Skip to content
I taket på vårdboendet Bauneparken hänger bärnstensfärgat dygnsrytmljus
Ane Eskildsenjuni 1, 20222 mins lästid

EU-projekt investerar 9 miljoner i dygnsrytmbelysning för vårdhem

En grupp bestående av sex internationella samarbetspartners har lanserat ett projekt som utvecklar personlig och flexibel dygnsrytmljus. Ett danskt vårdhem testar lösningens effekt på både boende och personal.

Fem företag från Schweiz, Polen och Danmark, tillsammans med ett danskt vårdhem, har gått samman för att förbättra belysningsförhållandena på äldreboenden runt om i Europa. Projektet finansieras av EU-programmet AAL - Ageing Well in the Digital World och bygger på den erkända kunskapen att ljus kontrollerar människors dygnsrytm och påverkar vår fysiska och psykiska hälsa.

— Medvetenheten om ljusets påverkan sprider sig alltmer. Chroma Zenit Dygnsrytmeljus har varit en integrerad del av äldrevården i Danmark i flera år, med lovande resultat både i vetenskapliga studier och i praktiken. Vi vill nu vidareutveckla lösningen så att fler äldre och vårdare kan dra nytta av de hälsofrämjande effekterna som ljuset medför, förklarar Hans Kirkegaard, projektledare på danska Chromaviso, som är initiativtagare till projektet.

Två personer som arbetar i allrummet på vårdboendet Bauneparken

Projektet går under namnet PerCiLight – Personligt och cirkadiskt aktivt dynamiskt ljus för institutionaliserade äldre –  och som titeln antyder, är det anpassat efter de individuella förhållandena och behoven hos äldre på vårdhem, samtidigt som det är enkelt att installera. Det gör det till en utmärkt lösning för vårdhem i hela Europa och ett spännande komplement till Chromavisos befintliga dygnsrytmljus.

Testning på äldre personer med demens

Bauneparken äldreboende i Hillerød kommun kommer att testa PerCiLight-lösningen i 16 lägenheter. Förra året implementerade boendet Chroma Zenit Dygnsrytmljus från Chromaviso i alla korridorer och gemensamma utrymmen - och boendets chef ser fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingen.

— Vi är mycket nöjda med vårt dygnsrytmljus. Det stödjer en naturlig dygnsrytm med mindre aktivitet på natten och mer energi på dagen, förklarar Gitte Ellekilde, chef för Bauneparken äldreboende, och nämner en äldre kvinna som led av depression och tillbringade det mesta av sin tid i sin lägenhet. Idag söker hon sig ut i ljuset i de gemensamma utrymmena och deltar i sociala aktiviteter, vilket bidrar till förbättrad livskvalitet.

En anställd pratar med en leende äldre medborgare i dygnsrytmljuset i allrummet på äldreboendet Bauneparken

— Ett annat exempel är hur snabbt nattvakterna somnar jämfört med tidigare, då det kunde ta flera timmar. Våra förväntningar på PerCiLight är höga. Genom att göra ljuset mer personligt och installera det i lägenheter där äldre somnar, sover och vaknar upp, hoppas vi på positiva effekter för sömn, humör, hälsa och beteende, berättar Gitte Ellekilde.

Anpassad digital lösning för individuell användning

PerCiLight-lösningen kommer att vara användarorienterad och anpassad efter vardagen, arbetsflödet och vanorna på äldreboenden. Både ljusdesignen, armaturdesignen och användargränssnittet kommer att skapa en hemtrevlig och välkomnande atmosfär, där ljuset är en integrerad och icke-störande del av miljön. Dessutom kommer projektet att introducera ett nytt datadrivet system som syftar till att assistera personalen. Lösningen bygger på den erfarenhet och kompetens som partnerskapet i projektet besitter.

Dygnsrytmljus på en lång rad i taket på vårdboendet Bauneparken

- Att ha möjligheten att använda den senaste kunskapen inom ljusdesign i vardagen för både boende och personal, och skapa något vackert och meningsfullt med en stor positiv inverkan är fantastiskt, säger Julia Hartmann, kreativ chef på Lightsphere, en av projektpartnerna. Den danska designern Steffen Schmelling kommer att ansvara för designutvecklingen av armaturerna i PerCiLight.

Programvaran och hårdvaran bakom lösningen kommer att utvecklas i samarbete mellan de två polska företagen Antologic och Grinn, samt danska Chromaviso.

Fakta och information

  • Projektet startade den 1 maj 2022 och förväntas pågå i 2,5 år.
  • Projektets totala budget uppgår till 9 miljoner DKK.
  • För ytterligare information, vänligen se bifogad faktabladet eller videon.

RELATERADE ARTIKLAR