Menu

Ergonomiskt Ljus på interventionscenter på Skaraborgs Sjukhus i Skövde

På interventionscentret på Skaraborgs Sjukhus används Ergonomiskt Ljus för att skapa en bra arbetsmiljö. Bättre kontakt med skärmen, bättre bildkvalitet och tydligare kontrast är en del av resultatet.

Skaraborgs Sjukhus, Skövde utvidgades 2012 med ett nytt interventionscenter. Som en del av byggprocessen beslutade man att installera Ergonomiskt Ljus, som det innovativa danska företaget Chromaviso står bakom.

Sjukhuset har Ergonomiskt Ljus på 1 stor hybridsal, 1 ablationssal, 1 PCI-sal, 2 operationssalar och 4 manöverrum och 3 granskningsstationer.

Jag har bättre kontakt med skärmen. Jag ser bilderna bättre i Ergonomiskt Ljus, också när det gäller kontraster

Jason Stewart, kardiolog

”Det är ett mycket behagligt ljus. Vi har operationer och interventioner cirka 12 timmar om dagen och därför är belysningen väldigt viktig för oss. Ergonomiskt Ljus har gjort stor killnad. Vi är inte så trötta längre”, säger röntgensjuksköterska Gunilla Björck.

_DSC0263
_DSC0270
_DSC0265
_DSC0264

Ser bilden bättre
Ljuslösningen är utvecklad för att främja arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet. På Skaraborgs Sjukhus har ljuskonceptet gett resultat.

”Jag har bättre kontakt med skärmen. Jag ser bilderna bättre i Ergonomiskt Ljus, också när det gäller kontraster”, berättar kardiologen Jason Stewart.

Just de bättre kontrasterna är en av fördelarna med att använda rött ljus bakom skärmen och komplementfärgen grön bakom den intervenerande personalen till röntgenbilder. Färgat ljus minskar reflexer i skärmarna.

DSC0296-2

Ergonomiskt Ljus skapar en bättre skärmbild

Zonuppdelat färgat ljus
Under en operation eller intervention delas rummet in i färgade ljuszoner som är anpassade till de olika arbetsfunktionerna. Till förberedelse och rengöring används ett kraftigt vitt ljus som simulerar dagsljus, understödjer kroppens dygnsrytm och är hälsofrämjande.

När patienten kommer till ett rum tänds ett lugnande, varmt patientljus.

”Det är ett flexibelt ljus till både före, under och efter behandling. Vi har olika inställningar beroende på vilken behandling vi ska utföra och var skärmarna är placerade. Det betyder att vi alltid har det ljus som passar till det ingrepp vi gör. Och när vårt behov ändrar sig har vi möjlighet att justera ljuset”, förklarar Gunilla Björck. Hon berättar dessutom att ljuset fungerar bra för att hitta rätt medicin och rätt utrustning.

Ergonomiskt Ljus består av den effektiva kombinationen av komplementfärgerna rött och grönt ljus som Chromaviso har utvecklat.

Det är ett mycket behagligt ljus. Vi har operationer och interventioner cirka 12 timmar om dagen och därför är belysningen väldigt viktig för oss

Gunilla Björck, röntgensjuksköterska

Varför det fungerar
Grönt ljus bakom skärmen ger bättre kontraster/konturer på skärmen och reducerar ögonbelastning, medan det röda ljuset minimerar blänk och reflexer på skärmen och skapar balanserad arbetsmiljö och optimal belysning för den övriga personalen i rummet. Därutöver har anestesin en vit spot till att optimera övervakningen av patienten. Med kombinationen förbättras arbetsmiljön och kvaliteten och patientsäkerheten höjs.

Förutom operations- och interventionssalarna har avdelningen installerat Ergonomiskt Ljus på fyra manöverrum till bilddiagnostik. Här används rött ljus bakom skärmen och grönt bakom
personalen vid interventionsbordet.

Enkel betjäning – optimalt ljus är bara ett tryck borta
Alla inställningar är utvalda mot bakgrund av avdelningens behov, arbetsrutiner och Chromavisos dokumenterade användarbeteende från liknande installationer. Det ger hög användbarhet och tillfredsställelse hos personalen.

Betjäningen fungerar väldigt fint. Det är enkelt att ändra och vi använder den flera gånger om dagen. Vi har på det hela taget varit mycket nöjda med lösningen och med samarbetet med Chromaviso

Gunilla Björck, röntgensjuksköterska

Ljusinställning
Belysningen är anpassad till användarnas behov på varje rum och innefattar skräddarsydda ljusinställningar till vissa zoner och rutiner före, under och efter behandlingsproceduren.

Ljuset betjänas via Chromavisos specialdesignade manöverpanel som betyder att rätt ljus bara är ett tryck borta.

Ett axplock av ljusinställningarna på Skaraborg sjukhus:

 • Städning – ett kraftigt vitt ljus
 • Patient in/ut – ett varmt mottagande
 • Röngten vänster eller höger VIOLETT
 • Röngten bilateral GRÖNT eller RÖTT
 • Öppen kirurgi

Fördelar med Ergonomiskt Ljus
Ergonomiskt Ljus är zonindelad, färgat ljus för operationssalar och undersökningsrum.

Ljuslösningen består av den effektiva kombinationen av grönt och rött ljus, som ger dokumenterade resultat i form av arbetsmiljö, kvalitet i arbetsrutiner och patientsäkerhet.

 • Bevisad effekt när det gäller att minimera reflektioner och reflexer på skärmar och optimera skärmkvaliteten
 • Ger mindre belastning i ögat och mindre spänning
 • Innebär mindre trötthet och ökad koncentration
 • Zonindelad ljus säkerställer rätt belysning för alla samtidigt
 • Enkel användning säkerställer hög användbarhet
 • Möjlighet till dagsljus simulering mellan operationer

Se också