Skip to content
Arkitektritning av äldreboendet Ryttershov i Sverige
Ane Eskildsenmaj 16, 20223 mins lästid

Ulricehamn kommune satsar på dygnsrytmljus för äldreomsorgen

Det nya vårdhemmet Ryttershov i Ulricehamn kommun kommer att vara det första vårdhemmet i Sverige med evidensbaserad dygnsrytmljus - och det största dygnsrytmanläggningen i hela Skandinavien. Belysningen i den nya byggnaden ska återspegla kommunens höga kvalitetskrav och skapa de bästa förhållandena för boende och personal.

Projektet är väl igång och år 2024 kommer den första delen av vårdhemmet vara klart för inflyttning - hela byggnaden kommer vara klar år 2026. Dögnrytmelyset från Chromaviso kommer att installeras i alla lägenheter, gemensamma utrymmen och kontor och skapa en sammanhängande hälsobefrämjande lösning.

— Vi bygger inte bara ett hus utan en helt sammanhängande miljö. Vi bygger det inifrån med kunskap om färgkombinationer och med utgångspunkt i arbetssätt, användningssammanhang och den unika miljön, säger Anna-Karin Asp, driftsledare för kommunens vårdhem.

Framtidsutsikterna på Ryttershov

På Ryttershov är förväntningarna på dygnsrytmljuset höga. Målet är att boende ska uppleva en bättre livskvalitet, sova bättre, känna mindre oro, öka välbefinnandet och framför allt uppleva de vetenskapliga och kliniska resultaten som forskningen visar. Men dygnsrytmljuset är också en investering i personalen, som utgör hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs, förklarar Anna-Karin Asp:

— Precis som de äldre ska personalen ha de bästa förutsättningarna, och fler ska känna lust att arbeta på Ryttershov. Man ska må bra, sova gott och uppleva mindre trötthet efter nattarbete. För oss är dygnsrytmljuset en investering i personalen, säger hon.

Kommunens förväntningar grundar sig på forskningsstudier som har dokumenterat effekten av dygnsrytmljuset hos både personer med demens, inlagda patienter och personal. Samtidigt har lösningen implementerats med stor positiv effekt på flera sjukhus i hela Sverige och har blivit utbredd på äldreboenden i Danmark.

Arkitektritning över äldreboendet Ryttershovs bakgård

Stora framtidsvisioner på Ryttershov

Ryttershov är ett innovativt och välplanerat vårdhem som strävar efter att skapa optimala förhållanden för sina boende. Samtidigt fungerar vårdhemmet som ett kunskaps- och demenscenter för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Dygnsrytmljus för att främja hälsa är en lika viktig del av den användarorienterade konceptet på Ryttershov som funktionella rum och bostäder.

— Hela Ryttershov, inklusive loungerna, gemensamma utrymmen, trädgårdar och innergårdar, kommer att anpassas efter behoven hos personer med demens, förklarar Anna-Karin Asp och fortsätter att berätta om valet av Chromaviso som leverantör av dygnsrytmljus till Ryttershov:

— Vi har noggrant studerat dygnsrytmljus och övervägt lösningar från flera olika leverantörer. Vi valde Chromavisos lösning eftersom den är heltäckande och användarvänlig. Samtidigt var det avgörande för oss att lösningen baseras på vetenskaplig och klinisk grund - både forskningen och Chromavisos många referensprojekt visar på en stor positiv effekt. Samarbetet har börjat mycket bra för mig, och Chromaviso har varit bra på att förstå våra behov på Ryttershov.

Fler vårdhem är planerade

Ryttershov är ett av fem vårdhem i kommunen som kommer att utvecklas under de kommande åren, och där man planerar att implementera Chromavisos dygnsrytmljus. Nästa projekt blir en bostad i Gällstad.

Den vetenskapliga grundvalen för ljusets biologiska påverkan på hälsan har inneburit att dygnsrytmljuset nu har blivit en standard för kommunens nya byggnader.

Anna-Karin Asp har haft mycket dialog med politiker och kommunens administrativa ledning för att betona värdet av anpassad belysning – och responsen har varit mycket positiv.

— Politikerna har varit mycket nyfikna på dygnsrytmljuset och beslutat att det ska vara en del av den framtida kvalitetsnivån i hela kommunen, avslutar hon.

Fakta

Anna-Karin Asps fem viktiga parametrar för valet av dygnsrytmljus:

Det fanns flera företag som var involverade i urvalsprocessen, men Chromaviso utmärkte sig på följande parametrar:

  • Teknologi: Chromaviso erbjuder den senaste teknologin i ett öppet och tillgängligt system.
  • Användarvänlighet: Chromaviso har enkla och användarvänliga betjäningslösningar.
  • Kelvin-grader: Ingen annan når ner till så få kelvin-grader (1800) som Chromaviso.
  • Styrning: Chromaviso erbjuder en komplett helhetslösning.
  • Referensprojekt: Chromaviso har ett brett utbud av referensprojekt baserade på vetenskaplig och klinisk grund.

Den nya byggnaden täcker 10 000 kvm:

  • 1500 armaturer, 6 Tiles21-touchskärmar och 450 kontrollpaneler.
  • Sveriges första vårdhem med evidensbaserat dygnsrytmljus.
  • Skandinaviens största anläggning med evidensbaserat dygnsrytmljus.

RELATERADE ARTIKLAR