Skip to content
Claus Puggaard fra Chromaviso snakker med sundhedspersonale om de mange fordele ved ergonomisk lys på operationsstuer
Ane Eskildsenjanuar 4, 20163 mins læsetid

Ergonomisk Lys på Interventionscenter på Skaraborg Sjukhus i Sverige

På interventionscentret på Skaraborg Sjukhus i Sverige anvendes Ergonomisk Lys for at skabe et godt arbejdsmiljø. Bedre kontakt med skærmen, bedre billedkvalitet og tydeligere kontraster lyder nogle af resultaterne.

Skaraborg Sjukhus udvidede i 2012 med et nyt interventionscenter. Som en del af byggeprocessen, blev det besluttet at installere Ergonomisk Lys, som den innovative danske virksomhed Chromaviso står bag. Chromaviso er eksperter i sundhedsfremmende lysløsninger, og har udviklet lyskonceptet Ergonomisk Lys efter en grundig dialog med læger og sygeplejersker i hele Skandinavien.

— Det er et meget behageligt lys. Vi har operationer og interventioner ca. 12 timer dagligt, og derfor er belysningen meget vigtig for os. Ergonomisk Lys har gjort en stor forskel. Vi er ikke så trætte længere, siger Gunilla Björck, røntgensygeplejerske.

_DSC0263

Ser billedet bedre

Lysløsningen er udviklet til at fremme arbejdsmiljø, kvalitet og sikkerhed. På Skaraborg Sjukhus har lyskonceptet givet resultater.

— Jeg har bedre kontakt med skærmen. Jeg ser billederne bedre i Ergonomisk Lys, også i forhold til kontraster, fortæller Jason Stewart kardiologi specialist.

Netop de bedre kontraster er en af fordelene ved at anvende rødt lys bag skærmen, og komplementærfarven grøn bag det intervenerende personale til røntgenbilleder, hvorimod farvezonerne er modsat til eksempelvis kikkertoperation. Farvet lys mindsker refleksioner i skærmene.

Zoneopdelt farvet lys

Under en operation eller intervention inddeles rummet i farvede lyszoner, der er tilpasset de forskellige arbejdsfunktioner. Til klargøring og rengøring anvendes et kraftigt hvidt lys, som simulerer dagslys, understøtter kroppens døgnrytme og er sundhedsfremmende. Når patienten ankommer på en stue tændes for et beroligende, varmt patientlys.

— Det er et fleksibelt lys til både før, under og efter procedure. Vi har forskellige indstillinger afhængigt af, hvilken procedure vi skal foretage og hvor skærmene er placeret. Det betyder, at vi altid har det lys, der passer til det indgreb, vi gennemfører. Og når vores behov ændrer sig, har vi mulighed for at justere lyset, forklarer Gunilla Björck. Hun fortæller desuden at lyset fungerer godt if. finde den rette medicin og det rette udstyr.

Sundhedspersonale står og gør klar til operation på operationsstue

Ergonomisk Lys består af den effektive kombination af komplementærfarverne rødt og grønt lys, som Chromaviso har udviklet. Grønt lys bag skærmen giver bedre kontraster/konturer på skærmen og reducerer øjenbelastning, mens det røde lys minimerer genskær og refleksioner på skærmen og skaber balanceret arbejdsmiljø og optimal belysning for det øvrige personale i rummet. Derudover har anæstesien et hvidt spot til at optimere udsynet til patienten. Med kombinationen forbedres arbejdsmiljø og kvaliteten og patientsikkerheden øges.

Ud over operations- og interventionsstuerne har afdelingen installeret Ergonomisk Lys på fire manøvrerum til billeddiagnostik. Her anvendes rødt lys bag skærmen og grønt bag personalet ved interventionsbordet.

Enkel betjening – optimale lys er ét tryk væk

Betjeningen er specialudviklet, for at sikre at det er nemt for personalet at skifte lysindstilling. På operationsstuerne kan personalet vælge imellem en række grundindstillinger. Alle indstillinger er udvalgt på baggrund af afdelingens behov, arbejdsgange og Chromavisos dokumenterede brugeradfærd fra lignende installationer. Det sikrer høj brugbarhed og tilfredshed blandt personalet.

— Betjeningen fungerer meget fint. Det er nemt at skifte, og vi bruger den flere gange dagligt. Vi har i det hele taget været meget tilfreds med løsningen og med samarbejdet med Chromaviso, forklarer Gunilla Björck.

Fakta

Om løsningen på Skarreborg Sjukhus, Skövde

 • 1 stor Hybridstue, 1 ablationsstue, 1 PCI stue, 2 operationsstuer og 4 manøvrerum og 3 beskriverstationer med Ergonomisk Lys.
 • Afdelingen har 4-5 operationer dagligt pr. operationsstue. I alt ca. 12 timer i alt dagligt pr. stue.
 • Alle stuer har Chromavisos blå betjeningspanel med flere grundindstillinger
 • Et udsnit af de forskellige indstillinger er:
  • Städning – et kraftigt hvidt lys,
  • Patient in/ut – en varm modtagelse
  • Rtg vänster eller höger
  • Rtg vänster eller höger VIOLET
  • Rtg bilateral GRÖN eller RÖT
  • Open kirugi


Om Ergonomisk Lys

Ergonomisk Lys er et zoneopdelt, farvet lys til operations- og undersøgelsesstuer. Lysløsningen består af den effektive kombination af grønt og rødt lys, som giver dokumenterede resultater i form af arbejdsmiljø, kvalitet i procedure og patientsikkerhed.

Belysningen er tilpasset brugernes behov på den enkelte stue og indeholder skræddersyede lysindstillinger til udvalgte zoner og arbejdsgange før, under og efter procedure. Et specialdesignet betjeningsunivers betyder, at den optimale belysning altid kun er et tryk væk.

Ergonomisk Lys er i dag standardbelysningen på de fleste sygehuse i hele Skandinavien, og flere og flere nybyggede sygehuse vælger at installere Ergonomisk Lys på samtlige operationsstuer.

RELATEREDE ARTIKLER