit, och vilka fördelaktiga och dokumenterade effekter belysningen ger.

Fördel

MED CHROMA ZENIT DYGNSRYTMLJUS UPPNÅS HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

Chroma Zenit dygnsrytmljus främjar en naturlig dygnsrytm för personal och patienter på avdelningar med aktivitet dygnet runt. Chroma Zenit är aktivitetsbaserat och zonindelat, vilket gör det möjligt för personalen att utföra sitt arbete utan att störa patienter eller boenden.

Fördelar för

PATIENTEN/BOENDEN

 • Förbättrad dygnsrytm
 • Motverkar depression
 • Minskad trötthet
 • Bättre sömn
 • Mer lugn på natten och mindre nattvandring
 • Mindre fysisk och psykisk oro, mindre ångest och mer trygghet
 • Minskad medicinering
Residents_square
Fördelar för

PERSONALEN

 • Bättre sömn
 • Mer utvilad och energifylld
 • Motverkar depression
 • Mindre trötthet och mindre groggy efter nattarbete
 • Mer lugnande tal i dämpad belysning på kvällen
 • Minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö
 • Mindre huvudvärk
Staff_square
Specialområden

VAR ANVÄNDS CHROMA ZENIT?

Chroma Zenit dygnsrytmljus är anpassat för olika specialområden och diagnoser. Tillsammans med läkare och forskare har vi utvecklat kliniskt dokumenterade, diagnosespecifika ljusprotokoll som säkerställer att dygnrytmljuset stödjer varje specifik diagnos samt arbetsmiljön. Det kräver djup kunskap från den senaste forskningen, nära samarbete med det kliniska personalen och hälsoteknologiska produkter som uppfyller olika krav.
CHROMA ZENIT

FORSKNING OCH EVIDENS

Chroma Zenit dygnsrytmljus har dokumenterats i flera forskningsprojekt. Samtidigt arbetar vi systematiskt med användarundersökningar och evidens från mer än 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden.

Forskning_light_orange
Karin JørgensenFöreståndare, Vårdhemmet Rosenvang
"Vi stod inför utmaningar med boende som var vakna på natten. Det var svårt att få dem att förstå att det var natt och att de behövde gå och lägga sig - eftersom det var ljust i korridoren. Idag har vi nästan inga tillfällen där boenden rör sig under natten. Om det händer att boenden är vakna på natten, har vi lätt att få dem att gå till sängen och lugna ner sig, eftersom dygnsrytmljuset signalerar att det är natt."
Ulrika ThörnMedicinteknisk ansvarig intensivvårdssjuksköterska, Örebro Universitetssjukhus
"Det fanns aldrig någon tvekan om att vi skulle ha bra ljus. Vi arbetar alltid utifrån vetenskap i allt vi gör. Eftersom det finns forskning inom detta område är det självklart att vi kommer att utgå från det. Det var den underliggande forskningen som gjorde lösningen intressant."
Linus IdermarkSweco - rådgivande ingenjörer på Centralsjukhuset i Karlstad
"I projekteringen samarbetade vi nära med Chromaviso och gick igenom rum för rum tillsammans. Detta ledde till att vi prickade rätt direkt. Det är fantastiskt med tanke på att det är den största och mest avancerade installationen i Sverige."
Britt MadsenVälfärdsteknologisk rådgivare, Vårdhemmet Rosenvang
"Vi hade inte tänkt så mycket på dagpersonalen innan vi började. Men de märker en enorm skillnad på alla tre våningar. Vi får feedback som "Vi gäspar aldrig mer", "Vi har mycket mer energi" och "Vi håller oss friskare". Generellt sett finns det en riktigt bra stämning och en god atmosfär kring ljuset, och personalen är mycket nöjd med det, eftersom det gör en stor skillnad för dem."
Susanne LarsenAvdelningssjuksköterska på intensivvårdsavdelningen, Holbæk Sjukhus
"Affären gav verkligen en betydande uppgradering för avdelningen och personalen är verkligen glada över det - särskilt över ljuset. Vi förväntar oss att patienterna kommer att få en bättre sömn. För personalen är det som att arbeta i strålande solsken. En sjuksköterska noterade spontant att hon tycker att hon är mycket mindre trött med det nya ljuset."
Kundberättelser

HÖR MER OM CHROMA ZENIT FRÅN VÅRA KUNDER

Vi har samlat en mängd berättelser från våra kunder där de berättar om vad Chroma Zenit dygnsrytmljus har betytt för dem.

TURNKEY LÖSNING BASERAD PÅ KOMPETENS

När du väljer Chroma Zenit dygnsrytmljus, finns vi på Chromaviso med dig hela vägen. Vi skräddarsyr lösningen efter dina behov och ser till att den implementeras på bästa sätt. Få en översikt över faserna i vårt projektförlopp här.

1
Analys och RådgivningVi börjar med att titta på dina specifika behov och faciliteter.
2
ProjekteringVi garanterar projekteringen genom vårt samarbete med projektledningen.
3
Teknisk IntegrationI denna fas undersöker vi befintliga system och integrationskrav.
4
Montering och LeveransDen slutliga installationen och anslutning tillsammans med en teknisk genomgång och driftsättning.
5
ProgrammeringSkapandet av ljusinställningar och kvalitetssäkringsrapport.
6
Utbildning och DriftsättningUtbildning av användare och teknisk personal inför driftsättning.
7
Uppföljning och ServiceAnvändarmanualer och uppföljning samt finjusteringar av ljuset.
Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM CHROMA ZENIT?

Om du vill veta mer om hur Chroma Zenit dygnsrytmljus kan bidra till hälsa och välbefinnande hos er, kontakta vår expert.
TOUCH
CLAUS PUGGAARD Sales Director & Partner
CLAUS PUGGAARD Sales Director & Partner