Skip to content
Mamma sitter med spädbarn i gult dygnsljus på neonatalavdelningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala
Ane Eskildsenjuni 7, 20212 mins lästid

Neonatalavdelningen känner stor effekt av Chroma Zenit dygnsrytmljus

Ett läkande miljö för den underutvecklade hjärnan är högsta prioritet på nyfödda intensivvårdsavdelningen på Akademiska Sjukhuset Uppsala. Därför har de valt att införa evidensbaserad dygnsrytmljus för att skapa optimal vård och miljö för barn, föräldrar och personal.

På nyfödda intensivvårdsavdelningen behandlas barn som är födda för tidigt och andra sjuka nyfödda. Hos de för tidigt födda spädbarnen är både kroppen och hjärnan omogna och under utveckling medan de vårdas på avdelningen. Tiden på avdelningen kan variera från några timmar för att stabilisera barnet efter födseln till veckor, månader och i extrema fall upp till ett år.

— Detta är en mycket känslig fas i det lilla barnets utveckling. Det är därför väldigt viktigt med medicinsk behandling genom teknologi, behandlingar och medicin - men även omvårdnaden och miljön där barnet är inlagt, och den atmosfär vi skapar tillsammans med föräldrarna, säger Jenny Lötberg, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelningen.

Dygnsrytmljus

Statisk belysning stör den nyföddas dygnsrytm och läkningsprocessen. Därför har avdelningen valt att införa evidensbaserat dygnsrytmljus som en aktiv del av omvårdnaden, med dokumenterade hälsoeffekter. Dygnsrytmljuset anpassas efter dygnet och säkerställer en god dygnsrytm för både barn, föräldrar och personal.

— Alla detaljer med ljus, ljud och den omgivande miljön med närhet till föräldrarna är av stor betydelse. En nyfödd, och särskilt en för tidigt född bebis, behöver en något mörkare miljö. De kan uppfatta skillnaden mellan ljus och mörker, och vi ser att de inte är glada för starkt ljus, utan föredrar en mysig miljö. Samtidigt är det viktigt att både personal och föräldrar får dagsljus. Därför fungerar dygnsrytmljuset väldigt bra, förklarar Jenny Lötberg.

Ljus baseras på vetenskaplig evidens

Ljusföretaget Chromaviso har skapat en ljusprotokoll som är anpassad för neonatal och nyfödda i avdelningen. Protokollen är baserad på forskning inom området, erfarenheter från andra avdelningar samt Chromavisos långvariga kunskap om hur ljus påverkar människor. Men protokollen har också utvecklats i nära samarbete med den kliniska personalen på avdelningen.

— Vi blev imponerade över hur vetenskapligt beprövade metoder har använts och hur forskning har involverats i utvecklingen av denna ljusmodell. Det kändes bra för oss, säger Jenny Lötberg.

Ljusinställningar

Ljusinställningarna inkluderar olika situationanpassade ljusinställningar som kan användas av både personal och föräldrar.

Enligt Jenny Lötberg föredrar föräldrarna det lugnande rosa ljuset eller det stämningsfulla ravfärgade ljuset. De upplever att det är behagligt och ger tillräckligt med ljus för att kunna se vad de gör utan att störa barnet. Förutom den rosa inställningen använder Jenny och resten av personalen oftast dygnsrytmljusinställningen.

Framtidens neonatalvård

Efter införandet av dygnsrytmljuset ser Jenny Lötberg positivt på framtidens intensivvård av nyfödda.

— Jag tror, att det i framtiden kommer att finnas krav på liknande lösningar för att personal, patienter och föräldrar ska må bra. Det behövs en dygnsrytmljuslösning enligt specifika standarder och dokumentation - precis som vår nuvarande lösning. Det kommer att skapa hälsa och välbefinnande. Vi vet ju att felaktigt ljus på natten orsakar sömnstörningar och sämre fysisk och mental hälsa. Det är min tydliga övertygelse att man mår bättre med dygnsrytmljus, avslutar hon.

 

RELATERADE ARTIKLAR