Skip to content
Project_hero

TILPASSEDE PROJEKTFORLØB

FÅ DET FULDE UDBYTTE AF DIN INVESTERING

Når du investerer i en sundhedsskabende belysningsløsning, er det helt centralt, at du opnår sundhedseffekten, et godt arbejdsmiljø og en høj brugertilfredshed. En forudsætning for denne succes er et grundigt og gennemtænkt projektforløb ud fra et bruger-centrisk perspektiv. Vores projektforløb består af en kombination af rådgivning og løsninger, der tilpasses specifikke behov og krav. 

RÅDGIVNING

Vi rådgiver om, hvordan du på en sammenhængende måde kan designe dine bygninger med en effektfuld og sund belysningsløsning. Vores rådgivning omfatter både de tekniske aspekter af belysningsløsningen og sundheden hos de mennesker, der bruger bygningerne. Vores rådgivning er baseret på mere end 17 års erfaring med at maksimere de positive sundhedseffekter af døgnrytmebelysning.

Vi er eksperter inden for Human Centric Lighting.

SKRÆDDERSYET LØSNING

Ingen bygninger og behov er ens, men de centrale elementer i vores løsning består altid af

  • Design
  • Belysningssystem/produkter
  • Implementering

Omfanget af projektet og de specifikke behov vil bestemme de tjenester, belysning og softwarepakke.

ANALYSE
DESIGN
BELYSNINGSSYSTEM
IMPLEMENTERING
RÅDGIVNING

DIT PROJEKTFORLØB

Selvom projekter kan minde meget om hinanden er der ingen projekter, som er ens. Tag et uforpligtende møde og høre mere om hvordan et projektforløb kunne se ud i netop jeres projekt. 

EKSPERTER I INTEGRATION

I ethvert belysningsprojekt er integration en væsentlig del af hele implementeringsforløbet. Det handler om at kortlægge, hvilke integrationer, der skal laves og få det planlagt ned i detaljen. Hos Chromaviso er vi eksperter i tekniske integrationsprojekter med vores eget udviklings- og testmiljø. Vi står for en lang række tekniske integrationer til styrings- og sensorteknologier samt bygningens tekniske infrastruktur, som du kan læse mere om her.

Derudover vil vi også kigge på det eksisterende setup i bygningen, hvis det ikke er et nybyg-projekt. Vi har gode erfaringer med at genbruge, hvad vi kan for at gøre det smartere, billigere og mere bæredygtigt for vores kunder. Det hele forgår selvfølgelig i tæt samarbejde med kunden og brugerne.

Læs her vores case om, hvordan vi samarbejdede med Nordfløjen Neurocenteret, Rigshospitalet, om genbrug af deres eksisterende lysmiljø og gav det sundhedsfremmende virkning med klinisk dokumentation.

Forskning_AndersW_HelleI_square_2

DOKUMENTATION AF EFFEKT

Den sundhedsmæssige effekt er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør i Chromaviso. Derfor laver vi i samråd med vores kunder brugerundersøgelser for at dokumentere om, der er opnået den ønsket effekt med belysningen.

Derudover indgår vi løbende i kliniske forskningssamarbejder, der har til formål at afdække helbreds – og sundhedseffekten af vores løsninger inden for diverse specialer og områder.

Kontakt os

VIL DU VIDE MERE OM VORES PROJEKTFORLØB?

Vil du vide mere om hvordan vores projektforløb og hvordan vi med vores knowhow og tilpassede løsninger sikrer dig fuldt udbytte af din investering, så tag fat i vores ekspert.
TOUCH
ANNE METTE RAHBEK Sales and Relation Manager
ANNE METTE RAHBEK Sales and Relation Manager