Skip to content
Chromavisos betjeningspanel på lang gang med ravfarvet døgnrytmelys i Aabenraas psykiatri
Ane Eskildsenjuni 10, 20133 mins læsetid

Chromaviso får støtte fra Markedsmodningsfonden

Chromaviso har sammen med Aarhus Universitetshospital og Glostrup Hospital fået støtte fra Markedsmodningsfonden til at videreudvikle og dokumentere lyskonceptet Ergonomisk Døgnrytmelys.

Chromaviso har sammen med Aarhus Universitetshospital og Glostrup Hospital fået støtte fra Markedsmodningsfonden til at videreudvikle og dokumentere lyskonceptet ”Ergonomisk Døgnrytmelys”. Lyskonceptet skal skabe bedre forhold for patienter og personale i områder med døgnaktivitet.

Markedsmodningsprojektet har et total budget på knap kr. 10 mio., som støttes med et tilskud på 50 % fra markedsmodningsfonden. Der er tale om et innovativt og omfangsrigt projekt, som er det største af sin art i Europa. Projektet løber indtil medio 2015 og omfatter både forskning inden for døgnrytmelys samt videreudvikling og dokumentation af ”Ergonomisk Døgnrytmelys”.

Projektet er et unikt samarbejde mellem privat og offentlig virksomhed om at skabe kvalitet og innovation både i forhold til teknologi og evidens inden for døgnrytmelys. Derfor involverer samarbejdet både de kliniske og bygge- og anlægsafdelinger på begge hospitaler samt Chromaviso.

Chromaviso har implementeret ”Ergonomisk Døgnrytmelys” på flere danske hospitaler, og tilbagemeldingerne omkring løsningerne er yderst positive. Lyskonceptet skal nu videreudvikles og dokumenteres i samarbejde med Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital og Neurologisk afdeling N på Glostrup Hospital. Døgnrytmekonceptet installeres i 2. kvartal i år og primo september påbegyndes videreudviklingen af konceptet og den forskningsmæssige del af projektet.

— Visionen er at videreudvikle og udfordre den eksisterende evidensbaserede viden i forhold til brug af dagslys, kunstigt lys og døgnrytmestyring i hospitalsverden, siger Klaus Lunding hospitalsdirektør på Glostrup Hospital.

Stærk sammenhæng mellem sundhed og menneskets døgnrytme

Formålet med projektet er at videreudvikle et lyskoncept, der understøtter den biologiske døgnrytme ved at sikre et optimalt samspil mellem dagslys og kunstigt lys.

Døgnrytmekonceptet skal bidrage til at balancere den naturlige døgnrytme, som er forstyrret i forbindelse med akut opstået sygdom hos patienterne.  En normalisering af døgnrytmen er vigtig for patienternes velvære og trivsel og dermed også deres behandlingsforløb. Derudover skal personale med natarbejde skånes mod de uhensigtsmæssige påvirkninger af traditionelt kunstigt lys samtidig med, at der tages højde for arbejdslys til de forskellige arbejdssituationer.

Chromavisos idé til lyskonceptet udspringer oprindelig af forskning på området, som indikerer en stærk sammenhæng mellem sundhed og menneskets døgnrytme. Det har skabt en efterspørgsel efter belysningsløsninger, der tilgodeser behovet for at skabe en optimal døgnrytme for både patienter og personale med nattearbejde. Det Ergonomiske Døgnrytmelys tager også højde for patienter og personale differentierede lysbehov. Hvor patienterne har behov for en hurtig normalisering af døgnrytmen samt ro og hvile, så har personalet samtidig brug for lys til akut situationer, behandling, rapportering og monitorering. Det kræver en særlig teknologi og viden at forene disse behov i en sammenhængende lysløsning.

Døgnrytmelys til gavn for patienter og personale

— I Chromaviso drives vi af at forstå lysets betydning for os mennesker, og hvordan vi igennem vores lyskoncepter kan skabe optimale forhold for patienter og personale. Det er afgørende for os, at vi udvikler vores løsninger i tæt dialog med brugerne, så at vi kan forstå og omsætte deres komplekse behov til enkle og brugervenlige lysløsninger. Vi er derfor glade for støtten fra Markedsmodningsfonden og for at Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital har ønsket at medvirke i projektet, siger Anders Kryger, adm. direktør i Chromaviso.

Formålet med markedsmodningsprojektet er at skabe et unikt, veldokumenteret og kosteffektivt døgnrytmekoncept, som skaber værdi i form af bedre forhold for både patienter og personale.

Ergonomisk Døgnrytmelys retter sig først og fremmest mod hospitalsvæsenet og i særdeleshed områder, hvor der er aktivitet døgnet rundt, og hvor der er behov for differentieret belysning. Derudover vil lyskonceptet med fordel kunne anvendes i områder med døgnaktivitet både indenfor og udenfor sundhedssektoren. Produktløsningen skal endvidere gøre det muligt at tænke døgnrytmelys ind i større arealer i såvel eksisterende som nyt sygehusbyggeri i Danmark som internationalt.

RELATEREDE ARTIKLER