Skip to content
Sjukhusrum med dygnsrytmljus
Ane Eskildsenmaj 12, 20182 mins lästid

Ljus med fokus på den enskilda patienten på Centralsjukhuset Karlstad

Med Chroma Zenit Dygnsrytmljus på både uppvaknings- och intensivvårdsavdelningar har Centralsjukhuset i Karlstad skapat en optimal ljusmiljö för både patienter och personal.

2015 fick en helt ny byggnad på Centralsjukhuset i Karlstad dygnsrytmljus på uppvakningsavdelningen, UVA. Det visade sig snabbt att få stor betydelse och därför beslutade sjukhuset 2017 att också installera dygnsrytmljus på intensivvårdsavdelningen, IVA. Därmed har sjukhuset i dag en total ljuslösning från Chromaviso, där också alla 27 operationssalar har hälsofrämjande specialljus.

— Det innebär en stor skillnad jämfört med traditionellt ljus. Nu när vi vet hur bra det fungerar i vår ombyggda del av avdelningen, vill vi absolut ha det även i den del som byggs om den närmsta tiden, berättar Sjukskötare Hans Renberg

Dokumenterat i forskningen

Chroma Zenit Dygnsrytmljuset från Chromaviso är baserat på kunskap om dygnsrytm, sömn och ljus. 2017 offentliggjorde ett internationellt forskningsprojekt med bas på Rigshospitalet i Köpenhamn den första stora kliniska studien i dygnsrytmljus.

Resultatet visade att Chroma Zenit Dygnsrytmljus har en signifikant positiv effekt på behandlingskritiska faktorer som dygnsrytm, depression och trötthet hos patienter.

På IVA i Karlstad har Dygnsrytmljuset varit en viktig del av insatsen med att stabilisera patienternas dygnsrytm och tillstånd, förklarar avdelningschef Carina Eriksson.

— Vi har fokus på att skapa en dygnsrytm för våra patienter eftersom det har betydelse för deras behandlingsresultat och tillfrisknande. Dygnsrytmen har också stor betydelse för om de tappar förnimmelsen av vilken tid på dygnet det är. Här spelar dygnsrytmljuset en viktig roll.

Ett sjukhusrum i dygnsrytmljusets olika faser

Ställs in för varje patient

Dygnsrytmljuset gör det möjligt att skapa ro omkring patienten i den komplexa sjukhusmiljön. Ljuset är zonindelat, vilket betyder att personalen kan ställa in ljuset individuellt vid varje patient.

Bättre arbetsmiljö

För personalen har dygnsrytmljuset inneburit ett lyft i arbetsmiljön och den generella trivseln.

— Jag går mellan olika avdelningar och det är stor skillnad på ljuset. Här är det väldigt ljust på dagen och personalen är piggare. Vi tycker att vi inte är lika trötta och ljuset är skönt för ögonen och för sinnet. Dessutom ser vi detaljer bättre i dygnsrytmljuset, för det är riktigt bra punktbelysning, berättar Carina Eriksson.

Den förbättrade arbetsmiljön bidrar också till att göra sjukhuset till en attraktiv arbetsplats, berättar hon.

Nattljuset är specialutvecklat

På natten är det mörkt vid patienten, för att underlätta en god sömn. Ska personalen se till en patient kan man tända antingen ett bärnstensgult Nattljus, eller om det behövs mer ljus ett Nattarbetsljus – som inte stör patientens dygnsrytm. Vid akuta situationer tänder man Fullt ljus.

I korridorer och gemensamma områden är ljuset på natten bärnstensgult och utan de blå toner som stör kroppens dygnsrytm. Samtidigt är det ett bra och säkert ljus för personalen att vistas och arbeta i.

En patient ligger i en sjukhussäng med punktljus ovanför och dygnsrytmljus på den kvarvarande avdelningen

IVA har Chroma Zenit Dygnsrytmljus överallt på avdelningen. Lösningen är holistisk och tillgodoser både patienter och personal.

Användarvänlig manöverpanel

Ljuset styrs vid varje sängplats via en intuitiv betjäningsmodul med ikoner och text som är utvecklad i samarbete med personalen.

— Det är viktigt för oss att dygnsrytmljuset är zonindelat för varje patient. Så att alla patienter inte vaknar när man tänder ljuset hos en patient. Det sätter fokus på varje enskild patient och vi undviker onödiga störningar, berättarCarina Eriksson

RELATERADE ARTIKLAR