Skip to content
Color_Hero_orange

PRIVATLIVSPOLITIK

GDPR & Privatliv

SÅDAN BEHANDLER VI DINE DATA

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

CHROMAVISO A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

Du er velkommen til at kontakte Anders Kryger – Telefon: 72406007 – Mail: info@chromaviso.com.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at sikre god kommunikation med dig samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder.

Retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede kontrakt, bestilling, anden aftaleform, lovgivning eller samtykke

Personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er for kunder almindelige kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse og telefonnummer. For medarbejdere har vi desuden fortrolige personoplysninger såsom privatadresse og CPR nummer til brug i vores lønsystem.

Vi videregiver eller overlader dine (medarbejderes) personoplysninger til eksterne modtagere f.eks Skat, Kommune, ATP, Pension, Forsikring, Feriekonto, Barsel.dk, og andre underdatabehandlere.

Nogle af vores underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger efter projektets/ ansættelsesforholdets ophør, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk