Skip to content
Vårdpersonal går i rullstol med dygnsrytmljus på äldreboenden
Ane Eskildsenaugusti 22, 20203 mins lästid

Lundtoft satsar på ljus

En ny utvärdering visar, att det är värdefullt att tänka dygnsrytmljus redan från början
och integrera det med säkerhetssystem. Det förbättrar trivseln och ökar tryggheten hos
både boende och personal. 

När solen går upp på Vårdhem Lundtoft i Vejen kommun sker det i en fast rytm året runt. Dygnsrytmljuset startar långsamt upp hemmet på morgonen och går sedan ned likt
solen på kvällen. De naturliga övergångarna mellan mörker om natten och mycket ljus på dagen har skapat en stabil dygnsrytm på avdelningen vilket i sin tur ökar tryggheten.

— Dygnsrytmljuset är integrerat i hela tankegången och i den arkitektur som vi har valt, säger Bo Smith, verksamhetschef, och fortsätter:

— Vi satsar riktigt mycket på ljuset och den effekt som det – både det naturliga dagsljuset och dygnsrytmljuset – har på oss människor, och den livskvalitet som det skapar.

Dygnsrytmljuset installerades förra året i förbindelse med etableringen av en helt ny demenssektion 1 2017. Arkitekturen fokuserar på hemtrevlighet, säkerhet och mycket dagsljus. 

Lång hall med dygnsrytmljus i taket på Vårdcentral Lundtoft

Perfekt ljusmiljö för invånarna

Chromaviso, som är specialiserade i hälsofrämjande belysningar, har anpassat dygnsrytmljuset till Lundtoft boendes demensdiagnoser och behov. Lösningen under - stödjer dygnsrytmen och en bra sömn samt ger en möjlighet att använda ljuset aktivt i olika situationer. Bland annat är
ljuset integrerat med telefonsystemet.

— När ett samtal utförs under kvällen eller en boende kliver upp ur sängen, så tänds ett behagligt ljus automatiskt. Så vet den boende, att personalen har hört dem, och kan
enkelt hitta fram till toaletten, berättar Bo Smith. Det skapar trygghet och kan reducera antalet fall och olyckor. 

Bra start på dagen

Personalen kommer in på morgonen vid klockan halv sju i ett varmt bärnstensfärgat nattljus.

— Vi känner oss mer pigga på dagen och när det blir kväll kan vi sova – och det gäller både boende och personal, förklarar Pia Datsomor, socialoch vårdbiträde. Den här upplevelsen har blivit bekräftad i en utvärdering.

— Vi upplevde rätt snabbt en effekt. Utvärderingen visar, att de boende blir lugnare och får en mer naturlig dygnsrytm, Dygnsrytmljuset har gett oss en riktigt bra vardag. Vi kan själva märka det i jämförelse med det gamla ljuset. Vi har inte huvudvärk när vi går hem, och vi är pigga.
Randi Holdt, teamkoordinator och för några har vi kunnat reducera sömnmedicinen, då de sover bättre. För personalen har effekten varit att de är piggare, när de går hem på eftermiddagen. För kvälls- och nattpassen är effekten bland annat, att personalen har lättare somna när de kommer hem, förklarar Bo Smith. 

Personalen använder styrpanelen för dygnsrytmljus

Individuell anpassning

Dygnsrytmljuset lyser av sig självt, och är kompletterat i olika zoner – indelade, anpassade ljusinställningar, som används integrerat i den dagliga vården, i terapeutiska situationer och
till arbetsuppgifter.

— Vi har mycket fokus på ljuset och på vad det åstadkommer under olika tidpunkter. Vi har prövat oss fram och använder idag ljuset aktivt i många olika situationer. Vi värderar hela
tiden, vilka individuella behov som finns, vilket har gett oss framgång, förklarar Randi Holt, teamkoordinator.

Pia Datsomor ger två exempel på, hur ljuset understödjer hennes arbete:

— När jag är i köket på morgonen, sätter jag ofta ljuset på boost i kökszonen för att få extra energi och ljus till uppgiften. Efter middagen sätt vi på mysbelysning, vilket får de äldre att slappna av och falla till ro.

Sjukfrånvaro nära till noll

Lundtoft blev sista året nominerat för arbetsmiljöpriset. Miljön har ett högt fokus på arbetsplatsen, som idag har en sjukfrånvaro på endast 1%.

— Dygnsrytmljuset har gett oss en riktigt bra vardag. Vi kan själva märka det i jämförelse
med det gamla ljuset. Vi har inte huvudvärk när vi går hem, och vi är pigga, säger Randi Holdt

Vardagsrum på äldreboende upplyst med dygnsrytmljus

— En rolig historia från en kollega, är att hon förr i tiden brukade somna på soffan när hon kom hem. Det tyckte hennes man var härligt, för då fick han fjärrkontrollen helt för sig själv. Så började hon att arbeta hos oss, och nu måste mannen dela med sig av kontrollen istället. Det ger en bild av, vilken skillnad det här ljuset gör. Och det gör också en skillnad för våra boenden, berättar Randi Holdt.

Lundtoft_SE_infographic4

RELATERADE ARTIKLAR