Skip to content

Monica Silvia Nielsen

Blogginlägg av Monica Silvia Nielsen

Monica Silvia Nielsenmaj 6, 20244 mins lästid

På vilket sätt kan dygnsrytmljus minska demenssymtom?

Demens är ett komplext tillstånd som påverkar miljoner människor och deras anhöriga över ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenapril 23, 20243 mins lästid

Vilka påverkningar har olika färgnyanser i ergonomiskt ljus?

Ljus är inte bara avgörande för vår syn, det bär också med sig en mångfald av färger som ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenapril 11, 20242 mins lästid

När behöver vi ljus med blå våglängder och när bör vi undvika det?

Ljus med blå våglängder är både (livs)nödvändigt och potentiellt skadligt för vår hälsa, ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenapril 9, 20243 mins lästid

Vad är blått ljus?

När vi diskuterar fördelarna med våra dygnsrytmljus, pratar vi ofta om "blått/blåa" eller ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenapril 2, 20244 mins lästid

Varför är Melanopisk EDI viktigt?

Melanopisk EDI (Melanopic Equivalent Daylight Illuminance) är en metod för att mäta hur ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenmars 22, 20244 mins lästid

Kan användning av skärmar på natten påverka vår sömn och dygnsrytm?

Vi har alla hört att de blå ljusvåglängderna från skärmar inte är det bästa – särskilt ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenmars 19, 20245 mins lästid

Komplementära färgernas roll i ergonomiskt ljusdesign

Chroma Zona ergonomiskt ljus är skapad med en mix av färgat och vitt ljus, speciellt ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenfebruari 1, 20246 mins lästid

Vad är flimmer och varför bör vi vara uppmärksamma på det?

Vi har alla någon gång upplevt flimmer från en ljuskälla, vilket syns som fladdrande ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsenjanuari 25, 20243 mins lästid

Ljus, humör och behandling: Från antikens Grekland till idag

Ljus är avgörande för vår fysiska existens och liv, men det är lika viktigt för vår ...
Läs mer
Monica Silvia Nielsennovember 10, 20232 mins lästid

Dygnsrytmljus ger rekryteringsfördelar inom äldrevården

I en tid där äldreboenden över hela landet står inför en växande utmaning med fler ...
Läs mer