Skip to content

LIVSKVALITET PÅ PLEJEHJEMMET

Øg livskvaliteten hos beboerne på plejehjemmet ved hjælp af evidensbaseret døgnrytmelys, der giver bedre og mere søvn, reducerer medicinforbrug og understøtter demensplejen.

Døgnrytmelys

BEHOVET FOR BELYSNING I PLEJEN

På baggrund af forskningen og konkrete anvendelser er der særligt fire områder, som er vigtige at tage højde for, når vi taler om lys til forbedring af trivsel og sundhed på plejehjem. Områderne skaber tilsammen en helhed og giver derfor de bedste forudsætninger.

Lys i boligenI den ældres bolig skal lyset skabe tryghed og trivsel, samtidig med at det skal understøtte centrale funktioner omkring plejen.
Lys i fællesarealer Fællesarealerne er der, de fleste ældre opholder sig i løbet af dagen. Her kan de opnå den bedste eksponering for det rigtige lys, som understøtter den værdifulde og ønskede effekt.
StimulirumStimulistuen fremstår som en hyggelig stue med lyd, lys og billeder, som er designet til at understøtte svært demensramte
borgere og deres specielle behov.
Lys for personalePersonalet har brug for det rigtige arbejdslys i løbet af døgnet. Derudover arbejder de også på skæve tidspunkter og har brug for at fastholde en god døgnrytme.
Chroma Zenit

DØGNRYTMELYS TIL PLEJEN

Lyset har en afgørende indvirkning på menneskers velvære og sundhed. Lysets rytme over dagen har en central betydning for vores søvnmønster og, afledt af dette, en direkte indvirkning på vores fysiske og mentale velvære.  I forhold til demente har et styret døgnrytmelysforløb en styrkende effekt på søvnmønsteret, hvilket giver en positiv indvirkning på områder som bl.a. depression og agitation.

Chroma Zenit er et automatisk styret lys, som understøtter den naturlige døgnrytme hos borgere og personale. Belysningen smelter naturligt sammen med lyset udenfor: Det står op med solen, er kraftigst midt på dagen og om natten tændes et specialdesignet bredspektret natlys. Specielt lysets sammensætning om natten har en kraftig indvirkning på nattesøvnen. Det er afgørende at natlyset er blåtfrit for ikke at forstyrre processen omkring det vigtige søvnhormon melatonin.

Bauneparken_hall_day

Chroma Zenit døgnrytmelys på Bauneparken Plejehjem

Hør hvordan Chroma Zenit døgnrytmelys har gjort en forskel for både beboere og personale på Bauneparken Plejehjem i Hillerød Kommune.

Jeanette JepsenErgoterapeut og projektleder for Stimulistuen, DemensCentrum i Aarhus Kommune
“Den effekt vi mærkede i hverdagen, ville vi have dokumenteret. Derfor lavede vi analysen, og resultaterne taler for sig selv – stimulistuen har en klar effekt. For eksempel på de demensramte, som er vrede og urolige, altså både fysisk og psykisk reagerende. Med stimulistuen kan de finde et sted, hvor de falder til ro og kan have det godt. Og for nogle kan det ellers være meget svært.”
Karin JørgensenForstander, Plejehjemmet Rosenvang
“At vi har valgt en evidensbaseret løsning betyder meget. Det gør, at det giver mening, og at personalet bakker op. Personalet er glade for, at det er sundt for dem og når løsningen er evidensbaseret så tror man mere på den forandring man mærker. Personalet har været stolte over, at vi har taget hånd om dem med døgnrytmelyset.”
Kirsten GosvigPlejehjemsleder, Ålholmhjemmet
“Vi valgte døgnrytmelys for at hjælpe vores demensramte borgere til at få en bedre nat. De vågnede ofte, gik ud på gangene og ville have morgenmad. Vores gamle lys vækkede dem og gjorde det svært at få dem i seng.”
Gunnar Lisby KjærFormand for socialudvalget i Lemvig kommune
“En succes. Det kan vi konkludere. Der er ikke tvivl om, at både beboere og medarbejdere oplever, de har fået det bedre, siden det ny lysanlæg blev installeret i Hybenhaven”
Forskning og undersøgelser

GAVNLIGE EFFEKTER AF DØGNRYTMELYS

Døgnrytmelys har flere gavnlige effekter på menneskers fysiske og mentale velvære. Lyset er designet til at simulere det naturlige lys gennem døgnet og har derfor en betydelig indvirkning på vores biologiske ur og døgnrytme. Læs mere om døgnrytmelys her.

Vi har undersøgt betydningen af døgnrytmelys på plejehjem, hvor Chroma Zenit er implementeret. Se nedenfor, hvad både beboere og personale oplever af effekt og fordele ved at have et evidensbaseret døgnrytmelys som en del af plejemiljøet.

Brugerundersøgelse

EFFEKT FOR BEBOERNE

I undersøgelser på plejehjem med Chroma Zenit døgnrytmelys oplever beboerne:

89% Mere energi
89% Mindre træthed
89% Mindre depression
88% Mere ro i de vågne timer
80% Mere tryghed
78% Bedre søvn
78% Bedre livskvalitet
Residents_square
Brugerundersøgelse

EFFEKT FOR PERSONALET

I undersøgelser på plejehjem med Chroma Zenit døgnrytmelys oplever personalet:

100% Bedre trivsel
100% Mindre stress
100% Bedre humør / mindre depression
91% Mindre ør i hovedet / groggy
91% Øjnene bliver ikke så trætte
91% Mere ro
82% Mere energi
82% Mindre træthed

Staff_square
Forskning & Videnskab

KLINISK DOKUMENTATION

Vores døgnrytmelysløsninger er dokumenteret i adskillige forskningsprojekter. Samtidig arbejder vi systematisk med brugerundersøgelser og praksis evidens fra mere end 130 hospitaler, psykiatriske afdelinger og plejehjem.
Chroma Zenit

STIMULISTUEN PÅ PLEJEHJEM

Stimulistuen bygger på anerkendte metoder som lysterapi, snoezelen og sanseterapi, og kombinerer erfaringerne herfra med nye muligheder i form af en et integreret set-up med tv-skærm, indhold i form af musik og lyde, film og billeder samt terapilys.  Det er muligt at transformere rummet til en hvilken som helst lokation – en kirke, en båd, en strand eller en skov.  Stimulistuen fremstår som en hyggelig stue uden fokus på de tekniske installationer.

På væggen hænger en enkelt touch-skærm, hvorfra man kan styre både lyd, lys og film. Det betyder, at man altid kan tilgå styringen, uden fare for at en fjernbetjening bliver væk eller går i stykker. Rummet er belyst ved hjælp af terapilys, som kan indstilles til at understøtte den stemning og aktivitet, som foregår i rummet. Lyset er fuldt integreret med lyd og billeder, men kan også styres alene fra touch skærmen.
Stimulistue_Rosenvang
Stimulistue

RESULTATER

Resultaterne taler deres helt eget sprog i forhold til at stimulistuen har en gavnlig effekt på svært demente – resultaterne er baseret på observationer af 46 borgere over en periode på 4 måneder på Demens Centrum Aarhus.

 

 

  • 100% af borgere med nedsat stemningsleje oplevede positiv effekt af opholdet i stimulistuen.
  • 93% af borgere, som var meget passive, oplevede at blive mere vågne og aktive af stimuleringen. Oplevelsen af tristhed forsvandt i kortere eller længere tid.
  • 86% af borgere med vrede og udadreagerende adfærd har der været effekt
  • 83% af borgere med fysisk og psykisk uro (indbefattet vandring og råben) har sanserummet haft positiv effekt på
  • 75% af borgere, som var dørsøgende, sås effekt
  • 63% af borgere med søvnproblemer og døgnrytmeforstyrrelser oplevede positiv effekt – at de kunne falde til ro og i søvn i stimulistuen.
Kontakt os

VIL DU VIDE MERE OM CHROMA ZENIT TIL PLEJEN?

Vil du vide mere om hvordan Chroma Zenit Døgnrytmelys kan bidrage til sundhed og trivsel hos beboere og personale på jeres plejehjem, så tag fat i vores ekspert Anne Mette.
TOUCH
ANNE METTE RAHBEK Sales and Relation Manager
ANNE METTE RAHBEK Sales and Relation Manager
Kunder

PLEJEHJEM MED CHROMA ZENIT DØGNRYTMELYS

Nogle af de kommuner der har implementeret Chroma Zenit Døgnrytmelys på plejehjem og oplevet markante resultater.

Læs vores kundehistorier