Menu

Forskning och evidens i praxis

Chroma Zenit Dygnsrytmljus har dokumenterats i flera forskningsprojekt. Samtidigt arbetar vi systematiskt med användarundersökningar och evidens i praktiken från fler än 100 sjukhus, psykiatriska avdelningar och vårdhem.

Som experter i dygnsrytm kan vi alltid ge kompetenta råd och tillhandahålla en optimal, evidensbaserad lösning åt våra kunder.

Få en överblick över forskningsprojekten här:

Kliniska studier:

Rigshospitalet Glostrup – patienter
Avdelningen för klinisk apoplexi vid Rigshospitalet Glostrup har forskat om Chroma Zenit Dygnsrytmljus sedan 2013. Forskningen gjordes på 90 patienter som var inlagda för rehabilitering i mer än två veckor. Forskningsprojektet tittar på faktorer som trötthet, sömn, depression, oro, restitution, dygnsrytmmarkörer, kognitiv förmåga m.m.

Resultaten har publicerats av läkaren Anders West i samarbete med en tvärfacklig expertgrupp:

 • Minskad depression – Se nyhetsklipp här. (Danska).
 • Minskad trötthet
 • Förbättrade dygnsrytmmarkörer (melatonin och kortisol)

Läs mer om resultaten här (Danska)

Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet

Anders West, læge, Ph.D. Rigshospitalet

Danska läkartidningen Ugeskrift for Læger har också publicerat resultaten
Läs mer här (Danska).

Läs mer om projektet här (Danska).

Valen sjukhus i Norge – Ljus behandlar bipolära patienter 

Banbrytande forskningsresultat får nu akutavdelningen vid Valen sjukhus att implementera dygnsrytmljus åt bipolära patienter. Ljuset är anpassat efter varje individuell behandling och de första erfarenheterna är positiva.

Läs mer om projektet här.

Forskningsprojekt: Implementering av dygnsrytmljus samt mätning av effekten på personal

Dygnsrytmljus har visat sig vara en effektiv behandling på inlagda patienter och demensdrabbade boende. Men för att säkra en optimal effekt, ser nu ett nytt forskningsprojekt specifikt på betydelsen av implementering, samt på, hur ljuset påverkar personalen inom hälsosektorn.

Läs mer om projektet här. 

Århus universitetssjukhus – patienter

Neurointensiva vårdavdelningen på Århus universitetssjukhus har undersökt effekterna av Chroma Zenit Dygnsrytmsjus sedan 2013 – som en del av en holistisk behandling med både ljus, ljud, informationsskärmar och observation. Effekten har dokumenterats för faktorer som sömn, upprördhet, minne, inläggningstid och resultaten förväntas under 2018.

Läs mer om projektet här (Danska).

De foreløbige observationer i forhold til effekten af Chromavisos døgnrytmelys er, at patienterne er mere rolige om natten, mindre agiterede og at de forskellige lysindstillinger, som lyskonceptet indeholder uden hvidt lys, betyder, at patienten forstyrres minimalt og ikke vækkes, samtidig med at personalet kan udføre deres plejeopgaver omkring patienten døgnet rundt.

Leanne Langhorn, klinisk sygeplejespecialist, Ph.D, Aarhus Universitetshospital

Rigshospitalet och Århus universitetssjukhus – personal
De två enheterna vid Rigshospitalet och Århus universitetssjukhus har samarbetat om en studie för att dokumentera effekterna av Chroma Zenit Dygnsrytmljus på personalen. Sköterskor med skiftarbete undersöktes för påverkan av dygnsrytmljus och studien visade att dygnsrytmljus har en positiv effekt på sömn, vila och arbetsmiljö.

Resultaten publicerades i maj 2018 vid the National Neuroconference
Läs mer här (Danska).

I det här nyhetsinslaget kan du se och höra mer om forskningen och de första indikationerna – Se nyhetsklippet här (Danska).

Personalet scorer, at de er mindre trætte, når de har vagter og de har mere energi.

Helle Iversen, Klinisk forskningsleder, overlæge, Rigshospitalet

Psykiatrisk Center København, DTU Fotonik och Copenhagen Trial Unit
Projektet ROOM-LIGHT leds av klinisk forskningslektor och psykiatriker Klaus Martiny, Rigshospitalet och är ett tvärfackligt samarbete mellan läkare, forskare och ljus¬experter. Syftet är att utveckla och dokumentera ett terapeutiskt ljuskoncept som ska förbättra behandlingen för patienter som är inlagda med depression när det gäller faktorer som: inläggning, medicinförbrukning, ett snabbare tillfrisknande, depression, sömn, tolerans.

Projektet har vunnit UNESCOs Year of Light Award som det mest innovativa och lovande projektet.

Projektet baseras på en förstudie som dokumenterar ett klart samband mellan inläggning på sjukhus och solljus.

Läs mer om projektet här (Danska).

Kliniska forskningsavdelningen Hvidovre sjukhus, Albertslunds kommun, Ålborgs universitet och fler

Projektet, som fått namnet Lightel, är ett kliniskt kontrollerat rum på Albertshøj vårdcenter. Effekten av Chroma Zenit Dygnsrytmljus undersöks på hälsa, sömn, mobilitet m.m. Studien bygger på kunskap från, bland annat, Rigshospitalet.

Läs mer om projektet här (Danska).

Praktisk evidens:

Region Syddanmark, CoLab Health and Rehab: Användarundersökning: Åbenrå psykiatri/Dygnsrytmljus i psykiatrin
 

A¦èbenra¦èSygehus 72
A¦èbenra¦èSygehus 1

CoLab Recovery & Rehab och Region Syddanmark har sammanställt rapporten. Det är en övergripande bedömning av dygnsrytmsljus på regionens tre psykiatriska avdelningar med dygnsrytmljus – levererade av olika företag. Syftet med rapporten är att identifiera den upplevda påverkan av dygnsrytmljus på personalen och patienterna och klargöra den sammantagna erfarenheten, både vid varje enskilt sjukhus och generellt för sjukhusen.

Resultatet av rapporten publicerades 20 januari 2017 och visade att:

 • Både personal och patienter bedömer att Chroma Zenit Dygnsrytmljus har betydelse när det gäller att förstärka den naturliga dygnsrytmen och sömnkvaliteten, det är behagligt att vistas i, det skapar en lugnare och mer trivsam stämning på kvällen.
 • Chromavisos installation i Åbenrå är lovordad för implementeringen, den höga nöjdhetsgraden och den positiva effekten på sömn och välmående.
 • Chromavisos bredspektrade ljus rekommenderas för den positiva effekten på sömnen, för ljuskvaliteten och färgåtergivningen.

Rapporten är tillgänglig på Region Syddanmarks webbplats. (Danska).

Detta nyhetsinslag sammanfattar projektet. Det är inspelat i Åbenrå
Se nyhetsklippet här (Danska).

DemensCentrum Aarhus/Århus kommun
DemensCentrum Aarhus arbetar aktivt med stimulans i en ny kombination av både ljus, ljud och bilder för att lugna utåtagerande boende med demens. Resultaten av analysen av användningen av ett nytt stimulansrum visar att sinnesstimulerande ljus gör signifikant skillnad när det gäller:

 • Förbättrat humör
 • Mer vaken och aktiv
 • Inverkan på ilska och utåtagerande boende
 • Inverkan på boende med fysisk och mental oro
 • Inverkan på boende som söker sig utomhus
 • Effekt när det gäller sömnproblem
 • Ökar deltagande och glädje
Violet lys stimulistue
grønt lys stimulistue
orange lys stimulistue
hvidt lys stimulistue

Läs mer om forskningen här (Danska).

Sønderskovhus vårdhem/Center för frihetsteknologi och Århus kommun

Sønderskovhus vårdhem har installerat Chroma Zenit Dygnsrytmljus från Chromaviso i 12 serviceboenden, matsal, vardagsrum och flera aktivitetsrum. En användarundersökning av personalen som regelbundet arbetar i dygnsrytmljuset gjordes i april 2016.

13 personer i personalstyrkan besvarade frågorna och resultaten visade:

 • De anställda är mycket nöjda med ljuset och skulle rekommendera det. De har mer energi, känner sig lugnare och är mindre trötta.
 • De skiftande ljusinställningarna betyder väldigt mycket. De anställda använder mycket ofta olika inställningar för att lugna ner oroliga boende och för att skapa en säker stämning.
 • Positiva effekter på de boende. De anställda har upplevt en effekt på de boende när det gäller faktorer som mindre aggressivitet, färre nattvandringar, bättre sömn, bättre aptit och mer energi.
 • Användarvänlig hantering – i alla rum. De anställda säger att hanteringen är enkel och att det är viktigt för dem att ljuset kan styras från alla rum.
 • Nattljuset är positivt. Nattskiften upplever nattljuset positivt, de ser bra i ljuset, de kan läsa och skriva, det är behagligt att vistas i, det skapar en säker och lugn atmosfär och leder ofta till att folk sänker rösten. 2 av 3 tycker att det är lättare att somna efter ett nattskift.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Chromaviso på ase@chromaviso.com

Se också