Skip to content
Den nya sjukhustillbyggnaden på Färöarna i soligt väder sett från stranden
Ane Eskildsenapril 11, 20223 mins lästid

Ny sjukhusutbyggnad på Färöarna får dygnsrymljus från Chromaviso

Danska företaget Chromaviso ligger bakom detta projekt, som kommer att bli en pionjär inom utvecklingen av dygnsrytmljus-lösningar.

Den nya sjukhusbyggnaden sträcker sig över 14 000 kvadratmeter och är fördelad på sex våningar. Byggherren har valt att använda dygnsrytmljus i stort sett överallt och sjukhuset kommer att vara klart för inflyttning i början av 2023. Dygnsrytmljuset är utformat för att stödja patienternas behandling och personalens arbetsmiljö. Lösningen håller på att färdigställas av det färöiska företaget ELFO, som ansvarar för all el i den nya sjukhusbyggnaden.

— Det är ett väldigt spännande och nyskapande projekt. Det är första gången vi installerar dygnsrytmljus, men det har varit otroligt enkelt och vi har inte stött på många utmaningar, berättar Arne Debess, teknisk direktör och delägare av ELFO.

Dygnsrytmljuset har installerats i patientrum, korridorer, gemensamma utrymmen, kontor och övervakningsplatser. Och det är just den sammanhängande lösningen som är värd att notera enligt Chromavisos projektingenjör, Kasper Borring Dall.

— Det speciella med denna lösning är att den är genomgående på alla områden. Det är en avancerad lösning som främjar hälsa och samtidigt är det tekniskt sett en mycket kompakt och enkel lösning, förklarar han.

Åben dør på lang hospitalsgang i Torshavn, hvor Chromavisos lysløsninger hænger i loftet

Öppet system

Styrningen i dygnsrytmlösningen är DMX.

— Vi är vana att arbeta med DALI/KNX, men i det här projektet är det DMX. Det öppnar upp för nya möjligheter och det är en mycket enkel styrprincip. Chromaviso har levererat hela output-delen, det vill säga DMX-styrning och armaturer, och vi har levererat hela input-delen, som till exempel användargränssnittet – och samarbetet har fungerat bra, berättar Arne Debess.

Användargränssnittet består av KNX-tryck som ELFO har levererat och installerat. Trycken är ingraverade med Chromavisos ikoner och text anpassad efter olika specialområden, vilket gör det enkelt för användarna att använda.

DMX-systemet är det mest lämpliga systemet för dynamiska belysningsinstallationer i en mångfärgad värld, eftersom det är utvecklat för att kunna skapa smidiga, naturliga övergångar i ljuset och det ger fullständig kontroll över ljusstyrkan ända ner till nära noll. Samtidigt är DMX optimalt för stora, globalt synkroniserade belysningssystem.

— Systemet är helt enkelt. Det är KNX- eller Ethernet-ingång till en kontrollenhet som sedan skickar ut DMX till lamporna. Vi har tagit bort komplexiteten från systemet, vilket är en enorm fördel för sjukhuset – eftersom det finns väldigt lite som kan gå fel, säger Kasper Borring Dall.

Det innebär bland annat att ändringar och underhåll är enkla att genomföra i systemet. Varje våning har sin egen DMX-styrning, medan ett liknande DALI-system skulle ha krävt många små, individuella nätverk. Samtidigt har det gjorts en smidig integration mellan DMX-systemet och sjukhusets övervakningssystem CTS.

Man använder Chromavisos kontrollpanel

Individuell anpassning för varje avdelning

Den nya sjukhusbyggnaden kommer att hysa olika specialavdelningar som medicin, postoperation, rehabilitering, förlossning, neonatal och psykiatri. Dygnsrytmljuset är skräddarsytt för varje enskild avdelning och kommer att genomgå ytterligare anpassningar efter inflyttning.

— När patienterna och personalen flyttar in och får sina första erfarenheter av ljuset, kommer vi att ha en dialog med varje avdelning för att anpassa ljuset till deras specifika behov och arbetsflöde", berättar Kasper Borring Dall och tillägger att han förväntar sig naturliga anpassningar i takt med dygnsrytmljusets timing, tillägg av ljuszoner i flera rum och anpassning av ljusnivåerna.

Dygnsrytmljuset är baserat på ett öppet system med fjärråtkomst och online-service. Det innebär att personalen även i framtiden snabbt och enkelt kan justera lösningen i samarbete med Chromavisos specialister. Samtidigt kan Chromaviso underhålla systemet via fjärråtkomsten för att säkerställa hög driftsäkerhet.

Det nya sjukhusprojektet i Torshavn sett utifrån på natten

Förväntningarna är höga

På ELFO ser de fram emot att systemet tas i bruk.

— Vi ser verkligen fram emot när användarna flyttar in. Ljuset är klart och fungerar. Det har varit en smidig process utan några problem. De små utmaningar vi stött på längs vägen har vi snabbt löst i samarbete med Chromaviso. Vi förväntar oss att ljuset kommer att vara mycket pålitligt även i framtiden – och ju mer pålitligt systemet är, desto bättre, säger Arne Debess och tillägger:

— Det kliniska personalen ser också fram emot det nya ljuset. De verkar nyfikna och positiva – så det är riktigt bra.

 

Om lösningen

  • Denna imponerande lösning täcker en yta på 14 000 kvadratmeter och inkluderar totalt 1423 armaturer, 6 pekskärmar för styrning och 209 kontrollpaneler.
  • Styrningen är både centraliserad via pekskärmen och panelerna i varje rum.
  • Genom DMX-systemet kan Chromaviso ha fjärråtkomst för att övervaka, underhålla och anpassa systemet från sitt huvudkontor i Aarhus.
  • Lösningen är även integrerad med sjukhusets övervakningssystem CTS.
  • Denna innovativa lösning är baserad på standardiserade komponenter som är lätta att underhålla och få reservdelar till.
  • Lamporna är speciellt utvecklade av Chromaviso för hälsosektorn och inkluderar flera olika typer av lampor för olika ändamål, såsom HALO-lampor med både 3 och 6 kanaler, Chroma Line för nattbelysning, Chroma Mirror för badrum och Chromaviso Spot för kontor och patientrum.
  • Alla lampor är synkroniserade med dygnsrytmljusets dynamik från 1800 K till 6500 K.

RELATERADE ARTIKLAR