Skip to content
Impact Partners, Claus Puggaard och Anders Kryger i sjukhusrummet på Rikssjukhuset
Ane Eskildsennovember 15, 20212 mins lästid

Impact Partners investerar miljoner i dygnsrytmljus

Den europeiska sociala påverkansfonden Impact Partners har precis investerat en betydande summa pengar i det danska företaget Chromaviso, som ligger bakom dygnsrytmljus för sjukhus och äldreboenden i Skandinavien. Investeringen syftar till att realisera potentialen för att ännu fler patienter och personer med demens ska få tillgång till denna nya behandlingsmöjlighet, som redan har visat sig ha en stor positiv effekt på patienternas mentala och fysiska hälsa.

Med en investering på 37 miljoner kronor öppnas vägen för att sprida dansk Chromavisos ljus till personer med demens, psykiatriska patienter och sjukhusinlagda.

— Vi står på tröskeln till en ny era inom användningen av dygnsrytmljus inom hälso- och sjukvården, och vi tror att Chromaviso även i framtiden kommer vara den naturliga ledaren inom området. Deras lösningar är dokumenterade i kliniska studier och baseras på hög specialiserad kunskap som de har förvärvat genom många års arbete och innovativa projekt, förklarar Ulrik Fonsmark Andreasen, Managing Director på Impact Partners Nordic.

Synergi är grund för investeringen.

Impact Partners är för närvarande i färd med att starta sin sjätte sociala påverkansfond, där de kommer att investera i små och medelstora företag som hjälper utsatta medborgare. Fondens etablering skedde i början av 2021 i Danmark, och investeringen i Chromaviso kommer att bli deras första direkta investering i ett danskt företag.

— Chromavisos uppdrag överensstämmer med vårt eget: Att förbättra livet för utsatta medborgare. Deras ljus-teknologi förbättrar tillvaron för personer med demens, patienter på psykiatriska avdelningar och sjukhusinlagda. Den behandlar depression, ångest och trötthet. Dessutom bidrar deras ljus till att minska stress och förbättra koncentrationen hos personalen, exempelvis under kikarchirurgi – och det utan biverkningar. Det är en genombrott inom mental hälsa och vi ser fram emot att vara en del av resan, säger Ulrik Fonsmark Andreasen.

Varje år behandlas över 500.000 patienter och personer med demens i Skandinavien i Chromavisos ljus. Fler och fler behandlingsplatser använder Chromavisos lösningar, senast på det nya Neurocentret på Rigshospitalet. Men det är bara början, meddelar medgrundaren och VD Anders Kryger.

— Intresset för att inkludera ljus i stora byggprojekt har ökat markant de senaste åren. De nya sjukhusen och äldreboendena vill, precis som vi, att miljön ska vara en medspelare i patienternas läkningsprocess och i arbetsmiljön. Vår lösning prioriteras som ett tryggt val eftersom den bygger på både bevis och erfarenhet. Samtidigt märker vi att kunder som har använt vårt dygnsrytmljus i några år nu återkommer med önskemål om att sprida lösningen till större områden eller fler avdelningar, förklarar han.

Kontorer på rigshospitalet

Efterfrågan finns

Chromaviso har idag installerat ljus i över 2.500 projekt på 130 sjukhus och äldreboenden i hela Norden.

— Marknaden är redo, och vi är redo. Med Impact ombord har vi nu möjligheten att accelerera implementeringen i Norden och samtidigt fortsätta vår långsiktiga strategi att sätta högsta standard för kunskap, bevis och teknologi. Fler bör dra nytta av ljusets hälsofrämjande effekter och livskvalitet, och vår ambition är att ljuset blir en fast del av behandlingsmiljön - även utanför Norden, avslutar Anders Kryger.

Investeringen från Impact Partners kommer att säkerställa att Chromaviso når sina ambitioner om att femdubbla omsättningen inom hälsosektorn i Norden och på sikt i Europa. Investeringen kommer att användas för att skala upp verksamheten, inklusive nya innovationsprojekt, ökad digitalisering samt intensifierad och internationell försäljning.

RELATERADE ARTIKLAR