Skip to content
Chromavisos dygnsljus hänger i en lång rad från taket på ett äldreboende
Ane Eskildsenjanuari 8, 20142 mins lästid

Tillväxtaffärer utmanar den traditionella belysningsindustrin

Chromaviso värnar om att vara användarorienterade - och insisterar på att "innovativt" inte bara är något man säger, utan något man gör. Resultatet talar för sig självt.

Sedan 2006 har Chromaviso gjort sig ett namn som en otraditionell aktör på marknaden för belysning inom hälsosektorn. Utgångspunkten var konceptet "Ergonomiskt ljus", som uppstod ur ett användardrivet behov av funktionell belysning på operationsrum - utvecklat i nära samarbete med överläkare Jesper Durup från Odense Universitetssjukhus. Chromaviso vidareutvecklade produkten, konceptet och satte igång produktionen av Ergonomiskt Ljus. Idag finns det över 300 installationer med Ergonomiskt Ljus över hela landet på operations- och endoskopavdelningar samt inom bild diagnostik. Men det var bara början.

Dygnsrytmeljus för ökad välbefinnande

Nästa innovation från Chromaviso är "Ergonomiskt Dygnsrytm Ljus", som har en bred användning inom hälsosektorn och överallt där människor arbetar dygnet runt. Ergonomiskt Dygnsrytm Ljus är byggt kring speciella ljusarmaturer som är programmerade för att följa dygnsrytmen. Med Ergonomiskt Dygnsrytm Ljus normaliseras både patienters och personals dygnsrytm, vilket främjar behandlingen och har en positiv effekt på personalens välbefinnande. Sedan 2013 har cirka 80 sängplatser utrustats med Ergonomiskt Dygnsrytm Ljus och nya beställningar fortsätter att komma in. Ljuskonceptet är också en del av det nya sinnesstimulerande konceptet Curavivo.

Öppen innovation är framtiden

— Vår drivkraft är entusiasm och nya innovativa sätt att göra saker på, berättar Anders Kryger, VD på Chromaviso och fortsätter:

— Vi är nära användarna och utgår från deras behov. Dialog och lyhördhet är kärnan. Samtidigt är vi ett kunskapsbaserat företag som riktar vår kommunikation så att den är relevant och engagerande. Vi är starka på rådgivning och individuella lösningar. För oss handlar innovation om att tänka utraditionellt och att ha något på hjärtat. På Chromaviso drivs vi av att förstå ljusets betydelse för människor - och vi vill skapa optimala förhållanden för patienter och personal genom nytänkande ljusdesign. Vi arbetar dagligen med det kliniska personalen på sjukhusen och är specialiserade på att förstå och omvandla deras komplexa behov till enkla och användbara ljuslösningar som ger stor användarnöjdhet.

Framtidens tillväxt

Nyligen har Chromaviso fått ett kontrakt för att leverera Ergonomiskt Dygnsrytm Ljus till en nybyggd psykiatrisk anläggning i Åbenrå. Samtidigt finns det intresse för den banbrytande ljuskonceptet inom andra områden, inklusive äldreomsorgen. Med hundratals installationer på skandinaviska sjukhus är både Ergonomiskt Ljus och Ergonomiskt Dygnsrytm Ljus nu erkända belysningsstandarder - och ljuskoncepten drar stor uppmärksamhet från utländska sjukhus.

Chromaviso är en del av det nya tillväxtmiljön runt Århus Universitetssjukhus Skejby, där också MTIC MedTec Innovation Center är beläget. Fram till 2015 samarbetar Chromaviso med Århus Universitetssjukhus och Glostrup Hospital för att vidareutveckla den befintliga evidensbaserade kunskapen om dygnsrytmeljus. Marknadsmodningsfonden har beviljat 5,3 miljoner kronor till projektet.

RELATERADE ARTIKLAR