Skip to content
Arkitektritning över Skaraborgs sjukhus i Skövde
Ane Eskildsenaugusti 18, 20201 mins lästid

Nytt akutsjukhus i Skövde väljer hälsofrämjande ljus från Chromaviso

Skaraborgs sjukhus i Skövde bygger för närvarande ett toppmodernt akutsjukhus med hälsofrämjande belysning från danska Chromaviso - en högkvalitativ lösning enligt Leif Fransson, VD för SP Gruppen, ett av de konsultföretag som är involverade i projektet.

— Vi genomförde en noggrann kostnads-nyttoanalys av pris, produkter, tjänster, bevisgrad och vi valde därför Chromaviso. Chromaviso är en mycket kompetent och pålitlig partner. De har en viktig kunskap och bevis som bidrar till att säkerställa hälsofrämjande effekter på patienter och personal. Dessutom håller deras lösning högsta standard vad gäller design, produkter, garantier, tjänster och driftsättning. Vi känner oss väldigt trygga med att ljuset i Skövde kommer att vara framgångsrikt, eftersom det har varit det på andra stora sjukhus, förklarar Leif Fransson.

Arkitektritning över receptionen på Skaraborgs Sjukhus i Skövde

 

Lösningarna för framtiden

Det nya AS Blocket, som är namnet på byggnaden, sträcker sig över totalt 40.000 kvadratmeter och har en integrerad ljuslösning anpassad för olika avdelningar och med diagnosspecifika ljusprotokoll för att säkerställa optimala förhållanden vid behandling av kritiskt sjuka patienter samt för att främja personalens arbetsmiljö och välbefinnande.

På intensivavdelningen, post-operation och akuten har de valt Chroma Zenit dygnsrytmljus – Chromavisos evidensbaserade lösning som är dokumenterad i forskningsprojekt från bland annat Rigshospitalet. Samtidigt har de valt att integrera lösningen med musikintervention för att främja återhämtning och integritet.

På 12 operationsrum och 2 hybrid-operationsrum med kikarkirurgi, öppen kirurgi och bilddiagnostik har de valt Chromavisos Ergonomiskt Ljus-lösning där färgat ljus skapar optimala skärmbilder och arbetsmiljö före, under och efter operationen.

Projektet i Skövde är ett i raden av flera svenska sjukhus som väljer den danska ljuslösningen. Bland annat har Karlstad Centralhospital, Malmö, Värnamo, Eksjö, Södersjukhuset och flera andra stora svenska sjukhus valt denna lösning.

RELATERADE ARTIKLAR