Skip to content

LIVSKVALITET PÅ ÄLDREBOENDET

Förbättra livskvaliteten för de boende på äldreboendet genom användning av evidensbaserat dygnsrytmljus, som främjar bättre och djupare sömn, minskar behovet av medicinering och stödjer vården av demenssjukdomar.

Dygnsrytmljus

BEHOVET AV BELYSNING INOM VÅRDEN

Baserat på forskning och konkreta tillämpningar finns det fyra specifika områden som är viktiga att ta hänsyn till när vi diskuterar ljus för att förbättra välbefinnande och hälsa på äldreboenden. Dessa områden skapar tillsammans en helhet och ger därför de bästa förutsättningarna.

Ljus i hemmetI den äldres bostad bör ljuset skapa trygghet och välbefinnande samtidigt som att det stödjer viktiga funktioner kring vården.
Ljus i gemensamma utrymmenGemensamma områden är där de flesta äldre vistas under dagen. Här kan de uppnå den bästa exponeringen för rätt ljus som stödjer önskad effekt och ger värdefulla resultat.
Stimulansrummet

Stimulansrummet framstår som ett mysigt rum med ljud, ljus och bilder som är designade för att främja svårt demensdrabbade personer och deras speciella behov.

Ljus för personalenPersonalen behöver rätt arbetsbelysning under dygnet. Dessutom arbetar de även under ovanliga tidpunkter och behöver upprätthålla en bra dygnsrytm.
Chroma Zenit

DYGNSRYTMLJUS FÖR VÅRDEN

Ljuset har en avgörande inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Ljusets rytm under dagen har en central betydning för vår sömnrytm och därmed en direkt påverkan på vårt fysiska och mentala välbefinnande. När det gäller personer med demens har en kontrollerad dygnsrytmsbelysning en stärkande effekt på sömnmönstret och därmed en positiv inverkan på områden som depression och agitation.

Chroma Zenit är ett automatiskt styrt ljus som främjar den naturliga dygnsrytmen hos både boenden och personal. Belysningen smälter naturligt samman med ljuset utanför: det vaknar med solen, är starkast mitt på dagen och på natten tänds ett specialdesignat bredspektrat nattljus. Den speciella sammansättningen av ljuset på natten har en stark inverkan på nattsömnen. Det är avgörande att nattljuset är blåfritt för att inte störa processen kring det viktiga sömnhormonet melatonin.

Bauneparken_hall_day

Chroma Zenit dygnsrytmljus på Bauneparken Äldreboende

Lyssna på erfarenheterna från Bauneparkens äldreboende i Hillerød kommun och hur Chroma Zenit dygnsrytmljus har gjort en enorm skillnad för både boenden och personal.

Jeanette JepsenArbetsterapeut och projektledare för Stimulansrummet, DemensCentrum i Aarhus Kommune
"Vi ville bevisa den effekt vi upplevde i vardagen. Därför genomförde vi analysen och resultaten talar för sig själva - stimulustillförseln har en tydlig effekt. Till exempel på demenspatienter som är arga och oroade, både fysiskt och psykiskt. Med stimulustillförseln kan de hitta en plats där de kan varva ner och må bra. Och för vissa kan det annars vara mycket svårt."
Karin JørgensenFöreståndare, Vårdhemmet Rosenvang
"Det är av stor betydelse att vi har valt en evidensbaserad lösning. Det gör att det blir meningsfullt och att personalen stöttar initiativet. Personalen är glada över att det är hälsosamt för dem och när lösningen är evidensbaserad, tror man mer på den förändring man märker. Personalen har varit stolta över att vi har tagit hand om dem med dygnsrytmljus."
Kirsten GosvigVårdhemschef, Ålholmhjemmet
"Vi valde dygnsrytmljus för att hjälpa våra demensdrabbade medborgare att få en bättre natt. De vaknade ofta mitt på natten, gick ut på korridorerna och ville ha frukost. Vårt gamla ljus väckte dem och gjorde det svårt att få dem att gå och lägga sig."
Gunnar Lisby KjærOrdförande i socialnämnden i Lemvigs kommun
"En framgång. Det kan vi dra slutsatsen av. Det råder ingen tvekan om att både boenden och personal upplever att de har fått det bättre sedan den nya ljusanläggningen installerades i Hybenhaven."
Forskning och undersökningar

FÖRDELAR MED DYGNSRYTMLJUS

Dygnsrytmljus har flera fördelaktiga effekter på människors fysiska och mentala välbefinnande. Ljuset är utformat för att simulera det naturliga ljuset under dygnet och har därför en betydande påverkan på vår biologiska klocka och dygnsrytm.

Läs mer om Dygnsrytmljus här.

Vi har undersökt betydelsen av Dygnsrytmljus på vårdhemmet genom flera användarundersökningar där Chroma Zenit har implementerats. Se nedan vad både boenden och personal upplever för effekter och fördelar med att ha ett evidensbaserat dygnrytmljus som en del av vårdmiljön.

Användarundersökning

EFFEKT FÖR BOENDEN

I studier på äldreboenden med Chroma Zenit Dygnsrytmljus upplever boenden:

89% Mer energi
89% Mindre trötthet
89% Mindre depression
88% Mer lugn under vakna timmar
80% Mer trygghet
78% Bättre sömn
78% Bättre livskvalitet

 

Residents_square
Användarundersökning

EFFEKT FÖR PERSONALEN

I undersökningar på äldreboenden med Chroma Zenit dygnsrytmljus upplever personalen:

100% Förbättrad välbefinnande
100% Mindre stress
100% Bättre humör / mindre depression
91% Mindre dimmig i huvudet / trött
91% Ögonen blir inte lika trötta
91% Mer lugn
82% Mer energi
82% Mindre trötthet

Staff_square
Forskning & Vetenskap

KLINISK DOKUMENTATION

Våra lösningar för dygnsrytmljus är dokumenterade i flera forskningsprojekt. Samtidigt arbetar vi systematiskt med användarundersökningar och evidens från över 130 sjukhus, psykiatriska avdelningar och äldreboenden.
Chroma Zenit

STIMULANSRUMMET PÅ VÅRDHEMMET

Stimulansrummet bygger på välkända metoder såsom ljusbehandling, snoezelen och sinnesstimulering och kombinerar erfarenheterna från dessa med nya möjligheter i form av en integrerad uppsättning med en TV-skärm, musik och ljud, filmer och bilder samt terapiljus. Det är möjligt att förvandla rummet till vilken plats som helst - en kyrka, en båt, en strand eller en skog. Stimulansrummet framstår som ett mysigt rum utan fokus på de tekniska installationerna.

På väggen finns en touchskärm, där man kan styra både ljud, ljus och film. Det innebär att man alltid har tillgång till kontrollen utan risk för att en fjärrkontroll försvinner eller går sönder. Rummet är belyst med hjälp av terapiljus, som kan anpassas för att stödja den stämning och aktivitet som pågår i rummet. Ljuset är fullständigt integrerat med ljud och bilder, men kan också styras separat från touchskärmen.

Stimulistue_Rosenvang
Stimulansrummet

RESULTAT

Resultaten talar sitt eget språk när det gäller den gynnsamma effekten av stimulering på svårt dementa - resultaten är baserade på observationer av 46 medborgare under en fyra månaders period på Demens Centrum Aarhus.
  • 100% av medborgarna med nedsatt humör upplevde en positiv effekt av vistelsen i stimulansrummet.
  • 93% av medborgarna som var mycket passiva upplevde att de blev mer vakna och aktiva av stimuleringen. Känslan av sorg försvann under en kortare eller längre tid.
  • 86% av medborgarna med ilska och utåtagerande beteende upplevde en effekt.
  • 83% av medborgarna med fysisk och psykisk oro (inklusive vandring och skrikande) upplevde en positiv effekt av sinnesrummet.
  • 75% av medborgarna som sökte dörrar upplevde en effekt.
  • 63% av medborgarna med sömnproblem och dygnsrytmstörningar upplevde en positiv effekt - att de kunde slappna av och somna i stimulansrummet.
Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM CHROMA ZENIT FÖR VÅRDEN?

Om du vill veta mer om hur Chroma Zenit Dygnsrytmljus kan bidra till hälsa och välbefinnande hos boenden och personal på ert äldreboende, kontakta vår expert.
TOUCH
CLAUS PUGGAARD Sales Director & Partner
CLAUS PUGGAARD Sales Director & Partner
Kunder

VÅRDHEM MED CHROMA ZENIT DYGNSRYTMLJUS

Några av de kommuner som har implementerat Chroma Zenit dygnsrytmljus på äldreboenden har upplevt betydande resultat.

Läs våra kundberättelser