Menu

En bättre miljö för neonatalvård

En läkande omgivning för den outvecklade hjärnan. Det är den framstående prioriteringen på intensivvårdsavdelningen för nyfödda på Akademiska Sjukhuset Uppsala. Där har de valt att implementera evidensbaserat dygnsrytmljus för att skapa en optimal omvårdnad och omgivning för barn, föräldrar och personal.

På intensivvårdsavdelningen för nyfödda vårdas barn som blivit förtidigt födda samt andra sjuka nyfödda barn. Hos förtidigt födda barn så är kropp och hjärna omogna och strukturerna utvecklas under tiden barnet vårdas på avdelningen. Vårdtiderna kan variera från ett par timmar för stabilisering av barnet efter födseln, till veckor, månader och i extrema fall upp mot ett år.

”Det är en väldigt känslig fas i den här lilla människans utveckling. Det är därför väldigt viktigt både med den medicinska vården med teknik, behandlingar och läkemedel – men också omvårdnaden och miljön där barnet vårdas och den omgivning som vi tillsammans med föräldrarna skapar med barnet,” säger Jenny Lötberg, anestesi och intensivvårdssjuksköterska på intensivvårdsavdelningen för nyfödda på Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Vi måste vara försiktiga med den växande hjärnan för alla intryck vi ger den kan leda till stress. Därför behöver vi anpassa omgivningen efter det lilla barnet och även ha en miljö som är hälsosam och där föräldrarna trivs så att de kan vara där så mycket tid som möjligt tillsammans med barnet. Att vårda det förtidigt födda eller sjuka barnet hud mot hud hos föräldrarna är en viktig del i behandlingen.

Jenny Lötberg, anestesi och intensivvårdssjuksköterska

 

Dygnsrytmljus
Passiv belysning rubbar dygnsrytmen hos det nyfödda barnet och stör den läkande processen. Därför har avdelningen valt att implementera evidensbaserat dygnsrytmljus med dokumenterade hälsoeffekter som en aktiv del av omvårdnaden. Dygnsrytmljuset förändrar sig i takt med dygnet och säkerställer en god dygnsrytm för barn, föräldrar och personal.

”Alla detaljer med ljus, ljud och hela den omgivande miljön med närheten till föräldrarna är av stor vikt. En nyfödd och särskilt en för tidigt född är van vid en lite mörkare miljö. De kan se skillnad mellan ljus och mörker absolut, och vi i personalen ser att de inte är förtjusta i starkt ljus utan vill gärna ha en ombonad miljö. Samtidigt så är det viktigt att både personalen och föräldrarna får dagsljus. Därför har den här uttänkta rytmen över ett dygn fungerat bra tycker jag,” berättar Lötberg.

 

 

Evidensbaserat ljusprotokoll
Hälsobelysningsföretaget Chromaviso har till avdelningen utvecklat ett ljusprotokoll anpassat efter neonatalvård. Protokollet är baserat på forskning inom området, erfarenheter från andra avdelningar samt Chromavisos fleråriga kunskap i ljusets påverkan på människor. Ljusprotokollet är utarbetat i samspel med den kliniska personalen på avdelningen.

”Vi blev imponerade av hur vetenskapligt beprövade metoder har använts och involveringen av forskning i framtagningen av den här ljusmodellen. Det kändes bra för oss,” säger Lötberg
Ljusinställningar

Ljuslösningen innehåller olika situationsanpassade ljusinställningar som kan användas av både personal och förälder.

”Vi ser att föräldrarna gärna har på det lugna rosatonade ljuset eller det stämningsfulla bärnstensgula ljuset. De gillar de bäst. De tycker att de är behagliga och ger tillräckligt ljus för att de ska se det de ska göra utan att störa barnet. Annars så har vi ju på dygnsrytmljuset,” säger Lötberg.

Framtidens neonatalvård
Lötberg berättar också kort om hur hon ser på den kommande tidens intensivvård för nyfödda.
”Jag tror att det i framtiden kommer att vara krav på liknande lösningar för att personal, patienter och föräldrar ska må bra. Det kommer inte vara frivilligt, utan det ska vara en uttänkt ljuslösning efter en viss standard. Jag tror att det här kan få alla att må bättre. Det har setts att det här blåa ljuset på natten ger sömnstörningar och gör att du kan få en sämre hälsa både fysiskt och psykiskt. Att du kan må bättre av dygnsrytmljuset, det tror jag absolut. Det är min övertygelse.”

 

Hör mer om användarundersökning ved at kontakte Chromaviso

Se också