Menu

Ulricehamn kommun satsar på dygnsrytmljus i framtidens äldreomsorg

Det nya vård- och omsorgsboendet Ryttershov i Ulricehamn kommun blir det första äldreboendet med evidensbaserat dygnsrytmljus i Sverige – och den största dygnsrytmanläggningen i hela Skandinavien. Kommunen förklarar, att ljussättningen i nybyggnationen ska avspegla kommunens höga kvalitetsmässiga krav och skapa de bästa förutsättningarna för boende och personal.

Projektet har börjat bra och 2024 är den första delen av äldreboendet klar för inflyttning – hela boendet står klart 2026. Dygnsrytmljus från Chromaviso kommer att installeras i samtliga lägenheter samt på gemensamma utrymmen och kontor och skapa en sammanhängande hälsofrämjande lösning.

”Vi bygger inte bara ett hus, utan vi bygger en hel verksamhet, och vi bygger den inifrån med kunskaper om färgsättning, utformning av avdelningar, men också utifrån arbetssättet, användningssammanhanget och den unika miljön” berättar Anna-Karin Asp, verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden.

Förväntningarna på Ryttershov

På Ryttershov är förväntningarna till dygnsrytmljuset stora.

”De boende ska få bättre livskvalitet, sova bättre, känna mindre oro, få ökat välbefinnande och inte minst få uppleva de vetenskapliga och kliniska resultaten som forskningen visar” berätter Anna-Karin Asp.

Dygnsrytmljus är en investering i personalen som är verksamhetens och vårdens största resurs

Anna-Karin Asp, verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden

”Samtidigt ska personalen få de bästa förutsättningarna och fler ska vilja jobba på Ryttershov. Man ska kunna må bra, sova bra och uppleva mindre trötthet när man har jobbat natt. Dygnsrytmljus är en investering i personalen som är verksamhetens och vårdens största resurs”, säger Anna Karin Asp.

Kommunens förväntningar kommer från forskningsstudier som har dokumenterat effekten av dygnsrytmljus hos både demenssjuka boende, inlagda patienter och personal. Samtidigt är lösningen implementerad med stor positiv effekt på åtskilliga sjukhus i hela Sverige och utbrett på vård- och omsorgsboenden i Danmark.


Stora visioner på Ryttershov

Ryttershov är ett innovativt och detaljorienterat vård- och omsorgsboende som vill skapa de optimala förutsättningarna för sina boende. Samtidigt är äldreboendet ett kunskaps- och demenscenter för personer med kognitiv svikt.

Hälsofrämjande dygnsrytmljus är en lika viktig del av det användarorienterade konceptet på Ryttershov som funktionella utrymmen och bostäder.

”Hela Ryttershov och miljön med allt ifrån bostadsrum, gemensamma utrymmen, trädgårdar och innergårdar ska anpassas utifrån de behoven som personer med demenssjukdomar har”, säger Anna-Karin Asp.

Det är Chromaviso som ska leverera dygnsrytmljuset till Ryttershov och Ulricehamn kommun.

”Vi har studerat dygnsrytmljus väldigt noggrant och övervägde flera olika leverantörer. Vårt val blev Chromavisos lösning eftersom den är helhetsorienterad och användarvänlig. Samtidigt var det avgörande för oss, att lösningen är förankrad på ett vetenskapligt- och kliniskt underlag – både forskningen och Chromavisos många referensprojekt visar stor positiv effekt,” förklarar Anna-Karin Asp.

Samarbetet kring det nya projektet har börjat väldigt bra.

”Chromaviso har varit bra på att sätta sig in i de behoven som finns på Ryttershov”.

 

Flera vård- och omsorgsboenden är på väg

Ryttershov är ett av fem vård- och omsorgsboenden i kommunen som ska utvecklas de kommande åren där man planerar att implementera Chromavisos dygnsrytmljus. Nästa projekt blir på ett boende i Gällstad.

Det vetenskapliga underlaget för ljusets biologiska inverkan på den allmänna hälsan har gjort att dygnsrytmbelysning nu har skrivits in som standard för kommunens nybyggnationer.

Anna-Karin Asp har haft mycket dialog med politiker och kommunens förvaltningsledning för att betona värdet av rätt och välanpassad ljussättning – och responsen har varit mycket positiv.

”Politikerna har varit mycket nyfikna kring dygnsrytmbelysningen och beslutat att det ska vara en del av den framtida kvalitetsmässiga nivån i hela kommunen”, berättar hon.

Fakta:

Anna Karin Asps fem parameter för valet av dygnsrytmljus:

Flera företag var aktuella i urvalsprocessen men Chromaviso stack ut på följande parameter:

  • Teknologi: Chromaviso erbjuder den främsta teknologin i ett öppet och tillgängligt system.
  • Användarvänlighet: Chromaviso har enkla och användarutvecklade betjäningslösningar.
  • Kelvingrader: ingen kommer ner så långt i antalet kelvingrader (1800) som Chromaviso.
  • Styrning: Chromaviso erbjuder en samlad helhetslösning.
  • Referensprojekt: Chromaviso har ett stort antal referensprojekt förankrat på ett vetenskapligt- och kliniskt underlag

Nybyggnationen omfattar 10.000 kvm.

  • 1500 armaturer, 6 Tiles21 touchskärmar och 450 betjäningspaneler
  • Sveriges första vård- och omsorgsboende med evidensbaserat dygnsrytmljus
  • Skandinaviens största anläggning med evidensbaserat dygnsrytmljus