Skip to content
Ett tak med en skylt för utgång och två lampor med starkt vitt ljus
Monica Silvia Nielsennovember 2, 20233 mins lästid

Vad är konsekvenserna vid dålig ljusdesign?

Nästan alla våra kroppsliga processer är beroende av växlingen mellan ljus och mörker - en stabil dygnsrytm är därför avgörande för vårt välbefinnande. Trots detta har det uppstått en tendens att underskatta och nedprioritera detta grundläggande behov när vi planerar och implementerar belysning i de byggnader vi rör oss i dagligen - och det har konsekvenser. En ljusdesign som inte tar hänsyn till vårt naturliga behov av ljus och mörker är nämligen skadlig för vår hälsa.

På de flesta platser vi rör oss på är ljuset statiskt. Detta innebär att ljuset har samma intensitet och färg oavsett tid på dygnet, och ofta finns det bara några få inställningar, som ofta reduceras till att bara vara av- och på-knappen. Dessutom är det inte ovanligt att belysningen planeras utifrån standarder, estetiska parametrar och personliga preferenser istället för användarnas faktiska behov. Men varför är det egentligen viktigt att vara uppmärksam på människans behov av ljus när vi utvecklar belysningsdesign i byggnadsmiljöer? Och hur farligt kan en "dålig" ljusdesign egentligen vara?

poorLighting_article

Nyckeln till en optimal hjärnfunktion

Mental hälsa hos människor är djupt beroende av att få rätt ljus vid rätt tidpunkt och av en stabil dygnsrytm. Vi behöver de aktiva och ljusa dagarna samt de mörka och vilsamma nätterna för att ha en välfungerande hjärna. Tänk bara på tröttheten och nedstämdheten man kan uppleva under vintermånaderna, när himlen är grå, dagarna är korta och solen är sällsynt. Vinterdepression är faktiskt ett klassiskt exempel på vad en störd dygnsrytm kan göra med människor, för forskningen har visat att bristen på dagsljus är den direkta orsaken till vinterdepression. Bristen på naturligt dagsljus eller exponering för fel ljus vid fel tidpunkt kan störa vår kropps inre klocka och leda till problem som sömnlöshet på natten eller överdriven sömnighet på dagen. Gemensamt för alla sömnproblem är att de är förknippade med ökad risk för depression och på lång sikt även demens. Mer specifikt kan en dålig ljusdesign, som exempelvis starkt vitt ljus på kvällen och natten, hämma produktionen av hormonet melatonin - vilket spelar en avgörande roll för vår nattliga återhämtning och sömn. Det betyder att en dålig ljusdesign kan störa dygnsrytmen, vilket leder till sömn- och återhämtningsproblem samt påverkar humöret och ökar risken för depression. Men det är inte bara vårt humör och mentala hälsa som påverkas av det ljus vi exponeras för.

Ljusets skuggsida

Även om det har blivit ett större fokus på en hälsosam inomhusmiljö i byggnadsmiljöer, så ligger fokus oftare på luftkvalitet och ljudnivåer än på ljusdesign, trots att fel ljus vid fel tidpunkt har en negativ påverkan på vår grundläggande hälsa. Vår dygnsrytm utgör nämligen grunden för vår hälsa och vårt välbefinnande, och utan en bra och stabil dygnsrytm kan vi helt enkelt inte fungera på bästa sätt. På samma sätt som vårt humör och mentala hälsa är beroende av ljusets naturliga rytm, så är många av våra fysiologiska processer också det. Med andra ord har ljuset också en mörk sida när det inte används eller designas korrekt.

SE Dygnsrytmklocka och process

Genom att utsättas för fel ljus vid fel tidpunkt kan många av våra kroppsliga processer störas, sättas på paus eller helt komma ur takt och börja motverka varandra. Det kan låta dramatiskt, men om man huvudsakligen befinner sig i fel ljus vid fel tidpunkt, löper man inte bara risken att drabbas av psykisk stress, utan man kan även uppleva fysiska problem som nedsatt immunförsvar, övervikt, diabetes, dålig sömn och minskad muskelstyrka. Just nu pågår mycket forskning inom detta område, och flera stora studier har påvisat dessa samband.

Inget bländning och flimmer

Det är dock inte bara intensitet och styrka (att ge rätt ljus vid rätt tidpunkt) som man måste se till att implementera i bra ljusdesign. Ljus som producerar så kallad bländning eller flimmer kan faktiskt också påverka vårt välbefinnande. Det är bara inte alltid bländning och flimmer är synligt för blotta ögat - men konsekvenserna kan däremot kännas av kroppen. Det kan ge psykiskt obehag som stress och irritabilitet, men det kan också ge fysiskt obehag i form av ögonbelastning och huvudvärk.

Skapa genomtänkta belysningsmiljöer

Ljusdesign handlar om mycket mer än bara estetik. Ljusdesignen spelar en avgörande roll för vår mentala och fysiska hälsa. Om vi inte tar hänsyn till ljusets betydelse för människor i våra byggnadsmiljöer riskerar vi att hamna i en situation där vi har 1) en dålig ljusdesign som 2) stör vår dygnsrytm och 3) blir direkt skadlig för vår hälsa. Vårt behov av konstgjort ljus kommer definitivt inte att försvinna. Därför är det oerhört viktigt att vi prioriterar genomtänkta belysningsmiljöer och utvecklar ljusdesigns som stödjer och främjar vårt fysiska och mentala välbefinnande.

Vårt förslag på en bra ljusdesign är: Se till att den implementerade belysningen ger rätt ljus vid rätt tidpunkt - utan bländning och flimmer - och se till att den är utformad för att stödja användarnas specifika behov.

RELATERADE ARTIKLAR