Skip to content
Hudiksvall_hero3

FORSKNING OCH
PRAKTISK EVIDENS

Evidenshierarkin

4 EVIDENSKATEGORIER

Vår evidenshierarki är baserad på Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence, en erkänd modell för att samla in klinisk evidens. Vi samlar data inom fyra kategorier för att dokumentera effekterna av Chroma Zenit® dygnsrytmljus och Chroma Zona® ergonomiskt ljus.

Kliniska studier Kliniska studier med kontrollgrupp, intervention, randomisering.
Kvalitativa studier Systematisk undersökning av fall - kontrollstudier.
Användarundersökningar Strukturerade och anonyma undersökningsmetoder.
Praktisk evidens Expertråd och fallstudier, bästa praxis.
Översikt

EVIDENS FÖR VÅRA LJUSKONCEPT

Våra ljuslösningar har dokumenterats i flera forskningsprojekt. Samtidigt arbetar vi systematiskt med användarundersökningar och evidens från mer än 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden. Här kan du fördjupa dig i både kliniska studier och användarundersökningar om både ergonomiskt ljus och dygnsrytmljus.

MISSA INTE SENASTE FORSKNINGEN

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få den senaste informationen om forskning.