Skip to content
Patienter

VÅRD OCH REHABILITERING I FOKUS

Dygnsrytmljus för vård och rehabilitering på sjukhus är avgörande för att skapa en hälsosam och behaglig miljö för patienter samt bidra till deras återhämtningsprocess. Ett ljus som följer dygnets rytm anpassar sig naturligt till kroppens inbyggda biologiska klocka och har en betydande påverkan på patienternas välbefinnande, sömnkvalitet och generella hälsa.

En av de primära anledningarna till betydningen av dygnsrytmljus på ett sjukhus är dess förmåga att reglera patienternas cirkadianska rytm. Den cirkadianska rytmen är en intern biologisk process som styr vår sömn-vakencykel, hormonproduktion, kroppstemperatur och andra viktiga fysiologiska funktioner. När patienter utsätts för ljus som följer dygnets naturliga rytm hjälper det till att synkronisera deras biologiska klocka och bibehålla en hälsosam dygnsrytm.

På ett sjukhus, där patienter ofta vistas inomhus under långa perioder och har begränsad tillgång till naturligt ljus, kan dygnsrytmljus vara avgörande för att upprätthålla en stabil dygnsrytm. Genom att erbjuda ljus med olika färgtemperaturer och intensiteter under dagen kan man efterlikna solens naturliga skift och hjälpa patienter att förbli vakna och alerta under dagen, samtidigt som man främjar avslappning och sömn på kvällen.

En stabil dygnsrytm är inte bara viktig för att upprätthålla en god sömn-vakencykel, utan kan även ha en positiv inverkan på patienternas humör och allmänna välbefinnande. Naturligt ljus som följer dygnets rytm är känt för att påverka produktionen av signalsubstanser och hormoner som serotonin och melatonin, vilka spelar en roll i vår emotionella tillstånd och reglering av sömn. Genom att skapa en miljö med dygnsrytmljus kan man bidra till att förbättra patienternas mentala och emotionella välbefinnande under deras vistelse på sjukhuset.

Dessutom kan dygnsrytmljus vara särskilt fördelaktigt för patienter som genomgår rehabilitering. För att optimera rehabiliteringsprocessen är det viktigt att patienterna är vakna och aktiva under dagtid, samtidigt med att de kan få den nödvändiga vila på natten. Genom att justera ljusförhållandena i rehabiliteringsområdena kan man stimulera patienterna att vara mer aktiva och engagerade under dagen och samtidigt säkerställa att de har en lugn och behaglig miljö att vila och sova i på natten.

Slutligen kan dygnsrytmljus bidra till att skapa en mer naturlig och behaglig atmosfär på sjukhus, vilket kan ha en lugnande effekt på både patienter och personal. Genom att simulera de naturliga övergångarna i dagsljuset kan man skapa en mer livlig och energifylld atmosfär på dagen och en mjukare och mer avslappnande belysning på kvällen. Detta kan hjälpa till att minska stressnivån och skapa en mer läkande och bekväm atmosfär för alla som vistas i miljön.

Genom att integrera dygnsrytmljus som en del av vård- och rehabiliteringsmiljön kan sjukhus skapa optimala förhållanden för patienternas återhämtningsprocess och bidra till deras generella välbefinnande.

PersonalenDEN GODA ARBETSMILJÖN
  • Mer energifyllda och piggare
  • Mindre trötthet
  • Bättre sömn
  • Bra arbetsljus utan att störa patienterna på natten
PatientenBEHANDLING & REHABILITERING
  • Förbättrad läkning och återhämtning
  • Snabbare utskrivning
  • Ökat lugn och mindre stress
  • Bättre sömn
Personal

EN HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ

Betydningen av dygnsrytmljus på sjukhus sträcker sig inte bara till patienterna utan har också en stor effekt på personalen. Sjukhus är en arbetsplats där personalen ofta arbetar i skift och i långa pass, och det kan vara utmanande att upprätthålla en hälsosam sömn-vaken cykel och en hög energinivå. Här spelar dygnsrytmljuset en avgörande roll för att stödja personalens välbefinnande och arbetsprestation.

För den vårdpersonalen som arbetar på sjukhus är det viktigt att vara vaken, uppmärksam och koncentrerad under sina pass. Genom att implementera dygnsrytmljus kan man efterlikna det naturliga dagsljuset och hjälpa personalen att vara mer alerta och energiska under dagtid. Ljus med högre färgtemperatur och ökad intensitet under dagen kan förbättra vakenheten, reaktionsförmågan och koncentrationen hos personalen, vilket är avgörande för att säkerställa en trygg och effektiv vård av patienterna.

På samma sätt som patienterna kan personalen också dra nytta av ett mjukare och mer avkopplande ljus på kvällen och natten. Efter ett långt och krävande pass kan det vara svårt för personalen att koppla av och komma till ro. Genom att skapa en miljö med dämpat och avslappnande ljus på kvällen kan man bidra till främjandet av avslappning och sömn för personalen, vilket är viktigt för deras egen återhämtning och välbefinnande.

Dessutom kan dygnsrytmljus ha en positiv inverkan på personalens allmänna hälsa och välbefinnande. Det kan hjälpa till att reglera deras egen dygnsrytm och förbättra deras sömnkvalitet. En stabil och tillräcklig sömn är avgörande för att motverka trötthet, minska risken för misstag och förbättra det övergripande hälsotillståndet. Genom att skapa en arbetsmiljö med dygnsrytmljus kan man främja personalens hälsa och bidra till att minska risken för arbetsrelaterad stress och utbrändhet.

I slutändan är dygnsrytmljus på sjukhus inte bara viktigt för patienternas läkningsprocess, men det har också stor betydelse för personalens välbefinnande, arbetsprestation och hälsa. Genom att anpassa ljusmiljön till dygnets naturliga rytm kan man skapa optimala arbetsförhållanden för personalen och bidra till en mer positiv och produktiv arbetsplats.

Malmø Neuro-OBS_videocover2

Dygnsrytmljus på Malmö Neuro-OBS

Malmö Neuro-OBS har installerat dygnsrytmelys på sin avdelning för att stödja både personal och patienter.

I den här videon kan du se och höra hur personalen på Malmö Neuro-OBS upplever dygnsrytmelyset från Chromaviso.

Kunder

ETT URVAL AV SJUKHUS VI ARBETAR MED

Många sjukhus har redan valt att sätta fokus på belysning med evidensbaserad effekt. Här är några av dem vi samarbetar med idag inom olika specialområden.

Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM LJUS FÖR PATIENTER OCH PERSONAL?

Om du vill veta mer om hur Chroma Zenit dygnsrytmljus kan bidra till hälsa och välbefinnande för både patienter och personal på ert sjukhus, kontakta vår expert.
TOUCH
GREGER JOHANSSON Sales and Relation Manager
GREGER JOHANSSON Sales and Relation Manager
Chroma Zenit

DYGNSRYTMLJUS FÖR SJUKHUS

Chroma Zenit dygnsrytmljus är en icke-farmakologisk behandling med bevisad effekt. Ljuset bygger på en kliniskt bevisad ljusprotokoll, som är anpassad efter diagnoser, beteende och avdelningens behov – utvecklad i samarbete med sömnexperter, läkare och forskare.
Hospital_Uppsala_civa_square
Forskning & Vetenskap

VI BYGGER VÅRA LÖSNINGAR PÅ FORSKNING

Våra belysningslösningar är dokumenterade i flera forskningsprojekt. Samtidigt arbetar vi systematiskt med användarundersökningar och praktisk evidens från över 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden.