Skip to content
Personalen går på korridorerna med dygnrytmljus på Bauneparken.
Monica Silvia Nielsennovember 10, 20232 mins lästid

Dygnsrytmljus ger rekryteringsfördelar inom äldrevården

I en tid där äldreboenden över hela landet står inför en växande utmaning med fler medborgare som behöver vård och omsorg, men färre anställda för att ta hand om dem, har två äldreboenden i Hilleröd Kommun, Danmark tänkt i nya banor för att kunna rekrytera och behålla personal - det handlar om deras belysning.

I år 2030 förväntas det att vara en brist på över 18 000 välfärdsmedarbetare i Danmark. Det är dock särskilt allvarligt inom vård- och omsorgen, där efterfrågan förväntas överstiga tillgången med cirka 17 000, enligt en analys utförd av Finansdepartementet. Bristen beror på att det fram emot 2030 kommer att finnas 150 000 fler danskar över 80 år - en utmaning som kräver nytänk inom rekrytering och personalhållning i äldreomsorgen.

Innovationen flödar fritt

På Bauneparken och Ålholmhemmet i Hilleröd har man tagit ett innovativt steg för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö. Båda äldreboenden har installerat dygnsrytmljus som ger de boende och personalen rätt ljus vid rätt tidpunkt.

— Efter att vi har installerat dygnsrytmljuset kan vi tydligt känna hur ljuset påverkar oss som människor, och det är verkligen intressant, säger Gitte Ellekilde Andersen, äldreboendets chef på Bauneparken.

Personalen går på korridoren på Ålholmhjemmet.

Men belysningen har inte bara blivit en betydande del av deras vardagsmiljö och struktur, den har också blivit ett värdefullt verktyg i deras rekryteringsprocess.

—Vi använder alltid dygnsrytmljuset i samband med rekrytering, särskilt när vi behöver anställa nya medarbetare för kvälls- och nattpass, eftersom vi med dygnsrytmljuset kan göra något helt speciellt för just den arbetsgruppen, berättar Kirsten Gosvig, chef för äldreboendet Ålholmhemmet.

Fördelar för nuvarande och framtida anställda

Dygnsrytmljuset har integrerats i alla service- och gemensamma områden på båda äldreboendena och har haft en betydande inverkan på arbetsmiljön och personalens arbetsglädje.

— Ljuset har haft en betydande effekt. Våra medarbetare upplever bland annat ökad energi och minskad huvudvärk med hjälp av dygnsrytmljuset. Personalen som arbetar kvälls- och nattpass berättar också att de har lättare att somna när de kommer hem, säger Gitte Ellekilde Andersen och fortsätter:

— Vi är övertygade om att en bra arbetsmiljö är grunden för ett bra arbetsliv, och det var också en av anledningarna till att vi valde dygnsrytmljus. Ljuset anpassar sig till våra anställdas skiftande arbetstider, och när vi söker nya medarbetare visar det att vi är en plats som värnar om våra anställda.

Personalen utför dagens uppgifter på Bauneparken.

Minskad frånvaro till följd av dygnsrytmljus

En annan utmaning inom den danska äldresektorn är inte bara bristen på personal, utan även den problematiska sjukfrånvaro bland den kommunala vårdpersonalen. Enligt siffror från Kommunernas och Regionernas Lönekontor utgör frånvaron på grund av egen sjukdom i genomsnitt hela 21 dagar per år per heltidsanställd. Trots detta visar en undersökning från Odense Kommun i Danmark att dygnsrytmljuset potentiellt kan bidra till att hantera denna utmaning.

En användarundersökning från 2020, genomförd på Herluf Trolle Plejecenter i Odense, pekar på att dygnsrytmljuset kan bidra till att minska sjukfrånvaron hos vårdpersonalen med upp till 21%.

Resultaten från undersökningen visar bland annat att personalen på avdelningar med dygnsrytmljus hade betydligt färre sjukdagar än de övriga avdelningarna. I genomsnitt hade personalen på avdelningar med dygnsrytmljus 1,5 färre sjukdagar under testperioden jämfört med personalen på de andra avdelningarna. Undersökningen drog också slutsatsen att dygnsrytmljuset även hjälpte till att minska sjukfrånvaron från oktober till februari, en period då risken för smitta och virus är hög.

Referenser:

RELATERADE ARTIKLAR