Menu

Varför välja Chromaviso?

Chromaviso är ledande experter i dygnsrytmljus. Vi är marknadsledare med nya, innovativa och hälsofrämjande lösningar som är dokumenterade i forskning och i praxis. Vi vill göra skillnad och skapa värde för både patienter och personal.

Aalholmhjemmet-6774

Vårt ljus är inte bara ett standardljus – utan en aktiv del av behandlingsmiljön. Med större effekt än medicin – och utan bieffekter.

Det är vi stolta över och vi investerar kontinuerligt i nya projekt, kunskap och skicklighet så att vi kan rådge våra kunder om den mest optimala dygnsrytmlösningen för dem.

Välj Chromaviso för att:

  • Våra lösningar är evidensbaserade – dokumenterade i forskning
  • Vi har framgångsrikt implementerat våra lösningar i fler än 100 psykiatriska avdelningar och vårdhem. De fungerar fint och skapar stort värde för patienter och personal
  • Våra lösningar omfattar ett implementeringsprogram – ytterst viktigt för den slutliga utvärderingen
  • Vi har skapat hälsoteknologiska produkter och handhavande som stödjer den komplexa miljön i hälsovårdssektorn och som är intuitiva

Se också