Skip to content
PerCiLight_article_dec2023
Mette Kuhlmann Frandsendecember 13, 20235 mins lästid

Dygnsrytmljus håller på att införas i äldreboenden

Implementering, testning och forskning om effekterna av dygnsrytmljus i lägenheterna pågår för närvarande på Bauneparken äldreboende.

Bauneparken äldreboende deltar i det europeiska projektet PerCiLight, vars syfte är att förbättra ljusförhållandena på äldreboenden. Forskning utgör en väsentlig del av projektet för att säkerställa att lösningen har önskad hälsoeffekt som verkligen gör skillnad. I samband med de vetenskapliga studierna har Bauneparken deltagit i en baseline-studie där data samlats in baserat på normal konventionell belysning. Därför har Bauneparkens boende och personal, som annars är vana vid att ha dygnsrytmljus i sina gemensamma områden och korridorer, fått ersätta ljuset med konventionellt statiskt vitt ljus.

Perioden för baseline-studien är nu avslutad, och deras dygnsrytmljus har slagits på igen. Och det har verkligen saknats:

"Vi har känt av att vårt ljus har varit statiskt under en period på 16 veckor, vi har saknat dygnsrytmljus mycket. Flera medarbetare, särskilt kvälls- och nattpersonal har uttryckt huvudvärk och ögonbesvär, som de kände från tiden före dygnsrytmljus. Några av våra boende har blivit oroligare och stiger upp på natten, vilket de annars inte har gjort med dygnsrytmljus," berättar Gitte Ellekilde Andersen, äldreboendets chef på Bauneparken, och fortsätter:

"Det visar vilken skillnad dygnsrytmljus gör för vår hälsa och trivsel - jag önskar att även andra äldreboenden får möjligheten att prova på dygnsrytmljus."

Utöver att vara tillbaka i dygnsrytmljus i gemensamma områden och korridorer har PerCiLight-projektet gått vidare till nästa fas där dygnsrytmljus har implementerats i ett antal bostäder hos invånarna som en del av testet och utvärderingen av produkterna och hela lösningen för bostaden.

Bauneparken_PerCilight_article_dec2023_2

Nya lampor i lägenheterna ska skapa hälsa och mysig hemtrevnad

Det är en grundläggande förståelse att en enskild lampa inte är tillräcklig för att leverera gynnsamma och hälsofrämjande effekter. dygnsrytmljus måste hanteras holistiskt. Därför har det i PerCiLight-projektet utvecklats en serie lampor/ljuskällor som passar in i en typisk äldreboendemiljö med alla dess rum och funktioner. Samtidigt måste de alla ha en 'biologisk cirkadisk' funktion för att stödja de äldres hälsa och välbefinnande.

Syftet med projektet och de nya lamporna för äldreboendet är att förbättra belysningen och främja hälsan. Belysningen ska stödja individernas naturliga dygnsrytm, ge energi under dagen och främja god, avslappnande sömn på natten. I flera forskningsprojekt har de gynnsamma effekterna av dygnsrytmljus för äldreboendeboende och personal redan bevisats, såsom minskad sjukfrånvaro och huvudvärk bland personalen samt minskad medicinanvändning, förbättrad sömn och minskad ångest och depression bland boende.

Genom att nu också erbjuda dygnsrytmljus i lägenheterna siktar projektet på att förbättra de befintliga effekterna genom att eliminera behovet av att boende och personal byter mellan dygnsrytmljus och statisk belysning när de rör sig mellan gemensamma områden och lägenheter.

Det finns dock hinder för att införa ny belysning i privata hem, särskilt bland äldre och demenspatienter. Det finns en risk att boende kommer att avvisa de nya lamporna om de inte passar in i deras befintliga hem, verkar onaturliga, är svåra att använda och tar bort den mysiga hemtrevnad de förknippar med sina egna möbler och lampor i rummet.

Detta ställer krav på belysningen och designen av produkterna, säger Julia Hartmann från lightsphere i Schweiz, som är involverad i PerCiLight-projektet som ljusdesigner. Hon utvecklar:

"Det är avgörande att överväga inte bara den estetiska framtoningen, utan också den psykologiska effekten av ljuset när man designar lämplig belysning på äldreboenden. Detta underskattas ofta. Boende är vana vid att lampor och ljuskällor har en viss utseende och effekt, och de förväntar sig samma av ny belysning. Enligt de boendes förståelse och erfarenhet är primära ljuskällor en taklampa, eventuellt golvlampor och bordslampor samt naturligt ljus från fönster. Målet med PerCiLight-ljusdesign är därför att estetiskt förbättra de välbekanta belysningsplatserna för att uppnå högsta möjliga användaracceptans. Dessa lampor kompletteras med ytterligare ljusenheter som stödjer det naturliga ljuset i rummet och smälter sömlöst in i inredningen för att ge bästa möjliga stöd för de gynnsamma effekterna av dygnsrytmljus."

"Detta innebär att belysningen måste se naturlig ut samtidigt som den skapar en känsla av hemtrevnad för de äldre för att göra det lättare för dem att acceptera." säger Julia Hartman.

Belysningen i bostaden gäller också för personalen

PerCiLight-projektet har inte bara fokus på boende, utan också i hög grad på personalen och den komplexa vårdmiljön. Fokus på personalen gäller deras hälsa och arbetsmiljö, men även deras relation till boende. Nattvårdpersonal behöver kunna kontrollera boende och det kan uppstå situationer där de måste hjälpa en boende under natten. I dessa fall behöver de belysning för att kunna se och arbeta, men den får inte störa dygnsrytmen varken hos den sovande eller hos dem själva. Därför fungerar det inte att tända starkt vitt ljus när de är inne hos den boende, istället följer arbetsljuset också dygnsrytmen.

"Vi har designat arbetsljuset för personalen i lägenheterna så att de har den nödvändiga belysningen på natten för att utföra sina uppgifter," säger Julia och fortsätter, "Det är en central del av förbättringen av belysningen i hela äldreboendet. De kommer att uppleva att de har en bättre arbetsmiljö utan att störa eller väcka boende i onödan."

Hela vägen genom projektet har det varit fokus på att designa belysningen i samarbete med personalen och utifrån boendernas perspektiv för att skapa den hemtrevliga stämningen, den goda arbetsmiljön och intuitiv användning.

I drift och test

Det finns totalt 20 lägenheter som har fått installerat dygnsrytmljus i bostäderna under testperioden. I nästa fas av projektet kommer vetenskapliga studier att genomföras och data samlas in baserat på dygnsrytmljus, vilket kommer att jämföras med baseline-studien.

Dessutom kommer den samlade lösningen och de enskilda produkterna att utvärderas kontinuerligt både med avseende på boende och personal. Det är här viktigt att ta reda på om produkterna accepteras som en del av inredningen och om de ger det nödvändiga ljuset som de är designade för att ge. Samtidigt kommer den samlade lösningen och användarhanteringen att utvärderas, och eventuella anpassningar, extra träning eller annat kommer att övervägas.

Mer om PerCiLight-projektet

Fem företag från Schweiz, Polen och Danmark samt ett danskt äldreboende har gått samman för att förbättra belysningsförhållandena på europeiska äldreboenden. Projektet finansieras av EU-programmet AAL – Ageing Well in the Digital World och bygger på den erkända kunskapen att ljus kontrollerar människors dygnsrytm och påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Läs mer om projektet här.

CoFunded_banner

 

RELATERADE ARTIKLAR