Menu

Användningsområden

Chroma Zenit Dygnsrytmljus är skräddarsytt till enskilda specialiteter och diagnoser. Tillsammans med läkare och forskare har vi tagit fram kliniskt dokumenterade, diagnostikspecifika ljusprotokoll som gör att dygnsrytmljuset stödjer de enskilda diagnoserna och den specifika arbetsmiljön. De olika kraven tillgodoses med nödvändig ingående kunskap från nyaste forskning, nära samarbete med den kliniska personalen och hälsotekniska produkter.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

I menyn till vänster kan du läsa mer om möjligheterna för de olika specialiteterna och dokumentationen vi har på effekten.

Jag arbetar alla tre skiften på avdelningen och därför upplever jag ljuset hela dagen. Jag tycker det är väldigt skönt och jag använder det på alla mina skift.

Tina Mølgaard, sjuksköterska
PlejeCenterLystrup20945
Holbæk
A¦èbenra¦èSygehus_0002
Aabenraa udefra nat

Se också