Menu

Neurocentret, Rigshospitalet i Köpenhamn väljer Chroma Zenit på +100 salar

Patienter och personal på avdelning för hjärn- och nervsjukdomar, hjärn- och nervkirurgi samt på epilepsiövervakningen kommer framöver att få evidensbaserat dygnsrytmljus från Chromaviso. Därmed implementeras Anders West forskning, som dokumenterar Chroma Zenits överbevisande effekt på depression, trötthet, well-being, ångest och dygnsrytm – markörer som är avgörande för patienternas behandlingsresultat och livskvalitet.

Samtidigt får personalen ett hälsosamt, blå-fritt nattljus i brett spektrum, samt möjligheten att anpassa ljuset individuellt till varje enskild situation på dessa +100 salar fördelade på tre etager.

Viktigt om lösningen:

  • Installeras som eftermontering i nybyggnation pga. önskan från den kliniska personalen att få använda dygnsrytmljus som en del av behandlingen – så som de gjorde +8 år innan flytten
  • Tillsammans med CEJ – Center för Ejendomme, Region Hovedstaden har vi skapat en lösning med DMX-KNX integration
  • Det betyder, att Chroma Zenit dygnsrytmljus integreras i norra flygelns ny Building Management System, och kan styras via KNX
  • Sammanhängande nyckelfärdig lösning som säkrar hög driftsäkerhet och hälsa

Stort tack till de flertal samarbetspartners på projekt Neurocentret, CEJ. Vi ser fram emot att implementera den nya lösningen och att göra skillnad för både boende och personal.