Menu

Dygnsrytmljus

Chroma Zenit – en icke-farmakologisk behandling med dokumenterad effekt
Chroma Zenit är ett dygnsrytmljus som återskapar det naturliga ljusets nyttiga effekter. Det ändras automatiskt som dagen framskrider och med en mild soluppgång och ett kraftigt dagsljus skapas en hälsosam dygnsrytm, energi och sömn.

Ljuset bygger på ett kliniskt dokumenterat ljusprotokoll som är anpassat till diagnoser, beteenden och avdelningarnas behov – utvecklat i samarbete med sömnexperter, läkare och forskare.

Chroma Zenit är holistiska och aktivitetsbaserade ljusinställningar för att underlätta det komplexa vardagslivet på sjukhus, psykiatriska institutioner och vårdinrättningar.

Rosenvang flow neutral

Chroma Zenit Dygnsrytmljus återskapar solens naturliga ljus

I dag finns lösningen på fler än 100 sjukhus, psykiatriska avdelningar och vårdhem i Sverige och Danmark med en total användarnöjdhet på 92 %. Se installationer här. 

Välj Chroma Zenit därför att det är:

 • Ett evidensbaserat dygnsrytmljus med dokumenterad effekt
 • Baserat på bästa praxis från fler än 100 sjukhus, psykiatriska avdelningar och vårdhem
 • Anpassat till den individuella miljön, diagnoser och arbetsflöden
 • En nyckelfärdig lösning med implementering – garanterar högsta användarnöjdhet och värdeskapande
 • Nya hälsotekniska produkter och hantering – högsta kvalitet och pålitlighet
 • Rekommenderat av forskare, läkare och användare av över 1500 lösningar

Klinisk evidens
Chroma Zenit är det prioriterade dygnsrytmljuset för forskare och läkare tack vare den dokumenterade effekten och den höga kunskapsnivån. Kliniska studier och praktisk evidens på sjukhus, psykiatriska avdelningar och vårdinrättningar har dokumenterat effekten av Chroma Zenit:

 • Minskar trötthet och depression
 • Förbättrar sömn och välmående hos både patienter/boende och personal
 • Förbättrar arbetsmiljön och säkerheten för personalen

Läs mer om forskningen kring Chroma Zenit Dygnsrytmljus här.

Hälsotekniska produkter
Chroma Zenit omfattar produkter av högsta kvalitet som utvecklats speciellt för dygnsrytm inom hälsovårdssektorn.

 • Intuitivt och flexibelt handhavande
 • Armaturer som stöder den komplexa miljön, skapar hemkänsla och ökar tidsförnimmelsen
 • Högkvalitativt handhavande och många möjligheter för integrering i andra system
 • Energieffektivt och pålitligt

Vi vet att patienter har lättare att tillfriskna med dygnsrytmljus. Vi är övertygade om att ljuset har stor effekt – också på personalen. Därför har vi valt att prioritera det.

Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef, Värmland
skærme_powerpoint

Dygnsrytmljuset styrs av intuitiv betjäning

De bedömer att de är mindre trötta när de arbetar på den här avdelningen och de har också mer energi.

Chefsläkaren på forskningsprojektet om dygnsrytmljus, Helle Iversen, Rigshospitalet

Upptäck hur Chroma Zenit ändras under 24 timmar på neurointensiven, Århus universitetssjukhus.

Information om dygnsrytmljus
Människan är skapad för att få energi från en balans mellan ljus och mörker, och här spelar dagens dagsljus en central roll. Om balansen ändras påverkar det vårt välbefinnande. Ett exempel är obehaget många upplever vid jetlag. Du kan inte koncentrera dig och tappar fokus, du är inte dig själv och är trött utan att kunna sova. Det är kroppens naturliga rytm som har ändrats och vi blir mindre effektiva och passiva. Samma sak gäller för dem som arbetar om natten – och skiftarbetare som jobbar i mörker.

Människokroppen mår bäst av en stabil dygnsrytm med dagsljus under dagen och mörker på natten, bland annat för att se till att det viktiga hormonet melatonin inte blir stört. Melatonin är en antioxidant som utvecklas i mörker och dämpas av dagsljus. För utsatta patienter är en normal dygnsrytm särskilt viktig vid behandling och vård för att ge bästa resultat. Samtidigt blir personal som jobbar på natten påverkade av en växlande dygnsrytm.

Chroma Zenit Dygnsrytmljus från Chromaviso har en omedelbart noterbar effekt på både patienter och personal – och påverkar patientens sömnmönster på ett positivt sätt.

Leanne Langhorn, specialistsjuksköterska, neurointensiven NIA, Århus universitetssjukhus

Differentierat ljus behövs hela dagen
Nuvarande ljuslösningar på sjukhus och i hälsovårdssektorn uppfyller inte behovet att skapa den optimala dygnsrytmen för patienter eller personal. Det finns därför en efterfrågan på lösningar som tar hänsyn till behoven hos patienter och personal av differentierade ljusscenarion på de många avdelningar där patienter och personal vistas hela dagen. Detta gäller till exempel intensivvårds-, observations-, vård- och akutavdelningar.

Chroma Zenit tar också hänsyn till de olika behoven hos patienter och personal. Där patienter kräver snabb normalisering av dygnsrytmen, så väl som vila, behöver personalen ljus för akuta situationer, behandling, rapportering och övervakning. Det krävs en speciell teknologi för att förena dessa behov i en sammanhängande ljuslösning.

Vi använder de olika inställningarna mycket. Nattljuset är bra för att skapa en lugn miljö och det vita ljuset används när vi ska ta ett blodprov, till exempel. Det är ett viktigt komplement till det vanliga dygnsrytmljuset.

Kristina Löf, sköterska

Chroma Zenit Dygnsrytmljus
Chroma Zenit Dygnsrytmljus bidrar till en naturlig dygnsrytm för personalen och patienterna på avdelningar med aktivitet hela dagen. Chroma Zenit är aktivitetsbaserat och zonindelat, vilket gör att personalen kan utföra sitt arbete utan att störa patienten.

 • Stödjer patientens behov av att få en normal dygnsrytm
 • Stödjer personalens dygnsrytm
 • Minskar trötthet och ökar personalens nöjdhet
 • Skapar en lugnande miljö för patienten
 • Skapar optimalt arbetsljus hela dagen
 • Motverkar kraftiga ljusförändringar för patienten och personalen
 • Färgat ljus för olika behov

Chromaviso samarbetar med flera universitet, sjukhus, kommuner och experter för att utveckla och dokumentera dygnsrytmljus. Läs mer om Chroma Zenit och dess användningsområden i följande fallbeskrivningar.

Se också