Skip to content
En sjuksköterska står i förgrunden och trycker på en skärm i en operationssal med ergonomiskt ljus, medan övrig personal tittar på en skärm i bakgrunden
Mette Kuhlmann Frandsenfebruari 6, 20242 mins lästid

Sverige: Sjukhus uppdaterar till ergonomiskt ljus i 36 operationssalar

På sjukhusets 36 operationssalar ersätts den traditionella lysrörsbelysningen med en innovativ ergonomisk belysningslösning, som är specialutvecklad för modern kirurgi.

Inom kort kommer kirurger, sjuksköterskor och anestesiologer på ett av Stockholms största och nyaste sjukhus kunna utföra operationer under evidensbaserat ergonomiskt ljus, skräddarsytt för deras behov och det är något som behövs. Trots att många operationer idag övergår från öppen kirurgi till titthålskirurgi är det inte på alla sjukhus som belysningen har följt utvecklingen.

— Det finns fortfarande starkt vitt ljus på flera operationssalar idag, och medan den typen av belysning är idealisk för öppen kirurgi, är behovet helt annorlunda under titthålskirurgi, där arbetet utförs via skärmar. Det är problemet som ergonomiskt ljus bidrar till att lösa, säger Greger Johansson, Senior Sales and Relations Manager på Chromaviso.

Starkt ljus är ofta en störande faktor under titthålskirurgi, och därför är det inte ovanligt att man släcker eller dämpar ljuset under den typen av operationer, förklarar han.

— Man gör det helt enkelt för att undvika reflexer och störningar i skärmbilden och för att undvika överansträngning av ögonen. Men det tillvägagångssättet är inte lämpligt, varken för kirurgerna själva eller annan personal på salen, alla som behöver ljus för att kunna utföra sitt arbete.

En nöjd sjuksköterska som genomför en medicinsk ingrepp på en patient i ergonomiskt ljus

Tonat vitt ljus ger ergonomisk effekt

Det evidensbaserade ergonomiska ljuset, med namnet Chroma Zona, består därför av flera olika inställningar som är anpassade för före-under-efter operation samt för personalens olika ljusbehov.

— Både när patienten förbereds för operation och under uppvaknandet finns det en varm och behaglig belysning på salen, som skapar en trygg atmosfär för patienten och samtidigt ger ljus åt personalen. Under själva operationen ändras inställningen däremot till en särskild kombination av rött och grönt ljus, berättar Greger Johansson och fortsätter:

— Vid första ögonkastet verkar det ergonomiska ljuset bara bestå av grönt och rött ljus, men i verkligheten är det en kombination av flera olika färger som tillsammans ger den ergonomiska och fysiologiska effekten. Vi brukar därför också säga att ergonomiskt ljus i verkligheten är ett tonat vitt ljus och inte ett monokromatiskt färgat ljus. Det säkerställer också en bättre färgåtergivning, och det är ju helt grundläggande på en operationsavdelning.

Det är dock inte bara ljusets sammansättning som är strategiskt genomtänkt – även ljusets placering i operationssalen har stor betydelse för kirurgens arbete.

— När man placerar grönt ljus bakom skärmen och rött ljus på salen bakom kirurgen blir kontrasterna på skärmen skarpare. Där det gröna ljuset verkar avslappnande för ögon och kropp, minimerar det röda ljuset reflexer och bländning i bilden. I samspel säkerställer ljuset en hög kvalitet på operationerna, samtidigt som det skapar en sundare arbetsmiljö för kirurger och assisterande personal, förklarar han.

Från 1 till 36 operationssalar

Personalen på sjukhuset har redan haft tillfällen att arbeta med ljuset, eftersom det har implementerats i en operationssal sedan en tid – och nu ska konceptet utvidgas.

—Man har nu beslutat att utvidga lösningen till att omfatta alla 36 salarna, säger Greger Johansson och avslutar:

— Det säger något om hur avgörande roll rätt belysning spelar för arbetsmiljö och trivsel.

Vill du ha mer information om projektet och sjukhuset?
Tveka inte att kontakta oss för att få mer detaljerad information.

RELATERADE ARTIKLAR