Skip to content
Karolinska Universitetssjukhuset sett från utsidan
Ane Eskildsenaugusti 11, 2020< 1 mins lästid

Ergonomiskt Ljus på Karolinska Universitetssjukhuset

 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm – Projekt Chopin – är ett banbrytande projekt i Sverige, med en total yta på 29 000 kvadratmeter. Chromaviso Ergonomisk Belysning var en integrerad lösning från början och är nu redo att tas i bruk på 30 olika operationsrum med specialiseringar inom bland annat kikarchirurgi, ERCP, angiografi, bild- och ultraljudsdiagnostik samt röntgen.

Chromaviso arbetar nu med att utbilda personal och göra de sista anpassningarna för att säkerställa nöjdhet och värde.

RELATERADE ARTIKLAR