Skip to content
Chromavisos døgnrytmelys hængende i en lang række fra loftet på et plejehjem
Ane Eskildsenjanuar 8, 20142 mins læsetid

Vækstvirksomhed udfordrer den traditionelle belysningsbranche

Chromaviso holder fast i brugernærheden – og insisterer på at ”innovativ” ikke er noget, man siger, men noget man gør. Resultatet taler sit eget sprog.

Siden 2006 har Chromaviso markeret sig som en utraditionel spiller på markedet for belysning i sundhedssektoren. Udgangspunktet var konceptet ”Ergonomisk lys”, der udsprang af et brugerdrevent behov for funktionel belysning på operationsstuer – udviklet i tæt samarbejde med overlæge Jesper Durup fra Odense Universitetshospital. Chromaviso videreudviklede produktet, konceptet og satte Ergonomisk Lys i produktion. I dag findes mere end 300 installationer med Ergonomisk Lys over hele landet på operations- og endoskopiafdelinger og indenfor billeddiagnostik. Men det var kun begyndelsen.

Ergonomisk Døgnrytmelys for bedre trivsel

Næste skud på Chromaviso stammen er ”Ergonomisk Døgnrytmelys”, der har bred anvendelse inden for sundhedssektoren og alle andre steder, hvor mennesker arbejder døgnet rundt. Ergonomisk Døgnrytmelys er bygget op omkring særlige lysarmaturer, der er programmeret til at følge døgnets rytme. Med Ergonomisk Døgnrytmelys normaliseres både patienternes og personalets døgnrytme, hvilket virker behandlingsstimulerende og har positiv effekt på personalets trivsel. I 2013 er der etableret omkring 80 sengepladser med Ergonomisk Døgnrytmelys – og nye ordrer tikker løbende ind. Lyskonceptet er endvidere del af et nyt sansestimulerende koncept Curavivo.

Åben innovation er vejen frem

— Vi er drevet af entusiasme og nye innovative måder at gøre tingene på, fortæller Anders Kryger, administrerende direktør i Chromaviso og fortsætter:

— Vi er tæt på brugerne og tager udgangspunkt i deres behov. Dialog og lydhørhed er omdrejningspunktet. Samtidig er vi en vidensbaseret virksomhed, der målretter vores kommunikation, så den er relevant og vedkommende. Vi er stærke på rådgivning og individuelle løsninger. For os handler innovation om at gå utraditionelt til værks – og at have noget på hjertet. I Chromaviso drives vi af, at forstå lysets betydning for mennesker – og vi ønsker at skabe optimale forhold for patienter og personale gennem nytænkende lysdesign. Vi har vores daglige gang blandt det kliniske personale på hospitalerne og er specialiseret i at forstå og omsætte deres komplekse behov til enkle og anvendelige lysløsninger med stor brugertilfredshed.

Fremtidens vækst

Senest har Chromaviso fået kontrakt på levering af Ergonomisk Døgnrytmelys til et nyt psykiatribyggeri i Åbenrå. Samtidig er der interesse for det banebrydende lyskoncept indenfor andre områder blandt andet ældreplejen. Med mange hundrede installationer på skandinaviske hospitaler er både Ergonomisk Lys og Ergonomisk Døgnrytmelys i dag anerkendte belysningsstandarder – og lyskoncepterne er genstand for stor opmærksomhed fra udenlandske hospitaler.

Chromaviso er en del af det nye vækstmiljø omkring Århus Universitetshospital Skejby, hvor også MTIC MedTec Innovation Center holder til. Frem til 2015 arbejder Chromaviso sammen med Aarhus Universitetshospital og Glostrup Hospital på at videreudvikle den eksisterende evidensbaserede viden omkring døgnrytmelys. Markedsmodningsfonden har bevilliget 5,3 Mio kr. til projektet.

RELATEREDE ARTIKLER