Menu

Ett helhetsorienterat dygnsrytmljus som understödjer patienten/den boendes diagnos, behov och personalens arbetsmiljö. Återskapar de nyttiga effekterna av naturligt ljus med dokumenterad effekt på depression, trötthet och dygnsrytm.

Användningsområden
Chroma Zenit dygnsrytmljus

Ett zonindelat, färgat och vitt ljus till operationssalar och skärmarbete. Består av den effektiva kombinationen av grönt och rött ljus som förbättrar arbetsmiljön och minskar trötthet och fel.

Ergonomiskt Ljus
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Kunskap om ljus

Vi på Chromaviso drivs av att förstå ljusets betydelse för människor och hur vi genom en hälsofrämjande ljusdesign kan skapa optimala förhållanden för både patienter och personal.

Nyheter

Chromaviso Dygnsrytmljus är en av de välfärdsteknologier vi har implementerat som verkligen har lyckats från början.

Kirsten Gosvig, Ålholmhjemmet

Ljuslösningar