Skip to content
Bauneparken_hall_evening_hero

CHROMA ZENIT DØGNRYTMELYS

Chroma Zenit døgnrytmelys er en non-farmakologisk behandling med dokumenteret effekt

HVAD ER CHROMA ZENIT?

Chroma Zenit er et døgnrytmelys, som genskaber de gavnlige effekter af naturligt lys. Det forandrer sig automatisk i takt med døgnets gang og med en blid solopgang og et kraftigt dagslys skabes den gode døgnrytmeforankring, energi og søvn.

Lyset er baseret på en klinisk dokumenteret lysprotokol, som er tilpasset diagnoser, adfærd og afdelingens behov – udviklet i samarbejde med søvneksperter, læger og forskere.

Chroma Zenit er helhedsorienteret og aktivitetsbaserede lysindstillinger understøtter den komplekse hverdag i sundshedssektoren.

Løsningen findes i dag på mere end 130 hospitaler, psykiatriske afdelinger og plejehjem over hele Skandinavien med en samlet brugertilfredshed på 92%.

DIFFERENTIEREDE LYSBEHOV DØGNET RUNDT

De nuværende belysningsløsninger i sundhedssektoren tilgodeser ikke behovet for at skabe en optimal døgnrytme for hverken patienter/borgere eller personale. Der er derfor efterspørgsel efter løsninger, der tager højde for patienternes og personalets behov for differentierede belysningsscenarier på de mange afdelinger, hvor borgere, patienter og personale opholder sig døgnet rundt. Det gælder f.eks. plejehjem, psykiatriske afdelinger, intensivafdelinger, observations- og opvågningsafsnit samt akut operationsafsnit.

Chroma Zenit tager også højde for borgeres, patienters og personalets differentierede lysbehov. Hvor patienterne og borgere har behov for en hurtig normalisering af døgnrytmen samt ro og hvile, har personalet samtidig brug for lys til akut situationer, behandling, rapportering og monitorering. Det kræver en særlig teknologi at forene disse behov i en sammenhængende lysløsning.

 • Tilpasset diagnose, adfærd samt afdelingens rytme og behov
 • Lysindstillingerne anvendes til terapi, aktiviteter og behandling
 • Løsningen understøtter de forskellige
  arbejds- og brugssituationer i løbet af døgnet
DA Døgnrytmeur med flow - nyt design_600px
ChromaZenit_Bauneparken_videocover

HVAD ER CHROMA ZENIT DØGNRYTMELYS?

I denne video får du en intro til vores døgnrytmelys, Chroma Zenit, og hvilke gavnlige og dokumenterede effekter, som belysningen giver. 

Fordele

CHROMA ZENIT DØGNRYTMELYS GIVER SUNDHED OG TRIVSEL

Chroma Zenit døgnrytmelys bidrager til en naturlig døgnrytme for personale og patienter på afdelinger med aktivitet døgnet rundt. Chroma Zenit er aktivitetsbaseret og zoneopdelt, hvilket gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten.

Fordele for

PATIENTEN/BORGEREN

 • Forbedret døgnrytme
 • Modvirker depression
 • Mindre træthed
 • Bedre søvn
 • Mere ro om natten og mindre nattevandring
 • Mindre fysisk og psykisk uro, mindre angst, og mere tryghed
 • Reduceret medicin
Residents_square
Fordele for

PERSONALET

 • Bedre søvn
 • Bedre udhvilet og mere energi
 • Modvirker depression
 • Mindre træthed og mindre groggy efter natarbejde
 • Mere sagte tale i dæmpet belysning om aftenen
 • Reduceret sygefravær og forbedret
  arbejdsmiljø
 • Mindre hovedpine
Staff_square
Specialer & Områder

HVOR ANVENDES CHROMA ZENIT?

Chroma Zenit døgnrytmelys er tilpasset de enkelte specialer og diagnoser. Sammen med læger og forskere har vi udviklet klinisk dokumenterede, diagnosespecifikke lysprotokoller, som sikrer, at døgnrytmelyset understøtter den enkelte diagnose samt det specifikke arbejdsmiljø. Det kræver indgående viden fra nyeste forskning, tæt samarbejde med det kliniske personale samt sundhedsteknologiske produkter, som muliggør de forskellige krav.
CHROMA ZENIT

FORSKNING OG PRAKSIS EVIDENS

Chroma Zenit døgnrytmelys er dokumenteret i adskillige forskningsprojekter. Samtidig arbejder vi systematisk med brugerundersøgelser og praksis evidens fra mere end 130 hospitaler, psykiatriske afdelinger og plejehjem.

Forskning_light_orange
Karin JørgensenForstander, Plejehjemmet Rosenvang
"Vi havde udfordringer med vågne beboere om natten. Det var svært at få dem til at forstå, at det var nat og de skulle ind og sove – for det var jo lyst på gangen. I dag har vi stort set ingen ambuleringer. Sker det, at beboerne er vågne om natten, så har vi nemt ved at få dem ind i seng og falde til ro, fordi døgnrytmelyset sender et signal om nat."
Ulrika ThörnMedicinteknisk ansvarlig intensivsygeplejerske på IVA Örebro Universitetssygehus
“Der var aldrig nogen tvivl om, at vi skulle have godt lys. Vi arbejder altid ud fra videnskab i alt vi foretager os. Da der findes forskning på dette område, er det klart vi vil gå ud fra det. Det var den bagvedliggende forskning som gjorde løsningen var interessant.”
Linus IdermarkSweco - rådgivende ingeniører på Centralsjukhuset i Karlstad
“I projekteringen arbejdede vi tæt sammen med Chromaviso, og sammen gennemgik vi rum for rum. Det har betydet, at vi ramte rigtigt første gang. Det er fantastisk med tanke på, at det er den største og mest avancerede installation i Sverige.”
Britt MadsenVelfærdsteknologisk vejleder, Plejehjemmet Rosenvang
“Vi havde ikke tænkt så meget på vores dagvagter inden vi startede. Men de mærker en kæmpe forskel på alle tre etager. Vi får tilbagemeldinger som ”Vi gaber aldrig mere”, ”Vi har meget mere energi” og ”Vi holder os mere friske”. I det hele taget er der et rigtig godt humør og en god stemning omkring lyset, og personalet er meget glade for det, fordi det gør en stor forskel for dem.”
Susanne LarsenAfdelingssygeplejerske på intensivafdelingen Holbæk Sygehus
Vi har fået et markant løft af afdelingen, og personalet er virkelig glade for det – især for lyset. Vi forventer, at patienterne får en bedre søvn. For personalet er det ligesom at arbejde i solskin. En sygeplejerske bemærkede spontant, at hun synes, at hun er meget mindre træt med det nye lys.
Kundecases

HØR MERE OM CHROMA ZENIT FRA VORES KUNDER

Vi har samlet en række historier fra vores kunder, hvor de fortæller om, hvad Chroma Zenit døgnrytmelys har betydet for dem.

TURNKEY LØSNING BASERET PÅ KOMPETENCER

Når du vælger Chroma Zenit døgnrytmelys, er vi hos Chromaviso med dig hele vejen. Vi skræddersyer løsningen til dig og dine behov og sikrer en god implementering. Få overblik over faserne i vores projektforløb her.

1
Analyse & Rådgivning

Vi starter med at kigge på dine konkrete behov og faciliteter. 

2
Teknisk ProjekteringI samarbejde med fagenterprisen sikrer vi den tekniske projektering. 
3
Teknisk IntegrationVi kigger på eksisterende systemer og integrationskrav.
4
Montering & AfleveringDen endelig installation og tilslutning samt teknisk gennemgang og idriftsættelse,
5
Programmering & IndkøringProgrammering af lysindstillinger og kvalitetssikringsrapport.
6
Uddannelse & IbrugtagningTræning af brugere og teknisk personale forud for ibrugtagning. 
7
Opfølgning & ServiceBrugervejledninger og opfølgning samt finjusteringer af lyset.
Kontakt os

VIL DU VIDE MERE OM CHROMA ZENIT?

Vil du vide mere om hvordan Chroma Zenit døgnrytmelys kan bidrage til sundhed og trivsel hos jer, så tag fat i vores ekspert, Anne Mette.
TOUCH
ANNE METTE RAHBEK Sales and Relation Manager
ANNE METTE RAHBEK Sales and Relation Manager