Skip to content
Två sjuksköterskor går och pratar tillsammans i en lång sjukhuskorridor i Chroma Zenit dygnsrytmljus på Hudiksvalls sjukhus
Ane Eskildsenjanuari 31, 20182 mins lästid

Dygnsrytmlösning och musikintervention på Hudiksvall Sjukhus

Patienter med individuella behov av ljus och en personalgrupp med skiftande schema och tillhörande sömnproblem grundlade att intensivvårdsavdelningen på Hudiksvalls sjukhus valde Chroma Zenit Dygnsrytmljus. En helhetsorienterad lösning som skapar optimala ramar för både behandling och arbetsmiljö.

Hudiksvalls sjukhus fick 2015 dygnsrytmljus på den allmänna intensivvårdsavdelningen – som det första sjukhuset i Sverige. Lösningen är anpassad till avdelningens rytm och patienternas diagnos och behov. En helhetsorienterad dygnsrytmlösning som förenar hänsyn till både patienter och personal med både ljus och ljud.

Ett sjukhusrum på Hudiksvalls sjukhus i olika situationer av dygnsrytmljus

Bättre sömn och mer energi

Lösningen är evidensbaserad i både kliniska studier, uppföljningsstudier, användarundersökningar och i praktik på mer än 90 sjukhus. En användarundersökning och intervjuer på avdelningen på Hudiksvalls sjukhus visar att dygnsrytmljuset innebär stor skillnad för både patienter och personal.

— Det är särskilt viktigt för oss, för vi arbetar i tre skift. Många hade svårt att somna efter en nattskift. Då vi fick ljuset märkte personalen snabbt att de kände sig pig-gare på jobbet och sov när de kom hem, säger Vårdenhetschef Inga-Lill Bergsman.

Samtidigt upplever personalen att dygnsrytmljuset är behagligt att vara och arbeta i och att det ger ett optimalt ljus dygnet runt, vilket är avgörande för arbetsmiljö och säkerhet.

Helhetsorienterad lösning

Chroma Zenit stabiliserar dygnsrytmen och ökar känslan för tid och plats. Det följer det naturliga ljuset och utvecklas i en långsam, glidande rörelse hela dygnet – från det att ljuset tänds milt på morgonen till det kraftiga dagsljuset mitt på dagen och det varma, bredspektrade nattljuset. Ljuset ställs in vid varje sängplats utifrån den enskilda patientens önskemål och problemställningar samt personalen behov av ljus till den individuella behandlingen. Dessutom är ljudmaskering och musikterapi integrerat i lösningen så att det totalt sett skapas en miljö med fokus på integritet, ro och privatliv – i en öppen arkitektur.

Patienterna får mera ro

Dygnsrytmlösningen har haft en positiv inverkan på patienternas sömn och trivsel.

— De olika ljusinställningarna är viktiga för patienten. Det ger den bästa miljön för att patienterna ska kunna sova gott, säger Sjuksköterskan Pia Lago-Lengquist

Det berättar sjuksköterskan Pia Lago-Lengquist, och hennes kollega Kristina Löf fyller i:

— Nattljuset är bra när det ska vara tyst och lugnt, och det vita ljuset använder vi när vi till exempel ska ta ett blodprov. Ljusinställningarna är ett viktigt komplement till den generella dygnsrytmbelysningen.

Utöver sömn och ro visar användarundersökningen att personalen upplever en effekt på bl.a. patienternas risk att gå in i delirium, depression och trötthet. Det är resultat som dessutom är dokumenterade i internationella kliniska studier genomförda av Rigshospitalet, Harvard University och Aarhus Universitetshospital. Andra internationella studier har vidare visat att dygnsrytmljuset reducerar inläggningstiden och förbättrar patientens hälsoresultat.

Vårdpersonal arbetar på kontoret på Hudiksvalls sjukhus i Chroma Zenit dygnsrytmljus

Övervakningsrum, sängplatser, enkelrum och korridorer

IVA har Chroma Zenit Dygnsrytmljus överallt på avdelningen. Ljuset styrs både vid varje sängplats och centralt från övervakningsrummet via en intuitiv betjäningsmodul. När det är kväll och patienterna ska sova släcks ljuset vid patienterna medan korridorer och övervakningsrum har ett varmt, bredspektrat nattljus som inte stör kroppens dygnsrytm men som ger personalen ett nödvändigt arbetsljus.

Sjuksköterskan använder styrpanelen för dygnsrytmljus som hänger på väggen

Patientorienterade ljusinställningar

Ljusinställningarna är utvecklade i nära samarbete med personalen för att understödja olika arbetssituationer under dygnet. På natten, när patienten ligger i mörker, har personalen en rad möjligheter att tända ljus som stör patienterna så lite som möjligt. Exempelvis en liten spot till enkla behandlingar eller ett varmt, bredspektrat ljus för att lugna och ge trygghet. Man har integrerat ljudmaskering för att skärma av patienterna ytterligare mot onödiga störningar.

Hudiksvall_UserSurvey_SE

 

RELATERADE ARTIKLAR