Menu

Påverkansfond investerar miljoner i att behandla fler med ljus

Investeringen på 37 miljoner danska kronor banar vägen för spridning av danska Chromavisos ljus till människor med demens, psykiatriska patienter och sjukhusinlagda.

Den europeiska påverkansfonden Impact Partners har just investerat ett större miljonbelopp i det danska företaget Chromaviso, som står bakom dygnsrytmljuslösningar till sjukhus och vårdhem i Skandinavien. Investeringen ska realisera potentialen för att ännu fler patienter och demensdrabbade får den nya behandlingsmöjlighet som redan har visat sig ha stor positiv effekt på patienters mentala och fysiska hälsa.

”Vi står på tröskeln till en ny era för användning av dygnsrytmljus i hälso- och vårdsektorn, och vi tror på att Chromaviso också framöver kommer att vara den naturliga ledaren på området. Deras lösningar är dokumenterade i kliniska studier och är baserade på högspecialiserad kunskap som de har tillägnat sig genom många års arbete och innovativa projekt”, förklarar Managing Director Ulrik Fonsmark Andreasen, Impact Partners Nordic.

Synergi är utgångspunkten för investering
Impact Partners startar just nu sin sjätte påverkansfond som de vill investera i små och medelstora företag som hjälper utsatta i samhället. Fonden etablerades i början på 2021 i Danmark och investeringen i Chromaviso blir den första direkta investeringen i ett danskt företag.

”Chromavisos mission sammanfaller med vår: att förbättra livet för utsatta i samhället. Deras ljusteknologi förbättrar tillvaron för både demensdrabbade, patienter på psykiatriska kliniker och inlagda på sjukhus. Det behandlar depression, ångest och trötthet. Dessutom bidrar deras ljus till att minska stress och förbättra koncentrationsförmågan hos personalen – bland annat vid titthålskirurgi. Och så är det utan biverkningar. Det är ett genombrott inom mental hälsa och vi ser mycket fram emot att få vara en del av resan”, förklarar Ulrik Fonsmark Andreasen.

Varje år behandlas mer än 500 000 patienter och demensdrabbade i Skandinavien med företagets ljus. Chromavisos lösningar används av fler och fler behandlingsställen, senast på det nya Neurocenter på Rigshospitalet. Men det är bara början, förklarar medgrundare och CEO Anders Kryger.

”Intresset för att tänka in ljus i stora byggprojekt har ökat markant de senaste åren. De nya sjukhusen och vårdhemmen vill – liksom vi – att miljön ska vara en medspelare i patienternas tillfrisknande och i arbetsmiljön. Vår lösning prioriteras som ett säkert val därför att den bygger på både evidens och erfarenhet. Samtidig upplever vi att de kunder som har haft vårt dygnsrytmljus i några år börjar komma tillbaka med önskemål om att sprida lösningen på större ytor eller fler avdelningar.”

Fast del av miljön
Chromaviso har i dag implementerat ljus i mer än 2 500 projekt på 130 sjukhus och vårdhem i hela Norden.

”Marknaden är klar, och vi är klara. Med Impact ombord har vi nu möjlighet att sätta upp tempot på utrullningen i Norden och samtidigt fortsätta vår långsiktiga strategi att sätta högsta standard för kunskap, evidens och teknologi. Fler ska ha fördel av ljusets gynnsamma effekter på hälsa och livskvalitet, och det är vår ambition att ljus blir en fast del av behandlingsmiljöerna – också utanfor Norden”, säger Anders Kryger.

Enligt Anders Kryger ska investeringen från Impact säkra ett förverkligande av Chromavisos ambition om en femdubbling av omsättningen i nischmarknaden hälsa i Norden och på sikt i Europa. Det ska investeras i skalering av verksamheten, bland annat nya innovationsprojekt, ökad digitalisering samt en intensifiering och internationalisering av försäljningsinsatsen.