Menu

Skräddarsydd ljuslösning till Skaraborg Sjukhus, Skövde

Skaraborg Sjukhus, Skövde , bygger ett nytt modernt akutsjukhus (AS-Blocket) – med Chromavisos hälsofrämjande belysning

”Vi utförde en kostnadsmedveten analysering av pris, produkt, service och nivå av evidens, och vi valde Chromaviso. Chromaviso är en mycket kompetent och pålitlig partner. De har den väsentliga kunskapen och evidensen för att säkerställa hälsosamma effekter hos patienter och personal, och deras lösning har högsta standard i form av design, produkt, garanti, service och kommissionering. Vi känner oss väldigt säkra på att belysningen i Skövde kommer att nå stor framgång, precis som det har gjort på många andra stora sjukhusprojekt,” säger Leif Fransson, direktör på SP Gruppen, och Linus Idermark, partner hos Tribus, rådgivare i projektet.

Lösningen

40.000 kvadratmeter integrerad ljuslösning skräddarsydd efter olika specialitetsområden och med diagnosspecifika ljusprotokoll för att säkerställa optimala förhållanden i behandlingen av kritiskt sjuka patienter och för arbetet och välmåendet hos personalen.

  • Chroma Zenit evidensbaserat dygnsrytmljus till IVA, UVA och akutmottagning integrerat med Chroma Sound, ”musik som medicin” – evidensbaserad musik som säkerställer återhämtning och hög integritet.
  • Ergonomiskt Ljus till 12 operationssalar, 2 hybridsalar med titthålskirurgi, öppen kirurgi och bilddiagnostik.

Se också