Menu

Sjukhus

Chroma Zenit bygger på en unik plattform av erfarenhet och kunskap om intensivvård och rehabilitering. Sedan 2013 har Chromaviso arbetat med forskare, läkare, sjuksköterskor och arkitekter för att skapa ett dygnsrytmljus som stödjer den komplexa sjukhusmiljön. Här är det helt avgörande att dygnsrytmljuset är holistiskt och förenar hänsynen till både patienter och personal. Det gör Chroma Zenit och effekten av vårt ljusprotokoll är dokumenterad i:

  • Referentgranskad evidensdokumentation: Effekten på patienter – klinisk studie vid avdelningen för klinisk apoplexi, Glostrup Rigshospital (2013-2017)
  • Klinisk dokumentation: Effekt på personal – pilotstudie vid Rigshospitalet och Århus universitetssjukhus (2013–2018)
  • Bästa praxis-dokumentation från över 50 sjukhus i Skandinavien sedan 2013 – som Centralsjukhuset Karlstad, Hudiksvall Sjukhus, Värnamo Sjukhus, Malmö Sjukhus
  • Utvecklingsprojekt finansierat av Markedsmodningsfonden med Rigshospitalet och Århus universitetssjukhus

Chroma Zenit rekommenderas av läkare och forskare som en icke-farmakologisk intervention – en aktiv del av behandlingen.

hospitaler

Chroma Zenit Dygnsrytmljus – nattljus

Chroma Zenit gör skillnad inom flera specialområden – från uppvakning, intensivvård, rehabilitering m.m. Läs om utvalda specialiteter nedan, eller kontakta oss om du vill veta mer om en särskild specialitet. Vi arrangerar ofta en visning på sjukhusen där vi har implementerat ljus så att du kan få höra användarnas erfarenheter inom samma specialområde som ditt – och du kan med egna ögon uppleva ljusets effekt.

Läs mer om de kliniska studierna och evidens i praxis som dokumenterar effekten av Chroma Zenit Dygnsrytmljus.

Neurokirurgisk intensivvård
Patienter i neurokirurgisk intensivvård är känsliga och kräver speciell vård. När patienterna återfår medvetandet vet de normalt inte var de är. De är förvirrade, oförmögna att orientera sig – och deras dygnsrytm är ofta störd. Chroma Zenit Dygnsrytmljus har en omedelbart märkbar effekt på både patienter och personal – och påverkar patientens sömnmönster på ett positivt sätt. En patient som får en hel natts sömn är mer utvilad – och därför mindre förvirrad och därför klar för tidig rehabilitering.

Den neurointensiva vårdavdelningen, NIA, vid Århus universitetssjukhus var först att använda Chroma Zenit Dygnsrytmljus och har dokumenterat effekten på både patienter och personal genom flera kliniska studier.

Chroma Zenit Dygnsrytmljus från Chromaviso har en omedelbart noterbar effekt på både patienter och personal – och påverkar patientens sömnmönster på ett positivt sätt.

Leanne Langhorn, specialistsjuksköterska, neurointensiven NIA, Århus universitetssjukhus

Neurorehabilitering
I neurorehabiliteringsavdelningarna kommer patienterna direkt från neurointensiv vård och är fortfarande mycket känsliga. Patienterna kan vara oroliga efter trauman komma i riskzonen för delirium. Dessutom har patienterna ofta en störd dygnsrytm. Med Chroma Zenit Dygnsrytmljus normaliseras patientens dygnsrytm, antalet depressioner halveras och tröttheten, som vanligtvis är ett mycket stort problem, reduceras signifikant. Detta betyder att patienterna börjar sin rehabilitering och vidare behandling snabbare.

Enheten för klinisk apoplexi vid Rigshospitalet Glostrup har haft Chroma Zenit Dygnsrytmljus sedan 2013 och har i en doktorsavhandling dokumenterat effekten av ljuset på patienter – en studie som har blivit internationellt erkänd. Dessutom har Hammel Neurocenter också Chroma Zenit Dygnsrytmljus.

Allmän intensivvård
I allmän intensivvård blir patienterna i den mest akuta och kritiska fasen av sjukdomen – och de behöver därför intensiv vård och behandling. Ostörd sömn och en stabil dygnsrytm har en positiv påverkan på rehabiliteringen och välbefinnandet hos intensivvårdspatienter. Chroma Zenit Dygnsrytmljus bidrar till en naturlig dygnsrytm för både patienter och personal.

Chroma Zenit Dygnsrytmljus är aktivitetsbaserat och zonindelat, vilket gör att personalen kan utföra sitt arbete utan att störa patienten. Samtidigt är dygnsrytmljuset utrustat med ett speciellt nattljus som inte stör produktionen av sömnhormonet melatonin.

Hjärtintensiv vård
På den hjärtintensiva vårdenheten finns mycket utsatta patienter med behov av högspecialiserad vård och behandling. En del av patienterna karaktäriseras av allvarligt delirium i form av diffust medvetande, desorientering, försämrat korttidsminne och ändrad sömnrytm. För dessa patienter är det viktigt med en stabil dygnsrytm. Chroma Zenit Dygnsrytmljus är programmerat att följa solens rytm under dygnet och har ett speciellt nattljus som inte stör produktionen av sömnhormonet melatonin. Samtidigt skonar ljuset också personalen på nattskiftet från de ohälsosamma effekterna av traditionell artificiell belysning eftersom Chroma Zenit Dygnsrytmljus ger det ideala ljuset för arbete med vård och behandling av patienter och andra arbetsuppgifter.

Se också