Skip to content
Hero_Lighting4

BELYSNING

VARFÖR EVIDENSBASERAD BELYSNING?

Forskning har över tid dokumenterat hur ljuset påverkar människor, och vi vet därför att vi är beroende av rätt ljus vid rätt tidpunkter under dygnet för att säkerställa en hälsosam dygnsrytm som främjar välbefinnande, hälsa och förbättrad prestation. I en sund dygnsrytm behöver vi både starkt vitt ljus för att ge energi, men vi behöver också biologiskt mörker för att säkerställa god sömn.

Människor spenderar generellt  90% av sin tid inomhus, och ofta arbetar vi också under de mörka timmarna. Därför är vi beroende av konstgjorda ljuskällor för att kunna se, men med det konstgjorda ljuset följer också stor flexibilitet i hur vi använder ljuset genom dygnet, vilket ökar risken för att använda ljuset felaktigt. Felaktigt ljus kan ha enorma konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande.

Särskilt personer med dålig hälsa och de som arbetar nattetid behöver ljus som stödjer dygnsrytmen och möjliggör deras arbete. Därför har vi sedan 2006 fokuserat på att utveckla och designa belysning specifikt för denna grupp.

I samarbete med kirurger, läkare och forskare inom dygnsrytm, sömn och psykiatriska störningar har vi arbetat för att kunna erbjuda optimal belysning inom ergonomisk arbetsbelysning och för att stödja människans dygnsrytm. Det har varit av central betydelse att våra lösningar har effekt och resultat, och därför har vi också dokumenterat detta genom kliniska studier och i verksamheter.

Båda våra ljuskoncept, Chroma Zenit och Chroma Zona, har dokumenterats genom omfattande forsknings- och doktorandstudier vid Aarhus Universitetssjukhus och Rigshospitalet i Köpenhamn. Resultaten inkluderar minskad trötthet, depression och ångest samt förbättrad dygnsrytm och välbefinnande. Dessa resultat har också uppnåtts i praktiken genom flera användarundersökningar inom hälsosektorn. Med denna inriktning säkerställer vi att belysningen har en direkt positiv effekt på människors hälsa.

Läs mer om forskningen här.

På denna sida kan du fördjupa dig i begreppen dygnsrytmljus och ergonomiskt ljus samt lära dig mer om våra koncept och lösningar och den konkreta effekten av evidensbaserat ergonomiskt ljus och dygnsrytmljus.

Dygnsrytmljus

KONTROLLERA DEN GODA DYGNRYTMEN

Dygnsrytmljus återskapar de fördelaktiga effekterna av naturligt ljus. Det förändras automatiskt i takt med dygnets gång, och med en mjuk soluppgång och starkt dagsljus skapas en harmonisk dygnsrytm samt energi och sömn.

SE Døgnrytmeur med flow - nyt design
Ergonomiskt ljus

ARBETSMILJÖ OCH PATIENTBEHOV I FOKUS

Ergonomiskt ljus är en zonindelad, färgad och vit belysning för operations- och undersökningsrum. Den säkerställer bland annat en bättre skärmbild, mindre trötthet och färre fel.

ErgonomicLighting_procedure2_square
IMG_8598
Human Centric Lighting

LJUS MED FOKUS PÅ MÄNNISKOR

Human Centric Lighting – även förkortat HCL – är konceptet att belysning bör utgå från människan och stödja människans dygnsrytm. Alla människor behöver rätt ljus vid rätt tidpunkt för att upprätthålla en god och hälsosam dygnsrytm. Om vi utsätts för dåligt ljus eller ljusförorening påverkar det vårt välbefinnande och vår hälsa.

- Dagsljuset påverkar vår dygnsrytm på flera sätt, som sömn, vakenhet, kroppstemperatur och välbefinnande – och här kan traditionellt elektriskt ljus vanligtvis inte hjälpa till. När vår dygnsrytm blir störd, så reagerar vi.

 

 

TSH_Torben
Torben Skov HansenInnovationschef hos Chromaviso

BELYSNING FÖR HÄLSOSEKTORN

På Chromaviso är vi passionerade kring att förstå ljusets betydelse för oss människor och hur vi genom ljusdesign kan skapa optimala förhållanden för patienter, boenden och personal. Vi är dagligen närvarande bland det kliniska teamet på sjukhusen och är specialiserade på att förstå och omsätta deras komplexa behov till enkla och användbara ljuslösningar som verkligen uppskattas av användarna.

ÄldreboendeDygnsrytmljus stödjer den krävande vårdmiljön och förenar omsorg om både boenden och personalen.
SjukhusSjukhus består av flera olika specialområden som behöver individuell support. Vi erbjuder flera lösningar beroende på specialområde.
PsykiatriLjuset anpassas efter patienternas individuella behov för stimulans och bidrar till att stödja deras behandling. 
Forskning & Vetenskap

LJUS SKAPAR HÄLSA

Våra ljuslösningar är dokumenterade i flera forskningsprojekt. Samtidigt arbetar vi systematiskt med användarundersökningar och praktisk evidens från över 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden.