Menu

Implementeringen har lyckats från dag ett på Ålholmhjemmet

Ålholmhjemmet har det senaste halvår implementerat Chroma Zenit Dygnsrytmljus som en del av demensinsatsen. I dag har centret dygnsrytmljus i de flesta gemensamma utrymmen, korridorer, kontor och i sex bostäder.

”Vi valde dygnsrytmljus för att hjälpa våra demensdrabbade boende att få en bättre natt. De vaknade ofta, gick ut i korridorerna och ville ha frukost. Vårt gamla ljus väckte dem och gjorde det svårt att få dem i säng”, förklarar Kirsten Gosvig, ledare på vårdcentret.

Aalholmhjemmet-6774

Chroma Zenit Dygnsrytmljus – nattljus

Den första etappen av dygnsrytmljuset var klar samtidigt som den mörka vinterperioden började i oktober 2017.

”Det var klart på en fredag och då jag kom till jobbet på måndagen var alla väldigt entusiastiska. Vi har inte behövt en lång implementeringsperiod – vi har skördat frukterna från dag ett. Det har varit så användarvänligt och enkelt att ta i bruk”, berättar Kirsten Gosvig.

Det är en av de välfärdsteknologier vi har implementerat som verkligen har lyckats från början.

Kirsten Gosvig

De boende är lugnare
Chroma Zenit Dygnsrytmljus är dokumenterat i kliniska studier och undersökningar. Ljuset har också gjort stor skillnad för de boende på Ålholmhjemmet.

”Det är lugnare på natten. Generellt sover de bättre och det är inte så många som går upp. Det är kanske fortfarande en och annan som vaknar, men då är de lugnare”, berättar Kirsten Gosvig. Hon har mot bakgrund av de fina resultaten prioriterat att sprida dygnsrytmlösningen i flera omgångar. Senast har sex boende fått dygnsrytmljus i bostaden och det har visat sig mycket gynnsamt.

”De boende som har dygnsrytmljus i bostaden har blivit ännu tydligare i sin dygnsrytm och på morgonen har den lugna starten av ljuset betytt att de har en lugnare morgon. De går tyst och stilla upp, tar på sig kläderna och går ut och äter. Det är inte ”full fart” längre.” Särskilt en boende, som tidigare var väldigt orolig, har ändrat beteende efter att ha fått dygnsrytmljus i bostaden. I dag sover vederbörande mycket mer och är generellt lugnare.

Personalen är begeistrad
Även om dygnsrytmljuset i första hand var tänkt för de boende har personalen också upplevt det som värdefullt.

”Nattvakterna är väldigt begeistrade. De upplever att deras egen dygnsrytm blir understödd. Även om de har varit på arbete kommer kroppen ned i varv och de har lättare att somna när de kommer hem. De tycker också om den ro det är på avdelningarna om natten”, förklarar Kirsten
Gosvig.

Aaholmhjemmet

Chroma Zenit Dygnsrytmljus återskapar solens naturliga ljus

Stor vinst för personalen
Dag- och kvällsvakterna märker också effekten.

“Dagvakterna har mer energi efter en arbetsdag, mindre huvudvärk och inte så ont i ögonen. De är glada för den milda starten som är i ljuset när de kommer till jobbet kl. 7, liksom kvällsvakterna är glada att ljuset dämpas sakta fram emot kvällen och det kommer ro över huset. Det betyder att de är fortare klara att gå och lägga sig och sova när de kommer hem.”

“Tidigare kunde det gå två timmar, i dag kan de somna efter en halv till en timme.”, förklarar Kirsten Gosvig.

Det här är en av de investeringar där jag kan se en lika stor vinst för både medarbetarna och de boende. Det handlar om välbefinnande, sömn och dygnsrytm. Jag tror så mycket på det att jag också har det på mitt eget kontor.

Kirsten Gosvig

Ett bättre hem för invånarna
Kirsten Gosvig och den övriga personalen skulle gärna vilja ha Chroma Zenit Dygnsrytmljus i de resterande bostäderna och gemensamma utrymmena.

“Det blir ett annat lugn över vårdhemmet och det ger ett bättre hem för dem som bor här och ett bättre arbetsliv för personalen – med förhoppningsvis mindre sjukdom på längre sikt. Med investeringen sänder vi samtidigt en signal om att vi vill säkra goda ramar för både boende och medarbetare.”

Aalholmhjemmet-6532

Smidig implementering
En avgörande del av succén har varit den smidiga implementeringen, förklarar Kirsten Gosvig. Chromaviso har varit ansvariga för implementeringen av dygnsrytmljuset – både användarträningen, anpassningar och den slutliga ljuskalibreringen som är avgörande för den minskade huvudvärken och den goda upplevelsen av att vistas i ljuset.

”Alla – både medarbetare, boende och deras familjer – har med egna ögon tydligt kunna se skillnaden på det nya och det gamla ljuset. I takt med att de goda erfarenheterna med ljuset spred sig började förväntningens glädje också att sprida sig – även hos dem som var en smula tveksamma. Det betyder att vi i dag har ett stort engagemang omkring ljuset.”

Vi har varit mycket nöjda med samarbetet med Chromaviso. Det har bara fungerat. Det är intressant att man kan göra en förändring som har så många positiva resultat och samtidigt är så enkel att implementera.

Kirsten Gosvig

Se också